01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK ’na Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler.
05 Temmuz 2021 Pazartesi
01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK ’na Yapılan Bildirimlerde  Meydana Gelen Değişiklikler.
01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK ’na Yapılan Bildirimlerde  Meydana Gelen Değişiklikler.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı


Sirküler Tarihi : 05.07.2021

Sirküler No : 2021 / 121

Konu :01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK ’na Yapılan Bildirimlerde  Meydana Gelen Değişiklikler.

Özet : 1) Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa 
çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 
gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği ve diğer” eksik gün 
kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. Diğer nedenlerden dolayı kısa çalışma uygulaması yapılması halinde bu kodlar kullanılabilecektir. 

2) 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki pandemi ücretsiz uygulaması 
1/7/2021 tarihi itibariyle sonra ermiştir. 2021/Temmuz ayından itibaren SGK’ ya “28 -pandemi ücretsiz izin-4857 geç.10.md” ve “29-pandemi ücretsiz ve diğer-4857 geç.10.md” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. 

3) 2020/Haziran ayına ait ücretsiz izin bildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet 
adresinden 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilir. (3 Temmuz 2021 tarihi hafta sonuna denk 
geldiğinden) Ancak gecikme ve güncelleme nedeniyle başvuru ve güncelleme işlemleri için 31/7/2021 tarihi sonuna kadar SGK’ya bildirim yapılabilmektedir. 

4) 01/07/2021 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih 
yasağı uygulaması sona erdiğinden 1/7/2021 tarihi itibariyle uygun işten çıkış koduyla işten çıkış 
bildirimi yapılabilir.
 
5) 01/07/2021 tarihli işten çıkışlarda işe gelmeme durumu hariç 2021/Temmuz ayı için SGK’ya 1 günlük bildirim yapılması gerekmektedir. 

6) 2021/ Temmuz ayından itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesinde düzenlenen 7252 sayılı normalleşme desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27'inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteği uygulamalarından yararlanılamayacaktır. 

Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesinde “ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa . . .
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37’nci maddesiyle . . .
Malum olunduğu üzere elektronik defter yani kısaca e- defter kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye
Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle bir şey!
Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini . . .
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz . . .
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;