26 milyon 500 bin araç sahibi dikkat!
08 Mayıs 2023 Pazartesi
Vergi barışı olarak da bilinen 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”. . .
26 milyon 500 bin araç sahibi dikkat!
26 milyon 500 bin araç sahibi dikkat!

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Vergi barışı olarak da bilinen 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru süresi 31 Mayıs 2023'te sona erecek, ilk taksit ise 30 Haziran 2023 sonuna kadar ödenmek zorunda.

Bugün sizlere; yaklaşık 26 milyon 500 bin taşıtla ilgili ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), kaçak geçiş, trafik para cezası (TPC) ve zamanında yaptırılmayan araç muayenelerine ilişkin yükümlülüklerinizden 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yaparak nasıl kurtulabileceğinizi anlatmaya çalışacağım.

KAPSAM

31 Aralık 2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) tahakkuk eden MTV ile bu tarihten önce verilen trafik idari para cezaları, karayolu taşıma para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücreti ile idari para cezalarından 12.03.2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlarının yapılandırılması mümkündür. 31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilmekle birlikte, 12.03.2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları kanunun kapsamına girmiyor.

Kanun kapsamında;

– MTV aslının tamamı ile gecikme faizi ve zammı yerine,

– Trafik idari para cezası tutarı ile faizler yerine,

– Köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş idari para cezası ve geçiş ücreti ile gecikme zamları yerine,

– Karayolu taşıma idari para cezaları ile faizler yerine, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak, hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;

– MTV'ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının,

– Trafik idari para cezalarına uygulanan aylık %5 faizin,

– Köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücretine uygulanan gecikme zammının,

– Karayolu taşıma idari para cezalarına uygulanan aylık %5 faizin, tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

7256 ve 7326 sayılı kanunların 2'nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen ve 7440 sayılı Kanun'un yayımlandığı 12.03.2023 tarihi itibarıyla ödemeleri devam eden MTV, TPC, geçiş ücreti ve idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.

Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu broşürde yer alan aşağıda yer alan örneğe bakalım.

ÖRNEK: Mükellef (A)'nın 12.05.2022 vadeli 3.674,00 TL tutarlı trafik idari para cezasını kanundan yararlanarak ödemesi durumunda; ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı şu şekilde olacaktır.


Bu durumda, hesaplanan toplam 3.949,55 TL'nin kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 1.837,00 TL tutarındaki faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca, 12.03.2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30.09.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları halinde;

– Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

– Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0.75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı, ödemeleri şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için alınması gereken aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecek.

Aracınıza ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemekten kurtulmanız mümkün değil. Ödenmeyen MTV tutarı nedeniyle aracınıza, vergi dairesi haciz işlemi yapar. Aracınızı satmak istediğinizde; ödenmeyen MTV yıllık %30 (şu an geçerli oran) gecikme zammı ile ödemeniz için önünüze konulur. Bu borç ödenmeden devir yapmanız mümkün değil.

FIRSATI KAÇIRAN ÜZÜLÜR

Araç sahiplerinin e-devletten trafik para cezalarını, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün “Geçiş İhlali Sorgulama“ uygulamasından borçlarını öğrenerek, borçlarını yapılandırma yolu ile ödemelerini tavsiye ederim. Ayrıca zamanında araç muayenesini yaptırmayanlara da, kendileri için belirlenmiş 30.09.2023 tarihine kadar, muayene işlemlerini yaptırmayı unutmayın, yoksa üzülürsünüz diyorum.
REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Fatma Gürel, Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Anadolu Yakası Satış Temsilcisi Mahmut Ertürk'ü Kürsüye Davet Etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesinde bölge dengeleri açısından Karadeniz ağırlığına son verdi. Kabinede çifte vatandaşlığı bulunan . . . .
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) anonim şirkette sermaye kaybı ve borca batıklık halinde alınacak önlemleri düzenleyen . . . .
6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremler nedeniyle 7440 sayılı Kanun ile “Ek Vergi” getirilmişti. Söz konusu vergi, 2022 yılı kurumlar . . . .
Seçimler geride kaldı. Partilerin kazandıkları milletvekili sayıları 14 Mayıs seçimleri ile belli olmuştu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi de bitti.
Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir program oldu. Sevgili Çetin Ünsalan ve ST Endüstri Radyo çalışanlarına çok teşekkürler.
Partilerin Almış Aldıkları Oy Oranları ve Oyların Partilere Göre Dağılımı . . .
Alınan yeni karara göre; 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir . . . .
Gazeteci Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlara ilişkin yeni kulis bilgilerini aktardı.
24 Mart 2023 tarihli yazımızda açıklandığı üzere; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin . . . .
Günümüz vergi sisteminin ilk temelleri 1940’lı yılların başlarında atılmaya başlanmıştır. Zira o tarihlerde uygulanmakta olan kazanç vergisi,
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşma günü 01 HAZİRAN . . .
7440 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 16'ncı fıkrası ile Cumhurbaşkanı'na kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir . . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Banka ve diğer finansman kurumlarından temin edilerek grup şirketlerine aynen aktarılan kredilerin finansman hizmeti olmadığı,. . . .
Küreselleşen ekonomi son yıllarda ülkeleri ve şirketleri politik ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha hassas bir duruma getirdi.
Dünyamızı yok etmeye çalışan, Neslimizi yok etmeye çalışan, Sevdiklerimizi ve can dostlarımıza yok etmeye çalışan, Çevremizi bizlerden çalan, . . . .
7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 31 Mayıs olarak belirlenmiş başvuru, bildirim veya beyan süreleri 31 Mayıs’ta doluyordu.