2022 vergi cezaları ne oldu?
30 Aralık 2021 Perşembe
21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan genel tebliğlerle, 2022 yılında uygulanacak. . .
2022 vergi cezaları ne oldu?
VERGİ PORTALI

2022 vergi cezaları ne oldu?

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan genel tebliğlerle, 2022 yılında uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar belirlendi.

2022 yılında uygulanacak ceza tutarları konusunda özel bir düzenleme yapılmadı. Genel düzenlemeler kapsamında, ceza tutarları yeniden değerleme oranında arttı.

İşte 2022 yılında uygulanacak, özellikle şirketler için önemli bazı ceza tutarları.

Fatura vermeme ve almamanın cezası
Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır.

2022 yılında düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın, 500 lira. Bu tutar 2021 yılında 380 liraydı.

Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır var. 2022 yılında toplam ceza üst sınırı 250.000 lira. Bu tutar 2021 yılında 190.000 liraydı.

Vergi Usul Kanunu, fatura vermeyenler ile almak zorunda olmasına rağmen fatura almayanları aynı ölçüde cezalandırıyor. Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerli.

Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değil. Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüş. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadar.

Bu arada, fatura düzenleme sınırını da hatırlatmak gerekirse, 2022 yılında geçerli olan tutar 2.000 lira.

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması
Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2022 yılında verilecek ceza 500 lira. Bu tutar 2021 yılında 380 liraydı.

Muhasebe standartlarına uyulmaması
Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2022 yılında kesilecek ceza tutarı 12.000 lira.

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya ödenmemesi
Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ya da tahakkuk ettirilmesine rağmen zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı oranı, 2022 yılı başı itibariyle aylık yüzde 1,6.

Usulsüzlük cezaları
Beyannamelerin verilmemesi, defter tutulmaması, tutulan defterlerin noksan, usulsüz veya karışık olması, istenen kayıt nizamına uyulmaması, bildirimlerin zamanında yapılmaması, defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi veya hiç tasdik ettirilmemiş olması gibi suçlar için 2022 yılında kesilecek usulsüzlük cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

 

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

320

170

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

190

95

Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır. 

Tahsilat ve ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlara uygulanacak ceza
Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan sermaye şirketlerinden her birine, her bir işlem için 3.400 liradan az olmamak üzere, işleme konu tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir yılda kesilecek ceza tutarı 2.500.000 lirayı geçemiyor.

Diğer bazı fiiller nedeniyle kesilecek cezalar
İstenen bilgileri vermeyenler, yetkililerce istenen defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyenler ve elektronik ortamda beyanname vermeyenlere uygulanacak ceza tutarları aşağıda. 

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

3.400 TL

İkinci sınıf tüccarlar

1.700 TL

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde ondabir oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise beştebir oranında uygulanıyor.

Yeni yılın bütün okurlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. (Dünya)
Yücel Akdemir (İstanbul SMMMO Başkanı) , Halim Bursalı - (İstanbul SMMMO Y.K.Ü) ve Serkan Sünmez - (İstanbul TESMER Eğitmeni)
REKLAM ALANI
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .
Uçakla seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan kişilerden PCR testi . . .
Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomide birtakım olumsuzlukların oluşmasına sebep olan . . .
Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş, Derneğimizin 89. Okulumuzun 139. Kuruluş Yıl dönümü . . . .
Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam . . .
Değerli Üstat Nazmi Karyağdı 10 Ocak 2022 Pazartesi günlü Dünya Gazetesi - Serbest Kürsüde