7326 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken matrah arttırımları 5 yılı kapsıyor.
15 Haziran 2021 Salı
Naci Keskin
Daha önce 2016 ve 2017 yılını yapmış olanların tekrar yapmalarına gerek yok.. . .
7326 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken matrah arttırımları 5 yılı kapsıyor.

Naci Keskin - Yeminli Mali Müşavir

Daha önce 2016 ve 2017 yılını yapmış olanların tekrar yapmalarına gerek yok. Ancak benim devlete katkım olsun yaparım diyenlere bir sözümüz yok.Matrah arttırımı gönüllük esasına dayanıyor.Vergi incelemesi ödenecek verginin dogruğunu tespit etmek ve araştırmaktır.

Defter kayıtlarında bilerek veya bilmeyerek hata yapıldığını vergi ziyaı yapıldığını düşünenler veya vergi incelemesi evrak defter dosya taşımak istemeyenler veya kendinlerine müşavirine çok güvendiği halde hazinemize katkımız olsun diyen mükellefler bu haktan yararlanabilir.

Bu şekilde devlet ödenecek verginin doğruluğunu araştırmaktan vaz geçiyor.Kanaatime göre nefes aldıran bir yasa hayırlı olsun tüm mükelleflere.

Zarar beyan etmiş veya beyanları düşük Kurumlar Vergisi Mükelleflerine maliyeti 107.860 TL 5 yılın.80.895 TL de uygulanabilecek bazı kurallara göre.
5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Türkiye Standartları ve Doç. Dr.İpek Türker
02 Kasım 2021 Günü Üyeleriyle Kahvaltılı Etkinlikte Buluşuyor.
Doç. Dr. Ali Kablan Sunumlarıyla KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Uygulamalı Finansal Raporlama Standartları Eğitimi Yapılacaktır.
"Kurumsal Yönetim Sürecinde Mali Müşavirin Rolü" Konulu Etkinlik