Ana-babaya çocuğundan bağlanan aylık hangi durumda kesilir?
01 Eylül 2021 Çarşamba
Kız kardeşim 2011 yılında evlenince, ev hanımı olan anneme SGK'dan ölüm aylığı bağlandı. Babam Mayıs 2021 yılında vefat edip, . . . .
Ana-babaya çocuğundan bağlanan aylık hangi durumda kesilir?
Ana-babaya çocuğundan bağlanan aylık hangi durumda kesilir?

Sezgin Özcan
sezginozcan@sozcu.com.tr

Kız kardeşim 2011 yılında evlenince, ev hanımı olan anneme SGK'dan ölüm aylığı bağlandı. Babam Mayıs 2021 yılında vefat edip, babamdan anneme Emekli Sandığı'ndan dul aylığı bağlanınca kız kardeşimden bağlanan aylığı kesildi. Bu aylığın kesilmesinin yasal dayanağı nedir? İki farklı kurumdan alınan aylığın kesilmesi söz konusu olabiliyor mu? T. Şimşek

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 34. maddesi hükmüne göre, sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için;

■ Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),

■ Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,

■ Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması,

şartları aranıyor.

5510 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre de hak sahiplerine bağlanan aylıklar, 34. maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesiliyor.

Kız kardeşinizin vefatı üzerine anneniz için yapılan başvuru tarihinde anneniz aranan şartları sağlıyor olmalı ki; kendisine kız kardeşinizden aylık bağlanmış.

Daha sonra babanızın vefatıyla kendisine babanızdan dul aylığı bağlanınca, “Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması” şartını sağlayamaz duruma düştüğünden, kız kardeşinizden aylık alma hakkını kaybetmiş. Burada gelir ve/veya aylık bağlanan kurumların (statülerin) farklı olmasının önemi bulunmuyor. Bu nedenle de kız kardeşinizden bağlanan aylığı kesilmiş.

Yedek subay ikramiyesi emekli aylığını olumsuz etkiler mi?
1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 4/a statüsünden emekliliğimi hak ettim. Birleştirilen hizmet sürelerim içinde 4/c kapsamındaki hizmetim sadece yedek subaylık dönemindeki Emekli Sandığı'na tabi hizmetimden oluşuyor. 2021 Temmuz ayında ayrıldığım son işyeri özel sektörde banka idi. Emekli aylığım bağlandıktan sonra Emekli Sandığı'na tabi olarak yedek subaylıkta geçen 13 aylık hizmet sürem için kıdem tazminatı alabilir miyim? Eğer alabiliyorsam, bu durum bağlanan emekli aylığımı negatif yönde etkiler mi? M. Aytacer

Birleştirilmiş hizmet süreleriniz içinde yer alan 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet sürenizin sadece yedek subaylık hizmeti olması nedeniyle, 1 tam yıllık hizmet süresi için kıdem tazminatı değil emekli ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyesi hizmet süresinin her tam yılı için ödeniyor.

Emekli ikramiyesini son çalıştığınız işyeri ödemez, ilgili kurumdan tahsil edilmek üzere (eski) T.C. Emekli Sandığı öder. Bunun için emekli aylığınız bağlandıktan sonra, yazılı olarak SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvurmalısınız. Ödenecek emekli ikramiyesi, bağlanan emekli aylığınızı negatif yönde etkilemez.(Sözcü)
6- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetim Raporunun Okunmasına Geçildi. Başkan Güney Yılmaz Söz Alarak Kısa Bir Bilgilendirme Yaptı.
Aynı Zamanda İktisadi Dayanışma Yazı Ailemiz Yazarlarından Olan Değerli Arkadaşım Emir Es'in Vefatını Üzülerek Öğrenmiş Bulunuyoruz.
İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan kuzeybatı bölgelerine hava saldırılarını artırdığını,. . .
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya 8,89'luk yeni zirveyle başladı. Karar sonrası yabancı çıkışı . . .
İnternette “Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yılın önemi? ve “Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır? başlıklı yazılarınızı . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 2 Eylül 2021 gün ve Sıra No: 531 ile “Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Oğlum 1.5 yıl işsizdi. GSS borcu birikti. Şimdi işe girdi borcu yapılandıracağız. İnternet üzerinden SGK'ya başvurduğumuzda, 2.307 TL . . . .
Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
İşçi-İşveren anlaşmazlıklarında ihbar tazminatı da önemli bir anlaşmazlık konusudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, . . .
Değerli Yüksek Ticaretli ve Marmara’lı okuldaşlarım. Bildiğiniz gibi Yük. Tic. ve M.Ü.İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 43. Genel . . .
09.06.2021 tarihi itibarıyla ilk derece (Vergi Mahkemeleri) yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş . . .
Akaryakıt ve LPG piyasasında rekabet eşitliği sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 Sayılı . .
Geçtiğimiz Ağustos ayında bir bölgemizde sel felaketleri yaşarken bir bölgemizde çok sayıda yangınla karşılaştık. Felaketlerde elbette . . . .
Hazine, haksız vergi alır mı? Alır. Bu sonuç çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin mükellef ihtirazi kayıtla beyanname verip, . . .
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Yapılandırma Müracaat Süreleri İçin Son Tarih 30 Eylül 2021
Doğum tarihim 14 Aralık 1970. İlk kez 1 Aralık 1992'de sigortalı olarak işe başladım. Şu an çalışıyorum, 9450 prim günüm var.. . . .