Yeni Mali Müşavirler Grubu Mesleki Kamuoyuna Duyuru
09 Mayıs 2019 Perşembe
Yargı organları ve Devlet kurumlarının, her türlü ideolojik ve siyasal düşünceden uzak, sadece hukuk kurallarına bağlı olarak karar alması
Yeni Mali Müşavirler Grubu Mesleki Kamuoyuna Duyuru

Yeni Mali Müşavirler Grubu Mesleki Kamuoyuna Duyuru


Yargı organları ve Devlet kurumlarının, her türlü ideolojik ve siyasal düşünceden uzak, sadece hukuk kurallarına bağlı olarak karar alması geleceğimiz için yaşamsal bir öneme sahiptir.

İçinde bulunduğumuz günlerde yaşanan siyasi kargaşa, maalesef demokrasi ve hukuk standartlarımızı
oldukça tartışılır hale getirmiştir.

Ülkemizde son yıllarda birbirini takip ederek yapılan genel ve yerel seçimlerin, adil ve eşit şartlarda yapılıp, yapılmadığı tartışılmaktadır.

Bu tartışmaların yapıldığı zamanda, Türkiye’de bütün illerde Mali Müşavir Odaları, önümüzdeki üç yılın yönetim, denetim, disiplin kurullarını ve birlik delegasyonunu belirlemek üzere 2019 Mayıs-Haziran aylarında, nispi temsil seçim sistemiyle genel kurullarını yapacaktır.

İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası da 24. Seçimli Olağan Genel Kurulu 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi sarayında gerçekleştirecektir.

Bu seçimli genel kurulda birbirlerinden bölünerek oluşan 9 grup adil ve eşit olmayan koşullarda yarışacaktır.

Şöyle ki, hâlihazırda İSMMMO ve TÜRMOB yönetim kurullarında temsil edilen üç grup bu kurumların her türlü olanaklarını ve üye iletişim bilgilerini kullanarak seçimlere hazırlanırken, diğer gruplar tüm bu imkanlardan yoksun, gerekli prezantasyon ve tanıtımlarını yapamamış olarak, iktidardaki üç gruba göre
oldukça dezavantajlı ve eşit olmayan koşullarda seçime katılacaklardır.

Bugün, Odalarımızın kuruluşunun ve meslek mücadelemizin 30. yılını geride bırakıyoruz.

Bu sürede, mesleki saygınlığımız toplumda içler acısı duruma getirilmiştir. Muhasebe mesleği toplumda hak ettiği yerde değildir. Üzerimizdeki iş yükü ve angaryalar giderek artmış, gelir düzeyimiz düşmüştür. Muhasebe mesleğine yeni katılan mali müşavirler iş ve işsizlik riski ile karşı karşıya kalmıştır. Mesleki sorun sarmalı her geçen gün daha da büyümüştür. 3568 Sayılı Meslek Kanunu
günün gerekliliklerinden uzak ve çok ciddi yapısal problemler içermektedir.

Ülkemizde ve mesleğimizde yaşadığımız bu kadar yoğun sorunların karşısında birlik ve beraberlik içinde olmak, 30 yıllık yönetsel tükenmişliğin muhasebe mesleğinde biriktirdiği sorunları çözmek adına, İSMMMO seçimlerine girecek gruplarla ortak bir payda oluşturulamamıştır.

Benmerkezci anlayışla, bireysel düşünce ön plana çıkmıştır.

Bu nedenlerle, İSMMMO 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak 24. Seçimli Olağan Genel Kurulunun kazananı Muhasebe mesleği ve Mali Müşavirler olamayacaktır.

Bu Genel Kurulun kazananı, 30 yıldır TÜRMOB ve İSMMMO’ yu yöneten, değişmeyen, şeffaflıktan uzak, kaynakları kişisel çıkarları için kullanan, yüksek huzur hakkı ödemesi alarak görev yapan, tükenmiş yöneticiler olacaktır.

Bu oyunun parçası olmamak adına, 9 ayrı grubun yarışacağı İSMMMO seçimlerine İSTANBUL YENİ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU olarak katılmayacağımızı mesleki kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla,
09.05.2019

İSTANBUL YENİ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı