6 yılda, 5 yasadan 145 milyar tahsilat
20 Kasım 2021 Cumartesi
Ülkemizde 2000 yılı ile 2021 yılı arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren toplam 13 . . .
6 yılda, 5 yasadan 145 milyar tahsilat
6 yılda, 5 yasadan 145 milyar tahsilat

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Ülkemizde 2000 yılı ile 2021 yılı arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren toplam 13 adet kanun çıkartıldı. Bugün sizlere, 2016 ile 2021 yılları arasında yine yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5 adet kanun kapsamında 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılan tahsilatları paylaşacağım.

Ayrıca, son 20 yıllık süre zarfında 2.5 yılda bir çıkarılan af ve yapılandırma kanunlarına rağmen; 31 Ekim 2021 tarihi itibari ile devletin tahsil edemediği bütçe ve vergi gelirleri toplamı ile tahsilat /tahakkuk oranlarını bilgilerinize sunacağım.


7326 SAYILI KANUN REKOR KIRACAK

Şimdi, 2016 ile 2021 yılları arasında çıkartılan kanunlar kapsamında yapılan tahsilatları listeleyelim:

■ 6736 Sayılı Kanun (2016 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 43.982.030.570,89 TL'dir.

■ 7020 Sayılı Kanun (2017 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 5.816.477.402,58 TL'dir.

■ 7143 Sayılı Kanun (2018 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 27.396.852.686,08 TL'dir.

■ 7256 Sayılı Kanun (2020 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 21.530.334.218 TL'dir.

■ 7326 Sayılı Kanun (2021 Yılı) kapsamında 01 Kasım 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 46.274.305.122,45 TL'dir.

Son beş yılda çıkarılan yapılandırma ve af düzenlemelerini içeren kanunlar kapsamında yapılan toplam tahsilat 145 milyar TL'dir.

Yukarıdaki 5 kanundan 6736, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların kapsamı; sadece vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması değil, matrah artırımı, stok affı, kasa/ortaklar cari hesabı ile ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile çözülmesi gibi düzenlemeler de içerdiği için tahsilat tutarı çok yüksektir.

7020 ve 7256 sayılı Kanunlar, sadece vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması hükümlerini içeriyordu. Bu kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların %8 ila %10'unun tahsil edilebildiğini belirtmemiz gerekiyor.

En son çıkartılan ve henüz ilk taksiti tahsil edilen 7326 sayılı Kanun'un son 20 yılda çıkartılan bu içeriğe sahip yasalardan, en başarılısı olacağı şimdiden belli. Benim öngörüm, 100 milyar TL'lik bir tahsilat idi. Gerçekleşeceği, ilk rakamlardan net bir şekilde anlaşılıyor.

FİKTİF TAHAKKUKLAR SİLİNMELİDİR…

Bütün bu yapılandırma yasalarına rağmen; 31 Ekim 2021 tarihi itibari ile vadesi geçtiği halde tahsil edilemeyen vergiler toplamı halen 336 milyar 403 milyon Türk Lirası'dır.

Gelir İdaresi yetkilileri, bu rakamın 83 milyar TL'sini hiçbir surette tahsil etmenin mümkün olmadığını, Meclis'de kabul etmişlerdir. Ben, bu rakamın 83 milyar değil, bunun iki katı olması gerektiğini iddia ediyorum.
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .