6 - (14.09.2021) - (000010-11) - Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Bakırköy Şubesi; Öncü Mali Müşavirler Bakırköy Şubesi Temsilciliği ile Geleneksel Eğitimli Kahvaltıyı Bakırköy Dilek Pastanesinde Yaptı.
15 Eylül 2021 Çarşamba
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.