Akaryakıt İstasyonları Tarafından Verilen B Formlarında Genellikle Yapılan Bir Hataya Dikkat…!
04 Aralık 2013 Çarşamba
Ferhat Özdemir

Akaryakıt İstasyonları Tarafından Verilen B Formlarında Genellikle Yapılan Bir Hataya Dikkat…!

Ferhat Özdemir - SMMM

Hatırlanacağı üzere 1996 ve öncesi yıllarda verilen “KDV Beyannamelerine ilişkin yıllık bildirim”  18 Şubat 1996 tarih ve 22558 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 249 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile nitelik değiştirerek "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler için Yıllık Faaliyet Bildirimi" adı altında yeni bir bildirime dönüşmüştür. Yıllık faaliyet bildirimlerinde bilanço, gelir tablosu, işletmeye ilaveler ve çekilen değerler, en yüksek nakit giriş ve çıkışı, bastırılan veya tasdik ettirilen fatura sayıları gibi bilgilerin yanı sıra ayrıca işletmece düzenlenen ve alınan en yüksek bedelli beş satış ve beş alış faturası bilgilerinin de istenmesi ile B formlarının temelleri atılmış ve yıllar içerisinde bugünkü son şeklini almıştır.

Bu yazıda Ba ve Bs formları hakkında hepimizin bildiği bilgiler tekrarlanmayacak, fakat meslek hayatımızda sıkca karşılaştığım ve başlıkta belirttiğim üzere yapılan bir yanlıştan kısaca bahsedeceğim.

Akaryakıt alım satımı yapan mükelleflerce ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışların Form Bs ile bildirimi hakkında oluşan tereddütler sıkça Özelge istenmesine neden olmuştur. Verilen özelgelerde akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinde sadece araç plaka bilgilerinin bulunması ve bu araçların kimlerin adına kayıtlı olduklarının bilinememesi nedeni ile akaryakıt satışı yapan istasyonlar tarafından verilen fişler eğer faturaya dönüştürülmemiş ise form Bs’ye ilave edilmeyeceği, akaryakıt alanlar, Form Ba vermek zorunda ise aynı mükellefe ait istasyonlardan alınan fişlerin KDV hariç tutarının 5.000,00 TL ve üzeri olması halinde Ba formu ile beyan etmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Buraya kadar anlatılanlarda ve bu şekildeki uygulamada bir hata yok fakat, bazı akaryakıt istasyonları aynı firmanın araçlarına yaptıkları satışlar karşılığında vermiş oldukları fişleri ay sonunda müşterisinden geri alıp üzerine iptal kaşesi basarak faturaya dönüştürmekte ve düzenlediği fatura üzerine de örneğin;  “iptal edilen ekli 50 adet fiş ile yapılan satışa karşılık düzenlenmiştir”  ibaresi yazmış olmalarına rağmen Form Bs’de verilen belge sayısını 50 adet olarak bildirmektedirler. Oysaki fatura ekine konulan ay içerisinde düzenlenen ve iptal edilen o fişler artık yok hükmündedir ve yerine geçerli olan yeni bir belge verilmiştir ve o belge Faturadır, dolayısı ile defter kayıtlarına fişler değil fatura kaydedilmektedir. Hal böyle olunca da defter kayıtlarında var olan ve geçerli belge olan fatura sayısı ve üzerinde yazan tutarın Form Bs ile bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda anlatılmaya çalışan konu ve benzeri konular hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına sıkça sorulan sorular neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından TÜRMOB’a 07.04.2010 tarih, 031656 sayılı bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Yazıda “….bu çerçevede akaryakıt satışı yapan mükelleflerden bir kişi veya kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz fişinin faturaya dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar yukarıda belirtilen haddi aşıyorsa bu satışlar form Bs ile bildirilecektir….” denilmektedir.

GİB.’nın yazısında yoruma yer bırakmayacak derecede açıkça belirtilen,  iptal edilen fişlerin yerine düzenlenen fatura veya faturaların form Bs ile beyan edileceğidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız konu hakkındaki görüşümüz kişisel görüşümüzdür. Vergi İdaresi tarafından hazineye kaynak yaratmaya yönelik B form mutabakatsızlıkları nedeni ile istenen düzeltmeler neticesinde kesilen cezaların sıklaştığı bu günlerde tereddüt edilen konularda biraz daha dikkat etmekte fayda olduğu kanaatindeyiz.

REKLAM ALANI
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AHBAP Derneği’nin DENETİM RAPORU’nu açıkladı.
REKLAM ALANI
" 2022 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Özellik Arz Konular" Konulu Seminere Davetlisiniz
05 Nisan Çarşamba Günü Trabzon Park Fevzi Hoca Balık ve Köfte Restoranı Ihlamur Kuyu Mah. Bülbül Dere Cad. Ümraniye Adresinde İftar Yemeğinde Bir Araya Geliyor.
Halklarımızın 108 Yıllık 18 Mart Dayanışma Zaferi
Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci Konulu Etkinlik