Anayasa Mahkemesi TÜRMOB üzerindeki vesayete dur dedi
05 Mayıs 2023 Cuma
Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, TÜRMOB’un mesleki konularda düzenleme yapma yetkisini Bakanlık onayına bağlayan düzenlemenin . . . .
Anayasa Mahkemesi TÜRMOB üzerindeki vesayete dur dedi
Anayasa Mahkemesi TÜRMOB üzerindeki vesayete dur dedi

Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, TÜRMOB’un mesleki konularda düzenleme yapma yetkisini Bakanlık onayına bağlayan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. 

Kanunla kurulmuş özerk bir mesleki kuruluş olan TÜRMOB’un, mesleki konularda düzenleme yapmasının önündeki vesayet engeli Anayasa Mahkemesi kararı ile ortadan kalktı.


TÜRMOB tarafından hazırlanan ve TÜRMOB Genel Kurulu tarafından kabul edilen mesleki düzenlemelere yönelik yönetmelikler, Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun görüş vermediği takdirde Resmi Gazete’de yayınlanamadığı için uygulamaya giremiyordu. Anayasa Mahkemesinin 16 Şubat 2023 tarihli kararının 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanması ile Hazine ve Maliye Bakanlığının mesleki düzenlemelere ilişkin vesayet yetkisini ortadan kalktı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde olan meslek örgütlerinin yaşadığı sorunların başında vesayet gelmektedir. Meslek kuruluşlarının karar ve yönetim organları seçimle göreve gelmektedir.  Devletin idari ve mali denetimine tabidir. Kanunla kurulmuş idari özerkliğe sahip meslek kuruluşlarımızın mesleki düzenlemeler yapmasının engellenmesi, Anayasa ile tanınan mesleki özerkliğin vesayet yoluyla ortadan kaldırılması anlamına gelmekteydi. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu kararla meslek örgütlerinin Anayasa ile güvence altına alınan özerkliğini onaylamıştır.” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin 2023/32 sayılı kararında; 

“Birlik tarafından çıkarılacak yönetmeliklerin Bakanlığın uygun görüş şartına bağlanması kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun özerkliğinin sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır.

Bu bakımdan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çıkaracağı yönetmeliklerin devletin idari denetim kapsamında kullanacağı idari vesayet yetkisi yoluyla denetlenmesinin Anayasa'nın 135. maddesi gereğince mümkün olduğu belirtilmelidir. Denetimin sağlanacağı vesayet aracının seçimi konusunda da kanun koyucunun belli ölçüde takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak meslek kuruluşlarının yönetmelik çıkarma yetkisinin idari vesayet yoluyla denetlendiği durumlarda uygulanacak vesayet aracının seçiminde Anayasa'nın 124. maddesine dayanan yönetmelik çıkarma yetkisinin de gözetilmesi gerekir. Diğer bir deyişle idari vesayet yetkisinin ne şekilde kullanılacağı kanun koyucu tarafından takdir edilirken seçilecek vesayet yöntemi ile Anayasa'nın 124. maddesi uyarınca meslek kuruluşuna verilen yetki ortadan kaldırılmamalıdır.

İtiraz konusu kurala göre disiplinle ilgili hususlara ilişkin yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girebilmesi için Bakanlığın uygun görüş vermesi gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görüş verilmediği sürece bu yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanamayacak, dolayısıyla yürürlüğe giremeyecek olması nedeniyle idareye tanınan uygun görüş bildirme yetkisi niteliği itibarıyla bir onama yetkisidir.

Bu durumda Bakanlık tarafından uygun görüş verilmediği takdirde meslek kuruluşu tarafından yönetmelik çıkarılamayacağı gözetildiğinde kanun koyucu tarafından seçilen vesayet aracının meslek kuruluşunun yönetmelik çıkarma yetkisini ve dolayısıyla özerkliğini anlamsız hale getirdiği anlaşılmaktadır.

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra...” ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildi.” 
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Mali Müşavirlik Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşmasının 35. Yılı Kutlu Olsun
13 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 3568 sayılı Meslek yasamızın 35. Yılındayız.
Meslektaşları ile Nefes Kahvaltı Etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltıya yoğun ilgi dikkat çekti.
İhracatçıların, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ının TCMB’ye satma mecburiyeti yüzde 30’a dü­şürüldü... . . . . .
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Limited şirketlerde ortak sıfatı aslen veya devren olmak üzere iki şekilde kazanılabiliyor. Kanuni intikal yollarına kısaca değinmek gerekirse; . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 gün önce İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin kapanış konuşmasında; kuraklık riskinin arttığını, . . . . .
İstanbul SMMM Odası Kadıköy İlçe Temsilcisi Mehtap Mengi ve Ekibinin Ev Sahipliğinde Göztepe Nakkaş Kebapta; Özel Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. . . . . .
Bilindiği üzere; anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332. maddesinde, limitet şirketlerin . . . . .
Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi planlaması açısından . . . . .
Bu köşede 22 Mayıs günü yayınlanan makalede, gerçek kişi ortaklardan sağlanan faizsiz borçlanmada, ortak tarafından beyan edilmesi . . . . .
Uzlaşma; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için . . . .
Gayrimenkul alım/satımının vergilendirilmesi ve yaşanan sorunlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Nihayet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca . . . .
Evet, bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi’nde, hemen her sektörle ilgili yeni . . . .
Geçen yıl, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 54.3 milyar dolara çıktı. Turist sayısı ise, bir önceki yıla göre