Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR; "Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ."
21 Ocak 2021 Perşembe
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR; "Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ."
Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR

"Çözüm Her Zaman Mümkündür . . ." 

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak;

Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası yapısının gelecek nesillere aktarılması adına yapılan tüm çalışmalara katkı koymaya çalıştık. Bunların aksine olan bütün çalışmalara da karşı duruş sergileyerek bilgi ve birikimlerimizi kentin yararına kullanmaya özen gösterdik.

Yine böyle bir noktada;

Kentimiz ve kent halkımız adına doğal kaynakların korunması, mevcut kent mirasının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsü adına değerlendirme yapma mecburiyeti doğmuştur. Kentin yapılaşmış alanlarına en yakın bölgesindeki imar baskısının, doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Planlama ilkelerinin, sağlıklı kent gelişiminin, kent yaşayanlarının konforu ile ekonomik baskıların doğru bir şekilde çözümlenmesinin üzerinde özellikle durulmalıdır. Dolayısıyla bu analiz, gelişme eğilimi ülkemiz ortalamasının üstünde olan kentimiz için çok önemlidir.

Kentimizin Kırcamii bölgesinde yoğunlaşan ve senelerdir kentin ve kentlinin gündemini meşgul eden bu hususta, gelinen nokta itibarıyla bir kez daha değerlendirilmesi ihtiyacı doğduğu kanaatindeyiz.

Bölgenin, toprak koruma kurulunun “tarım dışı kullanım kararı” vermesinin ardından başlayan imar ve parselasyon planlarının, gelinen süreçte mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi yaşanan sürecin bilimsel ve teknik verilere doğru bir şekilde oturtulamadığının göstergesidir.

Bilimsel ve teknik gerekçeler derken, halkımızı bu kavramlardan korkutmamak gerekmektedir. Çünkü bu terimlerin içerisinde kent halkının ihtiyaçları, gereksinimleri, yaşam şekillerine göre kentin gelişiminin en etkin ve sağlıklı bir şekilde sağlanması gelmektedir. Fakat sadece bu gerekçelerin kent gelişimi için yeterli olmadığı açıktır. Bunlarla birlikte kent kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yatırımların Belediyelerce doğru bir şekilde ve öncelik sırasına göre yapılması da önemlidir. Kentin imkânları, siyasetçilerin rantı ön plana çıkaracak oy kaygısına hiçbir zaman teslim edilmemelidir.

Bu ve bunun gibi değerlendirilecek konuların uzmanı olan meslek odalarımızca yeteri kadar değerlendirme yapılmış olmakla birlikte bu değerlendirmelerin yönetimlerce dikkate alınması önem taşımaktadır. Konunun uzmanı odalarımızca dava konusu edilen imar planları gerçekten doğru temellere oturtulmuş olsaydı mahkemelerin kararlarının bu şekilde olmayacağı hatta belki de dava konusu olmayacağı açıktır. Bu noktada ilgili meslek odalarımızın değerlendirmelerine önem veriyor ve kaygılarını paylaşıyoruz.

Dolayısıyla gelinen noktada mahkeme kararlarını tartışmak yerine, Planı iptale götüren sebepler dikkate alınarak; doğru bir planlama anlayışıyla, kent dinamikleri ve meslek odalarının katkılarıyla, konunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve sürdürülebilir sağlıklı kentleşme temeline uygun hale getirilerek çözümün mümkün olduğunu belirtmek isteriz.

Antalya Kamuoyuna 

Saygılarımızla...

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                                          Makine Müh. Odası Antalya Şubesi                    Antalya Tabip Odası

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                               Elektrik Müh. Odası Antalya Şubesi              Harita Müh. Odası Antalya Şubesi

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.                            Mimarlar Odası Antalya Şubesi                    Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi

Veteriner Hekimleri Odası                                        Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi            Maden Müh. Odası Antalya Şubesi

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi                             Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi              Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi

İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi                            Antalya SMMM Odası                                  Gemi Müh. Odası Antalya Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi                      Orman Müh. Odası Antalya Şubesi               İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Antalya Diş Hekimleri Odası                                     Antalya Eczacılar Odası

Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Bir işverenden, is yeriinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde . . .
Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara . . . .
İmar Barışı kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi başvuruları . . . .
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı,
Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
"Vergi Borcu Yapılandırma Ödemesi İçin Son Gün 1 Mart 2021"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören,
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .