2020 Yılında Ödenecek Emlak Vergisinde Artış Var mı?
25 Aralık 2019 Çarşamba
Hüseyin Hamamcılar
2020 Yılında Ödenecek Emlak Vergisinde Artış Var mı?

Hüseyin Hamamcılar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
hedef2004@hotmail.com

          Sorumuzun cevabı net olarak “Evet artış var”, emlak sahibi olan vatandaşlarımızın 2020 yılında bağlı bulundukları belediyelere ödeyecekleri emlak vergilerinde  hem de %11,29 oranında artış olacaktır.

         2020 yılında emlak vergisinde yapılacak %11,29 oranındaki artışın niye göre yapılacağının da bilinmesi gerektiği kanaatindeyim.

         Bu nedenle, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Vergi Değeri” başlıklı 29. Maddesi hakkında “HALKIZ BİZ” in değerli okuyucularını bilgilendirmeye çalışacağım.

        1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre;  Emlak vergisi hesaplanmasına esas olan “Vergi değeri” nin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.

        Vergi değeri, Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgelere, Arazide her  il veya ilçe için  arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre tespit edilen değerdir.

        Binalar için ise, Hazine ve Maliye ve Çevre ve Şehircilik bakanlıklarınca (inşaatın türü, sınıfı, kullanış şekline göre) müştereken tespit ve ilân edilen bina metrekare normal inşaat  maliyetleri bedelidir.

        Binaya isabet eden Arsa veya arsa payı değeri ile binanın dıştan dışa yüzölçümüne göre hesaplanan normal inşaat maliyet bedelinin toplamı ise binanın asgari vergi değeridir.

        “Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.” hükmüne göre de emlak vergisi mükellefi olanların ödeyecekleri emlak vergilerinde artış yapılmaktadır.  

 Örneğin 2019 yılında vergi değeri 100.000 TL. tutarında olan bir mesken için vatandaşlarımız tarafından (100.000 x %02)= 200 TL. tutarında emlak vergisi ve (200 x %10)=20 TL. tutarında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı olmak üzere toplamda 220 TL. tutarında ödeme yapılmıştır.

 Yasa gereğince bu meskenin 2019 yılındaki 100.000 TL. olan vergi değeri, 2020 yılı için 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunan 512 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 oranında tespit edilmiş olduğundan, bu oranın yarısı olan % 11,29 oranında artış yapılmak suretiyle 2019 yılındaki vergi değerine (100.000 x % 11,29== 11.290 TL. tutarında ilave yapılmak suretiyle (100.000+11.290)= 111.290 TL. (Yasa gereğince vergi değerinin hesabında bin liraya, verginin hesaplanmasında ise bir liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.) hükmü gereğince bu meskenin 2020 yılında 111.000 TL. tutarındaki vergi değeri üzerinden (111.000 x %02)= 222 TL. tutarında emlak vergisi ve (222 x %10)=22,20 (22) TL.tutarında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı olmak üzere toplamda 244 TL. tutarında ödeme yapılacaktır.

Bu durumda,  vatandaşlarımız tarafından  örnekte gösterildiği şekilde, 2019 yılında vergi değeri 100.000 TL. tutarında olan bir mesken için 200 TL. tutarında emlak vergisi ve 20 TL. tutarında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı olmak üzere toplamda 220 TL. tutarında ödeme yapılmış iken, 2020 yılında 111.000 TL. tutarında olacak vergi değeri üzerinden 222 TL. tutarında emlak vergisi ve 22 TL.tutarında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı olmak üzere toplamda  244 TL. tutarında ödeme yapılacaktır.

Böylece de 2020 yılında ödeyecekleri emlak vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payında 2019 yılına göre (244 – 220)= 24 TL. tutarında, yani (24 / 220)= 0,11 oranında artış yapılmış olacaktır.

Vatandaşlarımızın sahip oldukları işyerleri, arsa ve araziler gibi gayrimenkuller için 2020 yılında ödeyecekleri vergiler de yaklaşık olarak ortalama %11 oranında artış yapılmıştır. Yani 2020 yılında ortalama % 11 civarında zamlı emlak vergisi ödeyeceklerdir.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" Konulu Etkinlikte Buluşuyor
45 Dakika Nuray Kanmazer'le Cem TV de
Uzaktan Eğitim İle Gerçekleşecek KGK Temel Eğitimlerimiz İçin Kayıtlar Başladı.
Munzur Vadisi Merkezli Turumuzun (Tunceli-Ovacık-Erzincan-Elâzığ) Detaylarını Tanıtım Videomuzda Bulacaksınız.