e-belgelere yeni standart kod geliyor
28 Temmuz 2020 Salı
e-belgelere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getiriliyor.
e-belgelere yeni standart kod geliyor
e-belgelere yeni standart kod geliyor

e-belgelere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getiriliyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan idari düzenlemelerin gözden geçirilerek tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla geçtiğimiz yıl Ekim ayında 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet sitesinde söz konusu Tebliğde bazı değişiklikler yapan bir taslak hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Tebliğ taslağı incelendiğinde, e-Belge uygulamalarına e-Adisyon belgesinin de dahil edileceği görülmektedir. e-Adisyon uygulamasına dahil olacak mükelleflerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına da dahil olmaları gerekecek gibi gözüküyor. e- Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olacak mükelleflerin e-Defter uygulamalarına da geçişi gerçekleşecek. Taslakta uygulamaya dahil olacak mükelleflerin yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarına göre yazılı bildirim veya duyuru ile açıklanacağı belirtilmiş olup; şu an için kimlerin uygulamaya dahil olmaları gerektiği henüz belli değil.

Taslakta yer alan diğer önemli bir düzenleme; e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından onaylanmasına imkan sağlanacak olması.

Aslında söz konusu düzenlemeye e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer e-belge uygulamalarının da ilave edilmesi çok daha doğru olacaktır. e-Belge uygulamalarının daha da yaygınlaşması ile birlikte söz konusu bildirimlerin zaman içerisinde kaldırılması en büyük beklentilerden birisi.

Taslakta yer alan en dikkat çekici konu ise kuşkusuz 5 milyon TL ve üzeri ciroya sahip tüm mükelleflere ve tüm serbest meslek erbaplarına düzenleyecekleri e-belgelere (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğunun getiriliyor olması.

Düzenlenecek e-belgelere söz konusu standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılmasının vergisel açıdan ne gibi bir faydası olacağı tartışması bir yana, böyle bir düzenlemenin mükelleflere ve meslek mensuplarına ayrı bir iş yükü ve maliyet getireceği bir gerçek. Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-belge uygulamalarına dahil edilmesi planlandığı belirtilen bu bilginin yanlış verilmesi halinde mükellefler hakkında kanunda öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanacağı da belirtilmiş. Her zaman olduğu gibi uygulanacak cezai müeyyidelerin neler olduğuna ise değinilmemiş.

Faturada bulunması gereken asgari bilgilere Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmiş ve bu bilgiler arasında istatistiki amaçlı kodlar yok. Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili kılınmışsa da; Bakanlığın bu yetkisini mükellef haklarını da gözeterek ve fayda maliyet analizi yaparak kullanmasının daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. (Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...