Abonelerimizin Dikkatine !
24 Mart 2021 Çarşamba
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Abonelerimizin Dikkatine !
Abonelerimizin Dikkatine ! 

Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ;

Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;

Değişiklikleri;

www.iktisadidayanisma.com
veya 
nusret@iktisadidayanisma.com 

adresimize gönderiniz.

Şirket için kullandığımız yasal E-maillerimiz; 

www.iktisadidayanisma.com ve nusret@iktisadidayanisma.com olup, gönderilerinizi bu iki adresimize göndermeniz rica olunur.

WhasApp İletişim Numaramız ; (0 534) 275 48 12

Önemli Not: 

iktisadihaberajansi@iktisadidayanisma.com E-mail adresi kullanılmamaktadır. Bu adrese gönderilen E-mailler bize ulaşmamaktadır. 

Bilginize sunulur.

KANUNLARLA İLGİLİ OLARAK;

* KANUNLAR
* TEBLİĞLER
* YÖNETMELİKLER
* SİRKÜLER
* DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR
* DANIŞTAY KARARLARI
* YARGITAY KARARLARI
* BAKANLAR KURULU KARARLARI
* EK KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
* MUKTEZA - (ÖZELGELER)
* GENELGELER
* CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI 

An ve ad adresinize gönderilmeye devam ediyor.

16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin