2022 yılı kurum kazançlarında oran bilmecesi
28 Nisan 2022 Perşembe
2018, 2019 ve 2020 yılları kazançlarında yüzde 22, 2021 yılı kazançlarında yüzde 25 olarak . . .
2022 yılı kurum kazançlarında oran bilmecesi
HUKUKA GÖRE

2022 yılı kurum kazançlarında oran bilmecesi

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

2018, 2019 ve 2020 yılları kazançlarında yüzde 22, 2021 yılı kazançlarında yüzde 25 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı, 2022 yılında elde edilecek kazançlar için yüzde 23 olarak uygulanacak. İzleyen yıllarda bu oran - şimdilik - yüzde 20 olarak uygulanacak gibi gözüküyor.  

Ancak bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 ve sonrası yıllarda elde edeceği kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında uygulanacaktır. Burada anılan sermaye piyasası kurumları, Sermaye Piyasası Kanunu md. 35’e göre; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları ile kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarıdır.

2022 yılında Borsa İstanbul’da ilk defa işlem görmek üzere ve en az yüzde 20 oranında hisseleri halka arz edilen kurumlarda -beş yıl süre ile- cari oran iki puan indirimle uygulanacak. Bir başka deyişle durumu buraya uyan kurumların kazançları 2022 yılında yüzde 21, sonrasında ise dört yıl daha cari orana göre iki puan düşük vergilenecekler.

Kurumlar vergisi, imalatçı ve/veya ihracatçı kurumların sadece üretim faaliyetleri ile ihracattan elde ettikleri kazançlar için bir puan indirimle yüzde 22 olarak uygulanacaktır. Kendi imal ettiklerini ihraç edenler için iki defa bir puan indirim uygulanması söz konusu değil. Ancak burada imalat ve/veya ihracattan sağlanan kazançların nasıl belirleneceğinden, genel giderlerden nereye nasıl pay verileceğine kadar pek çok soru, idari anlayışın henüz ortaya konulmamasına bağlı olarak henüz cevapsızdır.

2022 yılında hisseleri halka arz edilen kurumun imalatçı ve/veya ihracatçı olması halinde, imalat ve ihracat harici normal faaliyet kazançları 2022 yılında yüzde 21, imalattan veya ihracattan doğan kazançları için ise yüzde 20 oranında vergi ödeyeceklerdir. (Konuya ilişkin idari yorum belli değildir. İdari anlayış, her iki indiriminde yüzde 23 üzerinden yapılıp, vergi oranı düşük olacak olan yüzde 21 olarak ta belirlenebilir. Kanun bu şekilde de yorumlamaya da elverişlidir.)

Bir de indirimli kurumlar vergisi var. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine göre; bir kısım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. İndirim oranı ise karmaşıktır. Bu konuda anılan maddeye, kanunun geçici 9. maddesine ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bakabilirsiniz.

2022 yılında halka açılan ve ihracatçı olan bir şirketin aynı zamanda teşvik belgeli yatırımlarından doğan kazançlarının da bulunması halinde, oran konusunda bir örnek yapayım istedim. Tartışmalı konuları da dikkate alınca o kadar çok ihtimal ve alternatif oluştu ki çalışmayı sürdürmem olanaksızlaştı.

Neyse, basit bir oran konusunda bile bu kadar karmaşık bir yapı oluşturanları, belirsizliklerle fizibilite yapma olanağını yok edenleri, geleceği öngörülmez kılanları, kanunun uygulanmasını idari anlayış ve takdire mahkûm edenleri kutlamak gerekiyor. Vergi mevzuatını basitleştirmek adına karmaşıklaştırıyoruz.  

Korkarım ki kurumlar vergisinde de neticede herkes bildiğini okuyacak, sonra matrah artırımını ve/veya vergi affını bekleyecek.(Dünya)
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.