Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .
Gün geçmiyor ki, gergin ve karmaşık bir gün yaşamayalım. Artık bu, hayatımızın ayrılmaz bir parçası halinde geldi. Bu sadece sosyal . . .
11 Aralık 2021 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanında Belirtilen İllere İlişkin KPSS P48 Puan Türünden Taban Puanları Açıklandı.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, önceki yazımda belirttiğim kararında tamamen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden hareket etmiş,
24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki kur ve faiz açıklaması sonrasında yükselişe geçen dolar/TL, bu sabah 11,99 ile rekor tazeledi.
Türkiye Cumhuriyetçi Mali Müşavirler Grubu Tarafından Hazırlanmıştır.
Vergi Usul Kanunu’nun 93. maddesinde “tebliğ esasları”; “Tahakkuk fişinin dışında, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği . . . .
18 Kasım 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun . . .
Tebligat, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “bildirim” demektir. Hukuk dünyasında tebligatı, . . .
Aşağıda belirtilen kazançlar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesince vergiden . . .
Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerinizi 26/11/2021 . . . .
Ülkemizde 2000 yılı ile 2021 yılı arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren toplam 13 . . .
Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum, son aylarda çıkarılan Kanunlarla yapılan düzenlemeler . . .
Vergi kaybına neden olacak şekilde vergi kanunlarının hükümlerini ihlal eden mükellefleri vergi sistemi içinde tutabilmek ve hazinenin . . . .
Pek çok kanunda, tarife, oran, miktar yahut tutarların endekslenmesinde yeniden değerleme oranı kullanıldığından Vergi Usul Kanunu’nda, ...
Gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, . . . .
7326 sayılı Borç Yapılandırma Yasası, genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlara biri “gelir testine başvurarak borcu sıfırlama” . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir. . . . .
Nasreddin Hoca birgün eline bir saz alıp tımbırdatmaya başlamış. Karısı da bir yandan ev işlerini yaparken ister ister istemez kulak . . . .
Yüzde 5 uyumlu mükellef indirimi, vergi mükelleflerinin son yıllardaki en büyük ve en değerli kazanımları arasında yer alıyor. . . . .
Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile . . . .
Mali Müşavir Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik . .
Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine ilişkin görüş ve . . . .
Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 2/11/2011 Tarih ve 28103 numaralı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 660 sayılı Kamu .. .
Önemli ve özelliği olduğunu düşündüğüm bazı yargı kararlarına zaman zaman bu köşede yer. . .
Son 20 yılda, yapılandırma ve af içeren 13'üncü yasal düzenleme olarak, 7326 sayılı Kanun . . .
SGK Başkanlığı Üsküdar Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezinde Meslek Mensupları İle Kahvaltılı Etkinlikte Bir Araya Geldi.
07.10.2021 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Sosyal Medyadan Sağlanan Gelirlerin . . . . .
Liderler Bayrampaşa Şubesinin Etkinliğinde Bir Araya Gelerek Adeta Çıkartma Yaptılar.
1 Ekim 1999 sigorta başlangıç tarihim. Askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. . . . .
Yılın son çeyreği, bazı sermaye şirketleri için aynı zamanda sermaye artırımının zamanını da . .
Özlem ve Saygıyla Anıyoruz.....İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Artık kabul edilen hemen hemen bütün torba kanunlarda vergi mevzuatına ilişkin bir hükme. . .


Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
(7 Kredili) KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında "Etik Kurallar" Dr YMM Masum Türker'in Sunumlarıyla
4 Aralık Cumartesi günü meslektaşlarımızla beraber güzel bir Bursa gezisine çıkıyoruz. Bizlerle güzel anılar biriktirmek isteyen tüm dostlarımızı bekliyoruz.
Dönem Sonu İşlemleri Özellik Arz Eden Konular ve Tüm Yönleriyle E-Deftere Geçiş Süreci Konulu Eğitim Seminerine Davetlisiniz.
Doç. Dr. Serdar Kuzu' nun Sunumlarıyla 7 Kredili; "KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Finans" Konulu Eğitim Semineri