Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .
Bugün sizlerle bir yargı kararı paylaşmak isterim. Karar ihracatçı firmaların sıklıkla karşılaşabildikleri reklamasyon bedellerine ilişkin.
24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin . . .
Vergi tahsilat hedefi 2022'de yüzde 97 artırıldı. Adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu Türk vergi sistemi, enflasyondan rahatsız değil, bilakis çok memnun.
İTO seçimleri 9 Kasım 2022 Çarşamba günü yapıldı. Katılım genelde yüzde 8 gibi oran iken bu seçimde bu oranın arttığı düşünülmekte.
9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Torba Yasa ile çeşitli konuları ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Söz konusu . . . .
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, . . . .
Emlak Vergisi Kanununda yer alan bina ve arazi vergisinin kapsamına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Emlak Vergisi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümlerine göre kesilen vergi cezaları Kanun’un 368’nci maddesinde belirtildiği üzere ödeme ile kalkar.
25 maddelik “torba kanun” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
SMMM Ruhsatı Olmayanlar Muhasebe Meslek Alanında İşyeri Açamazlar
Kamuoyunda uzun zamandır tartışıla gelen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda sona doğru yaklaşıldığı anlaşılıyor.
Bir süredir yargı kararlarını izliyorum. Özellikle istinaf yargılaması sonucunu oluşan kararlara bakıyorum.
13 kasım günü Beyoğlu İstiklal caddesinde meydana terör saldırısı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 53 vatandaşımız ise yaralanmıştır.
Uyumsoft Sponsorluğunda Yakuplu Sosyal Tesislerde Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
"Taksim" İnsanlık Suçu Terör. Yapanda Yaptıranda Kahrolsun....
”7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’yla Önemli Düzenlemeler Yapılmıştır”
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2022- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Nakit sermaye artırımında faiz indirimiyle ilgili kaç makale yazdım hatırlamıyorum. Hepsi de sorunlarla ilgiliydi. Müessese adeta sorun yumağı.
Yeniden değerleme müessesi, 2003 yılında kaldırılmış ve yerine enflasyon düzeltmesi müessesi getirilmişti. Enflasyon düzeltmesi, 2004 . . . .
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi (TİAZ/2022), İGİAD (Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği) . . . .
İyilik Peşinde Koş Platformu, Adım Adım’ın desteklediği . . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında yer “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi”ni güncelleyerek kullanıma sundu. . . . .
Büyük önderimiz ve daimi rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84.yılında saygı ile anıyor ilkelerini yaşatacağımıza ve . . . .
Bilindiği gibi Türk Vergi Sisteminde vergileme vergi mükelleflerinin vergi matrahlarını ve ödeyecekleri vergileri kendi iradeleri ile gönüllü . . .
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” . . .
“Aramızdan ayrılışının 84 inci yıldönümünde . . .
Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz
Anayasa Mahkemesi (AYM), 04.11.2022 tarihli RG’de yayımlanan 2019/9692 Başvuru numaralı oldukça tartışmalı bir karara imza attı.. . .
Önceki iki makale, özel maliyet bedeli niteliğindeki giderlerden oluşan varlığın, kira süresinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devri . . .
Hacı Demir ve Arkadaşları ; İstanbul Ticaret Odası 19 N0' lu Mali Müşavirler Meslek Komitesine Adaylıklarını Açıkladılar
Workcube Kurumsal İş Yazılım Sponsorluğunda Kağıthane Güllüoğlu Tesislerinde Kahvaltılı Etkinlik Yaptı.


REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
"2023 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Bilgilendirilmesi" Konulu Kahvaltılı Etkinliğe Davetlisiniz.
Geleneksel kahvaltılı etkinliğe davetlisiniz...
"Vikinglerde Ticaret"
Konulu Kasım Ayı Toplantısının Konuk Konuşmacısı; Yemini Mali Müşavir Dr. Nedim Türkmen