Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .
4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 4. Fıkrasında tanımlanmış olan uzaktan çalışma, “İşçinin, işveren tarafından . . . .
İnternet ve teknolojideki gelişim dijital ekonominin büyümesine ve küresel teknoloji şirketlerinin doğmasına yol açmıştır. . . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, 3 Haziran 2021 tarihinde . .
Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu’nun 35’inci maddesi ile kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. . . .
Pandemi sürecinde hepimiz bir yerlere borçluyuz. Bankaya kredi, SGK’ ya prim, boşandığı eşe nafaka borcu olanlar…..
Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok . . . .
Evet, içinde kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, . . .
İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan "… . . . .
Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik . . .
Muhasebe camiasına hizmet vermek için zaman, zaman tatlı bir rekabet içinde olduğumuz. Zaman zaman hizmet yarışında rakip, . . .
Son dakika haberine göre TÜİK, mayıs ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı.TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında. . . .
Emlâk Vergisi Kanunu’nun 4/m maddesi ile “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar” . . . .
27 Mayıs 2021 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Yeni Vergi Af Yasası ve Matrah Artırımı” başlıklı yazımızda . . . .
Pandemi sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan ve Aralık ayında süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılan . . .
KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi'ne başvurular bugün başlıyor. Süreç nasıl işleyecek, . . .
Bilindiği üzere 24/12/2007 tarihli ye 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak . . .
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu haziran ayına ilişkin kademeli . . . .
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin; yeniden yapılandırma, matrah artırımı, . . .
Cağımızın hastalığını davet eden , yaşantımızı değiştiren ,ülkemizde otuz binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, . . .
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı saatlerinin esnetildiğini açıkladı.
2012 yılında vergi kanunlarımıza eklenen ancak bu yıla kadar uygulamaya konulmayan finansman gider kısıtlaması,
COVID-19 Türkiye’de ilk defa 2020 yılı Mart ayında görülmüştür. Söz konusu salgın hızla yayılmış, ilk vakanın tespitinden sonra okullar . . .
Vergi sistemimizin yapısal sorunları nedeniyle yine yeni bir vergi barışı zamanı geldi. Kanun teklifi TBMM ye sunuldu.
Kasım 2020'de çıkarılan 7256 sayılı Kanun ile yapılandırılan vadesi geçmiş borçların yine yeniden yapılandırılmasına da olanak tanıyan yasa teklifi,
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru: TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
30 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılacak Uzlaştırmacılık Sınavına Girecek Meslek Mensupları İçin Duyuru
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bilindiği gibi matrah artırımı ve yapılandırma gibi konuları içeren yeni bir kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti ve . . .
Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymetler en son 2004 yılında Vergi Usul Kanunu’nun . . .
Af paketi kapsamında 401 milyarlık vergi alacağı ile 74.6 milyarlık SGK alacağı yapılandırılacak. Ödenmeyen 5.2 milyarlık trafik cezası da kapsamda.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne . . . .
Meclis'te hazırlanan vergi borcu yapılandırması araç sahiplerini de kapsıyor. . . . .
16.04.2021 Tarihinde Yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Hk. Güncel Özelge
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 27.04.2021 Gün ve 2/3607 Esas Numaralı . . . .


Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Soru ve Cevaplarla Mali Müşavirin Gündemi - 4 Konulu Online Seminer
"Uygulamalı Finansal Raporlama Standartları" ve " Kurumsal Yönetim " Konulu Mayıs Ayı Online Eğitimleri
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .