Yeni Ekonomik Programdan vergi notları
01 Ekim 2018 Pazartesi
2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Program (YEP) 20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgilenenler için, işte programda yer alan vergi konularının kısa bir özeti.
Yeni Ekonomik Programdan vergi notları
VERGİ PORTALI

Yeni Ekonomik Programdan vergi notları

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Program (YEP) 20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgilenenler için, işte programda yer alan vergi konularının kısa bir özeti.

Vergide temel kanunların yeniden yazılması 2022 sonrasında

29 Ağustos tarihinde bu köşede yayımlanan makalede, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 10 Ağustos tarihinde “Yeni Ekonomi Yaklaşımı” başlığı altında yapılan açıklamalardan hareketle, yakın süreçte kapsamlı vergi konularının gündemde olmayacağının anlaşıldığını yazmıştım. Bakanın açıklamalarıyla Orta Vadeli Program paralel içerikte.

Programda Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazımına ilişkin bir eylem yok. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı'nın 10 Ağustos tarihli açıklamalarından, bu çalışmaların 2022-2023 dönemini kapsayan süreçte yapılacağını söylemişti. Program da bunu teyit etti.

İndirim, istisna ve muafiyetlerin azaltılması

YEP'te, etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılması ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesi hedefi yer alıyor. Programda hangi istisna ve muaflıkların kaldırılacağına ilişkin bir belirleme yok. Muhtemelen vergi kanunlarında yer alan istisna ve muaflıklar listelenip bir analizleri yapılacak ve bir kısmının kaldırılması gündeme gelecektir.

Vergi aflarına bir süreliğine son

Aslında programda tam olarak bu ifade yok. “Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir” deniyor. Programın 2019-2021 dönemini kapsadığını düşünürsek, 2022 veya Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında af olmayacağı anlamına gelmiyor bu ifade.

İnteraktif vergi dairesi üzerinden mükellef hizmetleri

Programda, uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi projesi ile tüm hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutması ile vergiye gönüllü uyumun artırılacağı ifade edilmiş.

Cumhurbaşkanımız tarafından 3 Ağustos tarihinde açıklanan “100 Günlük İcraat Programı’nda da İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmetin alınacağı, 35 farklı mükellef hizmeti sunulan interaktif vergi dairesi kapsamında sunulan hizmetlerin biraz daha çeşitlendirileceği belirtilmişti.

Bu açıklamalardan, kısa sürede İnteraktif Vergi Dairesi projesi kapsamında verilen hizmetlerde önemli bir iyileştirme yapılacağı, önümüzdeki üç yıllık süreçte de bu hizmetlerin geliştirileceği anlaşılıyor.

Özel tüketim vergisi kapsamının yeniden belirlenmesi

Programda, lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesinin güncellenerek vergi düzenlemesi yapılması hedefi yer alıyor.

Bu ifadeden, özel tüketim vergisine tabi mallar listesinin yenileneceği, bazı malların vergi kapsamına alınacağı anlaşılıyor. Bir süredir, bazı malların listeden çıkartılması talepleri tartışılıyor. Her ne kadar programda yer alan ifadeden listenin genişletilmesi anlamı çıkıyorsa da, sınırlı da olsa, bazı malların listeden çıkartılması sürpriz olmaz.

Diğer hedefler

Yukarıda özetlediğim konular dışında Programda şu hedefler de yer alıyor.

- Tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerler üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi.
- Vergi Veri Analiz Merkezi kurulması ile tahsilatta etkinliğin artırılması ve kayıt dışılığın azaltılması.
- İhracat teşvik sisteminin daha verimli ve etkin olarak yeniden yapılandırılması.
- Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak risk odaklı denetim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.
- İstihdam teşviklerinin etki analizinin yapılarak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması.

Sonuç olarak

Önümüzdeki üç yıllık süreçte vergi mevzuatında değişiklikler yerine uygulamaya odaklanılacağını söylemek mümkün. Hem son yıllarda yapılan çok sayıda düzenlemenin iyi uygulamasına odaklanmak, hem de kapsamlı düzenlemeler için yeterli zaman ayırarak gerekli hazırlıkları yapmak bence de son derece yerinde.(Dünya)
4 Ekim 2018 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato” başlıklı yazımızda; Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununda “Konkordato” ile
Bilindiği gibi 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde edimi döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmiş,
2018 yılı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, aşağı yukarı bir yıldır devam eden ağır ekonomik savaş ve kriz, ülkemizde ve işletmelerimizde ağır tahribat yaparak sona ermeye başladı.
Yeni veriler, yeni akıllı sistemler fırsat mı, tehdit mi? Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda görüyoruz ki,
Kriz sadece vatandaşları ve şirketleri değil, bankaları da etkiledi. Piyasada yaşanan nakit darlığının etkisiyle bankalar; ellerindeki yetkiyi kullanarak mudileri mağdur ediyor.
Teknolojik gelişmeler neticesinde insanlık tarihi, bir zamanlar ihtişamlı ve gösterişli birçok mesleğin yok oluşuna tanıklık etmiştir.
Oda seçimleri yaklaşınca , Oda seçimleri yaklaşınca, Aynı traş’a...Devam etmeyeceğiz.Aynı keseye aynı tasa aynı kurnaya... Aynı hamama... Aynı tellak’a...Aynen devam demeyeceğiz.
TRAFİK cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası,
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 18. Anadoly Odaları Eğitim Semineri
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
Teklif ile, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaş şartını yerine getirememiş olanlara..
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Yeminli Mali Müşavir, İstanbul Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat DEMİRÖZ’ün katılımıyla, “Mevzuattaki son gelişmeler” konusunda bir toplantı düzenledi.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..