Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Çilesi Bitmiyor
01 Kasım 2022 Salı
Esadullah Aslan
21.9.2022-4.10.2022 makalelerimde 5015 sayılı kanunun 20/2-g maddisiyle yapılan düzenlemeye göre
Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Çilesi Bitmiyor

Esadullah  Aslan SMMM - Konya

                        21.9.2022-4.10.2022 makalelerimde 5015 sayılı kanunun 20/2-g maddisiyle yapılan düzenlemeye göre 30.4.2021 tarihinden sonraki  tarihlerde her hangi bir akar yakıt istasyonunun defter ve belgelerinin incelenmesi neticesinde şirketin KULLANDIĞI faturaların SAHTE olduğu gerekçesiyle şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılması durumunda.

                        Doğru veya yanlış şirket yetkililerinin şirketin BİYEREK sahte fatura kullanma fiiline iştirak ettiği iddiasıyla şirket yetkilileri hakkında VERGİ SUÇU raporu düzenlenmesi durumunda.

                        5105 sayılı kanunun 20/2-g maddesi hükmüne göre şirket yetkilileri hakkında düzenlenmiş olan bu VERGİ SUÇU RAPORUNUN bir nüshasınında Enerji Piyasası Denetleme Kuruluna GÖNDERİLECEĞİ EPDK nın bu vergi suçu raporunun kendisine intikal ettiğinde HİÇBİR inceleme araştırma ve soruşturma yapmadan yani şirkete ve yetkililerine atfedilmiş olan BİLEREK SAHTE FATURA KULLANMA FİİLİNİ İŞLENMİŞ OLDUĞUNUN maddi, manevi  ve hukuki durumlarının TEKEMMÜL edip etmediğine bakmaksızın şirkete ait AKARYAKIT İSTASYONUNU Adli yargıda  Savcılık makamı tarafından KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararı verilene veya Adli yargı yeri tarafından BERAT kararı verilene ve bu kararında kesinleşmesine kadar MÜHÜRLENDİĞİNİN bilindiği bir hukuk ortamında.

                        Kanun koyucunun 5015 sayılı kanunun 20/2-g madde düzenlemesini yaparken farkında olmadan EPDK ya çok yüksek dereceli YETKİLER vermiş olduğu yapılan uygulamalarda açıkça görülmektedir.

                        Çünkü,

                        İstasyonu mühürlenen şirket Mühürleme işleminin önce yürütmesi akabindede iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açtığında yerel mahkeme olayın aciliyetine binaen EPDK nın SAVUNMASINI verene kadar mühürleme işleminin YÜRÜTMESİNİ DURDURUYOR

                        Fakat,

                    >    EPDK nın SAVUNMASI mahkemeye intikal ettiğinde de şirketin yürütmenin durdurulması talebinin REDDİNE karar  verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır.

                    >    Merek edilebilir acaba EPDK savunma dilekçesinde nasıl bir SAVUNMA YAPTIKİ yerel mahkeme verdiği yürütmenin durdurulması kararını kaldırıp talebin reddine karar verdi.

                    >    EPDK savunma dilekçesinde sadece VUK nun 359. Maddesi ile 5015 sayılı kan8unun 20/2-g maddesinin LAFZINI savunma dilekçesine yazdıktan sonra.

                    >    Büyük puntolarla kurum olarak 5015 sayılı kanunun 20/2-g maddesiyle kendilerine tevdi edilmiş olan yetki kapsamında  görevlerini yerine getirdiklerini açıklamakla yetinmektedir o kadar.

                    >   Daha önceki makalelerimde de açıklamış olduğum üzere ,her ne kadar EPDK kanunun LAFZI kapsamında yapacak hiçbir şeyinin olmadığı gibi düşünülse de ,bu maliyeti çok ağır olan uygulamada  yapılacak bir şeylerin olabileceği inancındayım.

                        Şöyle ki ,

                        > Bir akaryakıt istasyonu şirket  alacağı akaryakıt miktarını BAYİ şirkete  TALEP FORMU GÖNDEREREK BİLDİRİR.

                        > Bayi şirket aldığı talep formundaki akaryakıtla ilgili olarak  araç plakası ve şöförün ismini DOLUM TESİSİNE BİLDİRİR,

                        > Dolum tesisinde gerekli dolum yapılır, sevk irsaliyesi düzenlenir ve araçta mevcutlu uydu bağlantılı GÖZLERİ MÜHÜRLER araç yola çıkar ve sürekli takip edilerek ilgili şirketin akaryakıt istasyonuna gelir.

                        > Araç akaryakıtı getirip İSTASYONDAKİ depoya BOŞALTIRKEN bu işlemlerde OTOMASYON sistemi üzerinden  yine EPDK yetkilileri tarafından izlenir ve kaydedilir.

                        > İstasyon işleticisi şirket her AY SONUNDA akaryakıt alış ve satışlarını içeren tüm bilgi ve belgeleri BAYİ şirkete  gönderir bayi şirkette  bu bilgi ve belgeleri EPDK ya gönderir .

                        > EPDK , BAYİ ŞİRKET  tarafından kendisine intikal ettirilmiş olan akaryakıt alam satımlarını içeren belgeleri tekrar İNCELER ve herhangi bir SORUN YOKSA Dolum tesisi-Bayi Şirket ve Akaryakıt istasyonu şirkete  aynı şartlar altında akaryakıt alımına İZİN VERİR .

                        > EPDK nın SIKI DENETİMLERİ  her ay istisnasız olarak yıl boyunca devam eder.

                        Fiili ve hukuki durumun bu şekilde olduğunun bilindiği bir hukuk ortamında akaryakıt istasyonu işleticisi şirketin defter ve belgelerini inceleyen inceleme elemanı incelenen yıldaki akar yakıt alışlarını ismi sayılmış olan DOLUM TESİSİ ŞİRKETLERDEN ALMIŞSA GERÇEK BU ŞİRKETLER DIŞINDAKİ ŞİRKETLERDEN ALMIŞSA GERÇEK OLMADIĞI YANİ SAHTE OLDUĞU yönündeki bir açıklamadan hareketle.

                        Akaryakıt istasyonu şirketin KDV indirimlerinin REDDİ suretiyle şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat önermesi kaynaklı olarak şirket yetkilileri hakkında düzenlenmiş olan VERGİ SUÇU raporunun EPDK ya intikal ettirilmesi sebebiyle MÜHÜRLEME işlemlerinin tesis edilmesine devam edildiği bir hukuk ortamında bu işlemlerin KANUNU OLMAKLA BİRLİKTE hukuki olmadığı gibi bir düşüncedeyim.

                        Bu görüşlerimin doğru ve kabul edilebilir olduğunu vergi kanunlyarının hüküm fıkralarına dayalı olarak aşağıdaki gibi açıklamak istiyorum.

                        Şöyleki,

                        > VUK nun 3. Maddesinde vergilendirmede gerçek durumun esas olduğu ve iktisadi ticari ve teknik icaplara uymayan bir İDDİADA bulunulmuş olması durumunda İDDİANIN iddia sahibi tarafından İZAH VE İSPAT edilmesi gerektiği  hükme bağlanmış olup Yapılan incelemelerde sadece bazı dolum tesisi şirketlerden alınan akaryakıtların gerçek diğerlerinin ise gerçek olmadığı iddiasında bulunan tarafın inceleme elemanı olduğuna göre bu ispatlama külfetininde kanun gereği olarak inceleme elemanına ait olduğu gerçeğine ulaşmaktayız.

                        > VUK nun 359. Maddesinde SAHTE faturanın GERÇEK bir muamele veya durdum OLMADIĞI HALDE bunlar varmış gibi düzenlenen  belge olduğu hükme bağlanmış olup. Yapılan incelemelerde incelenen yılda SATICI şirketin ALICIYA  düzenlemiş olduğu faturalarda SATIŞLARININ ve alıcı bayi şirketin  ALIŞLARININ  gerçek bir muamele veya duruma OLMADAN düzenlenmiş belge olduğunu incelemeyi yapan inceleme elemanı tarafından izah ve ispat edilmesi gerektiğinin bilindiğine hukuk ortamında..

                        > VUK nun 229. maddesinde FATURANIN müşteriyi BORÇLANDIRAN belge olduğunun hükme bağlanmış olduğu açık ve ortadayken. SAHTE addedilen faturalarla ALICININ SATICI şirkete BORÇLANMAMIŞ olduğunun ve SATICI şirketinde  ALACAKLI durumda OLMADIĞININ incelemeyi yapan inceleme elemanı tarafından açık, net maddi ve hukuki geçerliliği haiz bir bizimde izah ve ispat edilmesi gerektiği de bilinen bir gerçektir.

                        >  3065 sayılı kanunun 2. maddesinde de TESLİMİN bir mal üzerindeki TASARRUF hakkının karşı tarafa DEVRİ  olduğunun hükme bağlanmış olup. İncelemeyi yapan inceleme elemanının SATICININ sahte addedilen faturalardaki akaryakıtların TASARRUF HAKKINI ALICIYA DEVRETMEDİĞİ VE ALICININDA  DEVRALMAMIŞ OLDUĞUNU yine  maddi ve hukuki geçerliliği haiz bir biçimde İZAH VE İSPAT etmesi gerektiğinin bilindiği bir hukuk ortamında.

                      >  Sadece EPDK ya bir VERGİ SUÇU raporunun intikal ettirilmesinin akaryıkıt istasyonu şirketin İstasyonundaki satış POMPALARININ MÜTHÜRLENMESİ uygulamasının başından beri açıklamaya çalıştığım üzere ne kadar HAKKAYIPLARINA sebebi yet verdiğini bir nebze olsun açıkladığım inancındayım.

                        Toparlamak gerekirse.

                        Bana göre mevcut düzenleme kapsamında yapılabilecek işlemlerin Maliye idaresinin uzmanlardan oluşan Vergi Denedim Kurulundaki yetkililerinin VERGİ SUÇU raporu düzenlemelerinde bu hassas konuları çok iyi irdeleyip EPDK ya vergi suçu raporunu ona göre gönderip GÖNDERMEMEYE KARAR VERMESİ GEREKTİĞİ olduğu inancındayım.

                        Maliye idaresi bunu yapabilir mi bana göre yapar, çünkü VDK nın vergi suçu raporunu EPDK ya intikal ettirdiğinde EPDK nın mühürlemeyi yapmaya mecbur kaldığının bilindiği bir hukuk ortamında.

                        Bu hak kayıpları ve mağduriyetlerin önüne geçerse Maliye idaresi geçer diyerek Birçok akaryakıt istasyonu işleticisi şirket yetkilisinin HAKLI BEKLENTİLERİNE TERCUMAN OLDUĞUM İNANCIYLA Selam, sevgi ve dua ile   . . . .   
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
“Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolar” konulu seminerimiz
"Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları Üzerine "SMMM Dursun Ali Ayaz' la Söyleşiye Davetlisiniz.
Basın Açıklaması