" Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar "
15 Ekim 2020 Perşembe
Bu yazımda Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim.
" Altyükleniciler de  hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar "
" Altyükleniciler de  hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar "

Esma Koç - SMMMM
Türkiye CUMHURİYETÇİ Mali Müşavirler Grubu 
Denetleme Kurulu Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,

Bu yazımda Altyükleniciler de  hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere inşaat işleri malzeme ve işçilik kullanarak bir yapının meydana getirilmesi içindeki faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. Bina, yol, liman, baraj, kanalizasyon,  tünel  v. b. yapılar da inşaat kavramının içinde yer almaktadır. Bütünlük oluşturan etüd, proje, makine tesis ve montaj işleri de yapım işleri olarak değerlendirilmektedir. Bugün sizlere özel şehir hastanelerinin yapım işlerinde yüklenici firmaların eser sözleşmesi ile binanın içinde özellikli bir sistem kurulması işletilmesi işinin taahhüt eden alt taşeronlar arasındaki uygulamalardan bahsetmek istiyorum . 

İŞE BAŞLAMA VE DAMGA VERGİSİ Yüklenici müteahhit firma ile alttaşeron arasındaki sözleşmelerin piyasada döviz olarak yapıldığı görülmektedir. İnşaat maliyetlerinin sürekli değiştiği günümüz koşullarında bir yıldan süren bu işlerde altaşeronluk üstlenen firmalarda kendini güvenceye almak için yaptıkları sözleşmeleri döviz karşılığı düzenlemektedirler. Yüklenici firmalar alt taşeronlardan Kesin ve avans teminat mektupları talep ederler. Müteahhit firma ödediği avans üzerinden stopaj keserek ilgili aydaki muhtasar beyannamede bildirimde bulunmaktadır. 

Altyüklenici şirket verdiği gayri nakdi teminat mektuplarını bilançonun varlıklarında  ve kaynaklarında değişim yaratmayacağı için nazım hesaplarda takip edilmektedir.  Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle yasal süresinde TCMB kur karşılığı TL. olarak damga vergisi beyannamesi (binde9,48)hesaplanarak bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Pandemi sürecinde olduğumuz şu dönemde İnteraktif vergi dairesinden genel amaçlı dilekçe ekinde beyannamesi pdf olarak yüklenerek gönderilir. Tek başına alınan damga vergisi tahakkukları internet vergi dairede görülmediğinden vergi dairedeki memurunuzu arayarak tahakkuk numarası isteyip bankanızdan ödeme kolaylığı bulunmaktadır. 

SGK İŞYERİ BİLDİRİMLERİ -ASGARİ İŞÇİLİK  Sözleşmelerde yer alan işe başlama tarihinde şantiyenin bulunduğu SGK müdürlüğünde üst yüklenici işe başlama yazısı , yer teslim tutanağı , vergi levhası, kimlik fotokopisi, imza sirküleri , vekaletname, e bildirge sözleşmesi, ile SGK işyeri açılıp şifreler e devletten alındıktan sonra en az kişi sayısı sözleşmede belirtilenle başlamak üzere işe girişler yapılır. İnşaat yapım işinde SGK açılışında sizin işiniz az tehlikeli olsa bile üst yüklenici ile aynı çok tehlikeli olduğu için sizin SGK dosyanızda çok tehlikeli grup da  değerlendirilir. İş güvenliği defteri noterden tasdik ettirilip bir işveren temsilcisi atanarak A sınıfı işgüvenliğİ uzmanı ve İşyeri hekimi İSG katip sisteminden yapılır. iş bitimi SGK işyeri kapanışında sadece dilekçe ile kapanış yapılır. Kapanış dan önce bizim sözleşme rakamımıza göre yapılan işçiliğin asgari işçilik oranının % 25 altına kadar SGK ya hizmet listelerindeki matrah toplamımızla mukayese etmeliyiz. Örnegin , tünel yapı işi oranı tarifede %9 bundan %25 indirim yapıyoruz %6,75 sözleşmedeki tutarın %6,75 i kadar SGK brüt rakamının üstünde bildirilmiş olması esastır.  
 
HAKEDİŞ FATURALARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Tamamlanma süresi bir yıl veya fazla da olabilmektedir. Müteahhit firmaların düzenlediği hakediş raporlarına istinaden alttaşeronlar satış faturalarını düzenlerler. 3065 sayılı KDV uygulama tebliğinin (1/c-2.1.3.2.1) bölümünde yer alana yapım işlerinde şu anki uygulamaya göre 3/10 KDV tevkifatı ve gelir vergisi kanunu 94/3 maddeye göre bu kapsama giren işlerden dolayı ödenen istihkak bedellerinden %3 stopaj kesintisi yapılır. Geçici  Kabul sürecine kadar bu şekilde faturalar kesilir 

KUR FARKLARI Dövizli yapılan sözleşmelerde müteahhit ve alttaşeronlar arasındaki en büyük sıkıntı kur farklarıdır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "III/A/5.3.Kur Farkları" başlıklı bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafında, lehine kur farkı doğan KDV mükelleflerinin (satıcı/alıcı) kur farkları için fatura düzenlemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu hüküm uyarınca, kur farkına ilişkin KDV’nin sadece beyannamede gösterilmesi yeterli olmayacak, faturanın düzenlenmesi de gerekecektir. 

Hepinize sağlıklı , bol kazançlı günler dilerim. Saygılarımla
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "(Yeni İstihdam Paketi) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
Maaşımı 12 ay boyunca çekemediğim için SGK tarafından el konulmuş. Ben de e-devlet üzerinden “hareketsiz maaş” bölümüne başvurdum.
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Bu yazımda Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim.
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,