10 Yılı Geçen Kira Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi
04 Kasım 2021 Perşembe
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 347. Maddesi Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin . . .
10 Yılı Geçen Kira Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi
10 Yılı Geçen Kira Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi

Özge Özgüroğlu
Avukat

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 347. Maddesi Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesini düzenlemektedir. Buna göre;

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. 

Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. 

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Madde metninde geçen “10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla” düzenlemesi oldukça önemlidir. Zira 10 yıllık uzama süresinin doğru hesaplanmaması hak kayıplarına neden olmaktadır.

Örnek üzerinden açıklamak daha aydınlatıcı olacağından belirli süreli sözleşme üzerinden örneklendirirsek;
  
15.06.2005 tarihinde 2 yıllık olacak şekilde imzalanan bir kira kontratının bitiş süresi 14.06.2007 tarihi olacaktır.

Kiracı sözleşme bitiş tarihinden 15 gün önce bildirim (ihtar) ile sözleşmeyi fesih ettiğini bildirmezse sözleşme 1’er yıllık olacak şekilde uzayacaktır.

Öyleyse 2008 (1) ilk uzama yılı olmak üzere , 2009 (2), 2010 (3), 2011 (4), 2012 (5), 2013 (6), 2014 (7), 2015( 8), 2016 (9), 09.03.2017 (10) tarihinde 10. uzama yılı sonra ermiş olacaktır.

Bu durumda kiraya veren 11. Uzama yılının sonu olan 14.06.2018 tarihinden en geç 3 ay önce yani; en geç 14.03.2018 tarihinden önce ihtar çekerek sözleşmeyi fesih edebilecektir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da yine Türk Borçlar Kanunu’nun 348. Maddesi uyarınca konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliğinin, yazılı şekilde yapılmasına bağlı olmasıdır.
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .