5- (29.09.2021) - (00026-tamami) - Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Kadıköy Şubesi Seçimli 17. Olağan Genel Kurulunu Kadıköy Evlendirme Dairesi Toplantı Salonunda Yaptı.
02 Ekim 2021 Cumartesi
5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)