30 günü aşan prim günü dikkate alınır mı?
26 Eylül 2022 Pazartesi
Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü de bulunuyor.
30 günü aşan prim günü dikkate alınır mı?
30 günü aşan prim günü dikkate alınır mı?

Sezgin Özcan
sezginozcan@sozcu.com.tr

Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü de bulunuyor. Halihazırda tam zamanlı olarak bir işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Bazı firmalara da danışmanlık yapıyorum. Aralık ayı da dahil toplam prim günüm 8.756 olacak. Yasa 9.000 prim günü olarak çıkarsa, yasaya takılmamak adına danışmanlık yaptığım firmanın birinden de 30 günlük ayrıca sigortalı gösterilmem halinde, nisan ayında 9.000 günü tamamlıyorum. 2 yerde tam zamanlı sigortalı görünmemde bir sorun çıkar mı? Tekin E.

İki ayrı işyerinden tam süreli sigortalı bildirilmeniz sorun çıkarmaz. Ancak prim günü ve hizmet süresine ilişkin sosyal güvenlik uygulamalarında ay 30, yıl 360 gün olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda, birden fazla işyerinden ay içinde toplam olarak 30 günden fazla bildirilen prim gün sayısı 30 gün olarak, bildirilen kazanç tutarları ise prime esas kazancın üst sınırını aşmamak üzere, emekli aylığı hesabında ilgili ayın prime esas kazancı olarak dikkate alınır.

İki ayrı işyerinde tam süreli sigortalı olarak 30'ar gün gösterilseniz de ilgili aydaki prim gün sayınız 30 gün olarak dikkate alınır. Aylık 30 günü aşan prim günleri dikkate alınmaz.

Evli ve engelli erkek çocuğa aylık bağlanır mı?

44 yaşında, evli, üç çocuğu olan erkeğim. Üç yıl önce kanser hastalığı nedeniyle yüzde 80 engelli raporu ile engelli vergi indiriminden yararlanarak SGK'dan emekli edildim. Babamın amcasının çocuğu olmadığı için evlatlık olarak üzerine geçmiştim. 2011 yılında Emekli Sandığı'ndan emekli iken amcam vefat etti. Kanunen miras hakkı bana ait ve tek varisiyim. Engelli erkek çocuklar babadan kalan emekli maaşını alabiliyor diye okudum. Bu yazdığım şartlara göre maaş hakkım var mıdır? Deliktaş

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklara, muhtaç olmaları koşuluyla, yaşları ne olursa olsun, öğrenci veya evli olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

Asgari ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar
muhtaç sayılıyor.

Bu bağlamda, sağlık durumunuzun çalışmanıza engel olduğunun SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilmesi ve muhtaç sayılmanız halinde babanızdan (evlatlık olarak verildiğiniz amcanızdan) aylık bağlanır. (Sözcü)
REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .