Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Sorunu
21 Eylül 2022 Çarşamba
30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede 7318 sayılı kanunun 10. maddesiyle 5015 sayılı kanunun 20. maddesine eklenen
Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Sorunu
Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Sorunu

Esadullah Aslan - SMMM - Konya

30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede 7318 sayılı kanunun 10. maddesiyle  5015 sayılı kanunun 20. maddesine eklenen  (g) bendi 30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe  girmiş bulunmaktadır.

Bu  yeni düzenlemeye göre  30.4.2021 tarihinden başlamak üzere artık LİSANSA TABİ FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERLE ilgili olarak yapılan incelemelerde benim bu makalemin konusunu oluşturan lisansa tabi işletmelerin AKARYAKIT İSTASYONU işletmeciliği yapan işletmeler  olduğunu açıklamakta fayda mülahaza etmekteyim.

Buna göre. 

                          Akaryakıt alım satımı ticari faaliyetinde bulunan AKARYAKIT İSTASYONU işletmecisi bir şirketin defter ve belgelerinin SAHTE BELGE yönünden  incelenmesi neticesinde. Şirketin bir kısım ALIŞ FATURASININ sahte addedilmesi üzerine şirketin KDV indirimlerinin reddi suretiyle şirket adına tarhiyat önermesinde bulunulan inceleme raporunda.

İnceleme elemanının  doğru veya yanlış şirket yetkililerinin SAHTE addedilen bu faturaların sahte olduğunu BİLEREK kullandığı iddiasından hareketle şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği yönünde önermede bulunması durumunda.

Bu önermenin doğal sonucu olarak aynı inceleme elemanı tarafından VUK nun 359. maddesini dayanak göstermek suretiyle kanunun 367. maddesine dayandırılmak suretiyle şirket yetkilileri hakkında düzenlediği VERGİ SUÇU RAPORUNUN Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğinde.

                             Bu durumun  5015 sayılı kanunun 2. maddesinde tanımı yapılmış olan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletileceği  kurum tarafından  rafineriler hariç olmak üzere HER TÜRLÜ TESİSTEKİ  LİSANSA TABİ TÜM FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURACAĞI ve bu durumun  Savcılık makamı tarafından  KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA   dair karar  verilene kadar veya  mahkeme tarafından verilen karar kesinleşinceye kadar devam edeciğinin hükme bağlanmış olması üzerine.

Özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE  başlatılan incelemelerde Akaryakıt istasyonu işleten şirketlerin defter ve belgelerinin incelenmesi neticesinde şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılması ve şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna  bildirilmesi üzerine 

Kurum yetkilileri tarafından inceleme elemanının şirket hakkında düzenlemiş olduğu  inceleme raporunda şirketin ALIŞ veya SATIŞ faturalarının gerçek bir mal teslimine dayalı olup olmadığını yani gerçekten SAHTE olup olmadığının açık,net maddi ve hukuki geçerliliği haiz bir biçimde ortaya konulup konulmamış olduğunu.

En önemlisi,
Şirket adına önerilen ve kesilmiş olan 3 kat vergi ziyaı cezasının VUK nun 344-359. Maddelerine uygun olup olmadığı,bir başka anlatımla somut olayda şirket yetkililerinin bu SAHTE addedilen faturaları BİLEREK KULLANDIKLARININ açık, net maddi ve hukuki geçerliliği haiz, bilgi,  belge ve delillerle ortaya konulup konulmamış olduğunu. SOMUTLAŞTIRMADAN 

                          Şirketlerin akaryakıt istasyonlarının MÜHÜRLENMEK suretiyle şirketlerin faaliyetlerinin GEÇİCİ  olarak olsa bile İŞLETMELERİN KAPATILMASININ Birçok hak kayıpları ve mağduriyetleri de beraberinde getirdiği görülmektedir.

Çünkü;

Şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapıldığında şirket bu cezalı tarhiyatları Vergi mahkemeleri nezdinde iptali istemiyle dava konusu yaptığı ve bu yargılamalarda mahkemeler tarafından olayların 270 güne kadara bağlanacağının bildirildiği bir hukuk ortamında.

Aynı inceleme raporunu düzenleyen inceleme elemanı tarafından şirket yetkilileri hakkında VUK nun 359/a-b-ç maddelerinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle hazırlanan VERGİ SOÇU RAPORUNUN Cumhuriyet Başsavcılığına intikalinden sonra ,bu raporun ilgili savcıya intikalinden sonra savcılık makamının KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararı vere bilmesi için birçok resen inceleme ve araştırmaları yapacağını dikkate aldığımızda bu sürecinde birkaç aylık bir süreceğini dikkate aldığımızda.

En erken savcılık makamının kovuşturmaya yer olmadığı kararı verene kadar şirketin akaryakıt istasyonu işletmesinin MÜHÜRLÜ OLARAK KAPALI KALACAK OLMASININ işletmeci yönünden maddi yönden oluşturacağı zarar yanında müşteri kaybetme yönünden de birçok mağduriyetlere sebebiyet vereceğinin kesin ve tartışmasız olduğu bir hukuk ortamında.

EPDK nın bu süreçlerin tamamlanmasını beklemeden hemen işletmeci yönünden hayati önemi haiz olan AKARYAKIT İSTASYONLARINI MÜHÜRLEMESİNİN doğru olmadığı gibi usul ve hukuka uygunda olmadığı gerçeğine ulaşmaktayız.

Dolayısıyla,

Bu uygulamayla ilgili olarak özellikle EPDK nın sadece 5015 sayılı kanunun 20/2-g maddesinin LAFZINI esas alırak değil inceleme elemanı tarafından düzenlenen rapora göre yapılan iş ve işlemlerinde hangi aşamalarda olduğunu Bakanlık yetkilileriyle yapacağı görüşmeler neticesinde  SOMUTLAŞTIRDIKTAN  sonra MÜHÜRLEME işlemi tesis etmesinin  daha doğru olacağı inancındayım.

Yeni gelişmeler olduğunda bu köşemde bilgilerinize sunacağım .     
1- TÜRMOB Genel Kurulu Yaklaşırken, "Meslek mi Kişiye İtibar Kazandırır, Kişi mi Mesleğe İtibar Kazandırır, Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor, " Konulu Söyleşimizde . . . .
REKLAM ALANI
2021 yılında vergi uygulamasındaki tartışmalı konuların başında finansman gider kısıtlaması gelmiştir. 2012 yılında Kurumlar Vergisi . . . .
DKV, yani değerli konut vergisi. Önemli bir vergi mi, istemde kalmalı mı yoksa kaldırılmalı mı? Bu gün bu konu üzerinde durmak istiyorum.
Yıllardır çözülemeyen “devreden KDV sorunu”nda geçmişte neler yaşandı, önce ona bakalım. Konu en ciddi şekilde 2018’de gündeme alındı,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesi cezalarda indirim uygulaması ile mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar . . .
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim . . .
Önceki yazımda Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun istinaf ve temyize ilişkin maddelerindeki bazı ifadelerin . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2022- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Beyoğlu Mısır Apt Kat:2 Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Lokalinde 01 Ekim 2022 Cumartesi günü Sabri Tümer' i Anma Günü Yapılacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde “Kaçakcılık Suçları ve Cezaları” yer almaktadır. Şöyle ki;
Karşılaşmalar 22 Ekim Cumartesi Günü Başlıyor.
Pandeminin tahribatını azaltmak ve seçim öncesi toplumun ekonomik yönden sıkıntılı kesimlerini kısmen rahatlatacak önlemleri içeren Torba . . .
21. Anadolu Odaları Eğitim Semineri Programı
Danıştay, inşaat sektörü açısından son derece önemli ve yıllarca tartışması devam eden ihtilaflı bir konuyu daha çözüme kavuşturdu, . . .
Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü de bulunuyor.
Vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçları; son 6 yılda darbe girişimi, aşırı kur yükselişleri, yükselen kredi faizleri, pandemi, . . . .
Son zamanlarda vergi daireleri tarafından miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde yer alan . . . .
Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Bugün, 24 Mart 2021 tarihli DÜNYA’da yayınlanan makalemin bir kısmını, biraz değiştirerek . . .