2021 yılı açık ve gizli vergi zamları ile başladı
07 Şubat 2021 Pazar
Pandemiye rağmen, 2020 yılında konulmuş olan 784 milyar 602 milyon TL'lik vergi tahsilat hedefini tutturan ve 833 milyar 62 milyon TL'lik . . .
2021 yılı açık ve gizli vergi zamları ile başladı
2021 yılı açık ve gizli vergi zamları ile başladı

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Pandemiye rağmen, 2020 yılında konulmuş olan 784 milyar 602 milyon TL'lik vergi tahsilat hedefini tutturan ve 833 milyar 62 milyon TL'lik vergi tahsilatına ulaşan Maliye, 2021 yılına işi sıkı tutarak başladı. Bunun nedeni, 2021 yılı için konulmuş olan 922 milyar 700 milyon TL'lik vergi tahsilat hedefinin bu şartlarda tutturulamayacağının Maliye tarafından çok iyi biliniyor olmasıdır. İktidar tarafından son bir haftada yapılan 3 önemli düzenlemeyi, dikkatlerinize sunuyorum:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ'NDE YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ

2020 yılında Özel İletişim Vergisi'nden (ÖİV) yapılan tahsilat tutarı 4 milyar 488 milyon TL'dir. 2021 yılı bütçesinde ise hedef 4.7 milyar TL olarak belirlenmiştir. Konulan hedefin çok üzerinde tahsilat yapabilmek için ÖİV oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7.5'ten %10'a çıkarılmıştır. Yani enflasyonun %14 olduğu ülkemizde %33'lük büyük bir artış yapılmıştır. Bu zamdan 83 milyonun tamamı etkilenecek, vatandaşlar artık daha az telefon ve internet kullanacak ya da bu zamlı vergi ile daha yüksek faturalar ödeyecek. Vatandaşların sosyal medyada fazla vakit geçirmesi ve birbirleri ile iletişim içinde olması da istenmiyor olabilir.

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT ORANI YÜZDE 66 ARTIRILDI

4 Şubat 2021 tarihli 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı %3'ten %5'e çıkarılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2019 yılı Faaliyet Raporu ekinde yer alan “Muhtasar Beyannamenin 2019 Dönemi Gelir Türlerine Göre Dağılımı” tablosunda; 2019 yılında birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılan hakediş ödemelerinden (GVK Md. 94/3) 3.544.764.841 TL ve birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara yapılan hakediş ödemelerinden de (KVK Md.15/1-a) 939.325.289 TL kesinti yapıldığı görülmektedir.
Stopaj oranının %3'ten %5'e çıkarılarak %66 zam yapılması; Maliye'nin inşaat ve onarım işi yapan müteahhitlerden faizsiz kredi kullanma amacını ortaya koymaktadır. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapılan işin niteliğine göre 1 yıldan 10 yıla kadar sürebilmektedir. İşi yapan kişi ve kurumlar iş bittiğinde kazancı tespit edip, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile vergi dairesine beyan etmektedir. İnşaat ve onarım işleri devam ettiği sürece kesilmiş olan stopajlar, bu beyannameden sonra iade ya da mahsup işlemine konu olabilmektedir.

ŞİRKETİNE ÖZKAYNAK KOYMADAN İŞ YAPANLARA YÜZDE 10 ŞOKU

Finansman gider kısıtlaması 2004'te kaldırılmış, 2012 yılında 01.01.2013'te yürürlüğe girmek üzere tekrar getirilmiş ancak kararname yayımlanmadığı için bugüne kadar uygulanmamıştı. Yayımlanan kararname ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, finansman gider kısıtlaması uygulaması canlandırılmış oldu. Yayımlanan 3490 sayılı Karar ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;

Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.

Bu düzenlemeler yetmeyecek

Ben yazımda son bir haftadır yapılan 3 düzenlemeyi dikkate aldım ama elektrikli motorlu araçların ÖTV'sinin de yükseltildiğini unutmayalım. Maliye'nin yukarıda yaptığı düzenlemelerden şu sonuçları çıkarmak mümkündür:

– İnşaat ve onarım işlerinde stopaj oranının %3'ten %5'e çıkarılmış olması, 2021 yılında uygulanacak olan kurumlar vergisi oranının %22'den %20'ye düşmesi gerekirken (3 yıllık süre doldu) %25'e çıkarılacağını gösteriyor.

– Finansman gider kısıtlaması uygulaması; pandemi döneminde sürekli yabancı kaynak kullanmaya teşvik edilen ve zaten büyük bir özkaynak problemi yaşayan Türk müteşebbislerine “Kayıt dışına kayın” mesajı vermektedir. Türk Vergi Sistemi, gerçek kazançları vergilendirmek yerine, işin kolayına kaçıp götürü kazançları vergilendirmeye çalışmaktadır. Bunun sonuçları çok ağır olacaktır. Ayrıca bu düzenleme 04.02.2021 tarihinden sonra kullanılan kredilere uygulanması gerekirken, uygulamanın başlangıcının 01.01.2021 olarak belirlenmesi vergide yasallık ve belirlilik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle mükelleflerin 2021 yılı ilk 3 aylık geçici vergi beyannamelerini 17.05.2021 tarihinde vergi dairesine “ihtirazi kayıtla” verip, dava konusu edebilirler.

– Bu tür palyatif tedbirler ile israf konusunda dünya rekoru kıran iktidarın harcamalarına yetişmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden çok yakın zamanda matrah artırımı, stok ve kasa affı ve ihtilaflı dosyaların feragat halinde çok ciddi indirimler ile azaltılmasına ilişkin düzenlemeler gündeme gelecektir. 

– Bu düzenlemelerden de verim alınamaz ise bir defaya mahsus Covid-19'un yarattığı tahribatı azaltma vergisi getirilecektir.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .
KDV Tebliği değişikliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin
Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye . . .
“Önce alış veriş sonra fiş”, “Fişini de al Mustafa Ali” reklamlarıyla 1985’de hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV) o günden beri . . .
Vergi kayıp ve kaçağı ile küresel mücadele kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB'nin çalışmaları sonucunda,
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına . . . .
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
"Ekinler biçilirken doğmuşum, Sevgidir bu dünyada varoluşum, Buğday tarlasında sararıp solmuşum, Fakirlikten gurbet ellere savrulmuşum"