Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Farkında mısınız bilmiyorum ama, son zamanlarda devamlı eleştiren ve/veya eleştirecek . . .
Pandemi süreci hem dünyada hem de Türkiye'de e-ticaretin müthiş şahlanışına neden oldu. . ..
3600 ek gösterge seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte yeniden hükümet tarafından gündeme getirilmeye başladı. . . . .
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV uygulaması konusunda uygulamaya yön . . .
Vergi Usul Kanunu’nun üçüncü kitabının mükerrer 298’inci maddesi ile “Enfl asyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı” açıklanmaktadır.
Her türlü dualarınız kabul, Miraç Kandilin mübarek olsun...Her türlü dualarınız kabul, Miraç Kandilin mübarek olsun...
Geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan makalede yeniden değerleme ile ilgili genel çerçeveyi özetlemiştim. Bugün konuyu biraz sınırlayarak,
İnternet ortamındaki sosyal paylaşım ağları ile gerek sosyal amaçlı kullanılan gerek günlük hayatı kolaylaştıran ve akıllı telefon veya tablet. . .
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar . .
Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname verme ve ödeme sürelerinin birer ay öne çekilmesine ilişkin düzenleme, tekliften çıkarıldı.
Ek göstergenin 3600'e çıkartılması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim . . .
Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarının Verilme Tarihleri İle İlgili Basın Açıklaması . . . . .
Kanun koyma sanatı ve bilimi disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. Açık, basit, soyut, genel ve sürekli nitelikte kural koyabilmek için geniş . . .
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyan tarihlerinin bir ay öne çekilecek. . .
TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, bir ayda 17 tane beyan ve bildirim vermekte olan mali müşavirlerin artık bunları yetiştiremez duruma . . .
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik . . .
Şu an SSK'lı olarak çalışan bayanım. İşe ilk girişim Emekli Sandığı'na tabi olarak Ekim 1999. Mart 2002'de istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak . . .
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Ticari işletmelerce iktisadi kıymetlerin
Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda . . . .
Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 29’uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Ahmet Halis Başli VMD Genel Başkanı seçildi.
Köşemde, 2017 yılından itibaren vergi cennetleri ile ilgili en az 5 yazımı okudunuz. Pandora belgelerinin açıklanması ile beraber, konu yine . . .
Yine bir dedim; 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren cins tashihi ile ilgili olarak tapu harcına ilişkin tahsilat işlemlerinde Vergi Daireleri . . . .
Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarının Verilme Tarihlerinin Bir Ay Öne Alınması Düzenlemesi Geri Çekilmelidir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Bakırköy Şubesinin Seçimli 17. Olağan Genel Kurulunda Yapmış Olduğu Konuşma
MMMB Derneğinin 27 Şubesi ve Uzunköprü - Maltepe Hattı - (1)
Toplantı saat 11.15 de, İstiklal Caddesi Yüksek Ticaretliler Lokalinde başladı.
"Gönlümden Geçen Yedi kişilik Yönetimin tamamının Kadın olmasıdır. " dedi
MMMB Derneği Geçmiş Dönem Başkanı Serdar Özkan' ın yapmış Olduğu Konuşma
MMMB Derneği Eski Genel Başkanı Gültekin Bekar'ın Yapmış Olduğu Konuşma
04 Aralık 2021 Cumartesi Günü Yapılacak Olan Aday Adayı Belirleme Seçimlerinde. "Yan Yana Örgütlenmeyi Savunan Bir Yönetim Anlayışı İçin Adayım" dedi
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu 5 Adayla Ön Seçime Gidiyor.
Ünlü' nün haricinde Dört Aday Daha Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun Aday Adayı Olmak İçin Yarışacak
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu; 20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Gerçekleşti
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu; 20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te


5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Türkiye Standartları ve Doç. Dr.İpek Türker
02 Kasım 2021 Günü Üyeleriyle Kahvaltılı Etkinlikte Buluşuyor.
Doç. Dr. Ali Kablan Sunumlarıyla KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Uygulamalı Finansal Raporlama Standartları Eğitimi Yapılacaktır.
"Kurumsal Yönetim Sürecinde Mali Müşavirin Rolü" Konulu Etkinlik