Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV
19 Ağustos 2019 Pazartesi
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV
Ziraat odasının üyelerine zirai araç kiralamasında KDV

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
 
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden vergiye tabi olup olmayacağı konusunda tereddütler oluşmaktadır.

Bilindiği gibi, meslek odaları gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları açısından “dernekler gibi” değerlendirilmektedirler. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 1. maddesine göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisine tabi olmamakla birlikte, aynı maddenin (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamında vergilendirilmektedirler. Bu durumda meslek odalarına ait tarımsal araçların üyelerinin tarım işlerinde kullandırılması, kiralanması karşılığında çiftçiler tarafından ödenen paralar meslek odası tarafından elde edilmiş bir gelir olarak kabul edilmektedir.[1]

Sonuç olarak, meslek odalarının vergi yasaları karşısında dernek gibi dikkate alınması sonucunda odanın tüzel kişiliği itibari ile kurumlar vergisi mükellefi sayılmadığından dolayı, bir bedel karşılığında verilmiş olduğu gübreleme makinalarının üyelere kullandırılması faaliyeti odaya bağlı bir iktisadi işletme teşkil edeceğinden dolayı, bu iktisadi işletmenin faaliyete başladığı tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti kaydı açılması gerekecektir.

Diğer taraftan, oda tarafından gübreleme makinalarının üyelere bir bedel karşılığında kullandırılması, araçların bakım, onarım giderlerini karşılamak amacıyla bir bedel alınması işinin iktisadi işletme oluşturması nedeniyle, söz konusu hizmet karşılığında alınan bedeller üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.[2] - (Hürses)

-------------------------------
[1] 20.08.2013 gün ve 2462 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi.

[2] Bu işlemlerde KDV nispetinin görüşümüzce %8 olması gerekmektedir. Başka bir görüş KDV oranının %18 olması gerektiği yönündedir. Bu görüşün dayandığı temel gerekçe kiralama işlemleridir.
11- Kapanış Konuşmasını Yapmak Üzere Sözü Bşk. Yrd. Sabri Tümer Yaptıktan Sonra Konuşmacılara Teşekkür Plaketleri Verildi. Daha Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Panele Son Verdiler.
Sosyal medya danışmanlığı hayatımıza son yıllarda giren bir danışmanlık hizmet türlerinden biri olup, son zamanlarda özellikle . . .
01.01.2020 tarihinden itibaren, Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi uygulamasına başlanılmış olup, Ocak 2020 dönemine ait olup
27 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ağustos 1995 tarihinde sigortalı, 1 Kasım 1995'ten itibaren isteğe bağlı sigortalı oldum.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Azaklıoğlu Necati Bay Vakfında yapılan yönetim değişikliği ile Eski Giresun Valisi Dursun Ali Şahin başkanlığa getirildi.
İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti.
İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de 23.02.2020 tarih ve 31048 sayı ile yayınlanmıştır.
Yüksek Ticaretliler Derneği 15. Vergi Kongresi Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Yüksek Ticaretliler Derneği Marmara Lokalinde Gerçekleştirdi.
Bugüne kadar her zaman üye ve stajyerinin yanında olan Odamız bundan sonra da daha interaktif, daha dinamik projelerle yanınızda olmaya devam edecektir.
On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı?
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
Devreden KDV yıllardır reel sektörün önemli finans sorunlarından birisi. 200 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle ivedi bir çözümü hak ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2020 Tarih ve 31034 sayı İle Muhtasar ve Prim Hizmet ....
Sayın Dr. Nedim Türkmen & Sayın Doç. Dr. Resul Kurt'la, BloombergHT' den Sayın Barış Esen;
Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler
E-defter Bilgilendirme Duyurusu . . . E-defter Bilgilendirme Duyurusu . . . E-defter Bilgilendirme Duyurusu
Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip mükellefler