Yeminli Mali Müşavirlik kalkacak mı ? Evet Kalkacak. Çünkü ihtiyaç kalmadı.
07 Mayıs 2018 Pazartesi
BAKIRKÖY TİTANİK OTEL DE "Vergi Uygulama ve Denetimlerinde Hile Tespitleri" Konulu Kahvaltılı Etkinlik te, Dr Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun Kocamış ...
Yeminli Mali Müşavirlik kalkacak mı ? Evet Kalkacak. Çünkü ihtiyaç kalmadı.
BMMG BAKIRKÖY İLÇE TEMSİLCİLİĞİ;

BAKIRKÖY TİTANİK OTEL DE "Vergi Uygulama ve Denetimlerinde Hile Tespitleri" Konulu Kahvaltılı Etkinlik te, Dr Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun Kocamış ve Dr. Gülçin Yıldırım Konuklara Nezih Bir Ortamda Önemli Bilgi Verdiler.

Kahvaltı Etkinlikte, BMMG Bakırköy İlçe Temsilcisi Murat Çelik Konuklara Hitaben Teşekkür Konuşması yaptıktan Sonra, Gündemde olan "YENİ VERGİ AFFI" konusunda Bilgilendirmelerde Bulunan BMMG Eğitim ve Mevzuat Kurulu Başkanı Ahmet Özmaden ' den Sonra BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Mesleğin ve Meslek mensuplarının Konumu Hakkında Bilgi Verdi.

"Uygulama ve Denetimlerinde Hile Tespitleri" Konulu Kahvaltılı Etkinlik te Dr Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun Kocamış ve Dr. Gülçin Yıldırım'ı Ağırlarlar ken, Zaman, zaman Birlikte, "Uygulama ve Denetimlerinde Hile Tespitleri" Konusunda Doyurucu Bilgi Verdiler.


KANARYA" Hepinizi Saygı ve Sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizler adına önemli bir Eğitim için bir arada bulunmaktayız.

SSK dan Emekli olmak istiyorsunuz. Bağ-kur dan emekli olmak istemiyorsunuz ama BAĞ_KUR dan mecburen emekli oluyorsunuz. Çünkü meslek yasamız buna el vermiyor. 

İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum fakat anlatmakta zorlanıyorum. 

Bir Grup diyor ki; Beyanname verme süresini biz uzattık. 

Diğer Grup Diyor ki Beyanname verme süresini biz uzattık. 

Meslektaşların beyanname ile sıkıntıları devam ediyor. Bununla ilgili mutlaka çalışma yapılmalı. Bu tür uzatmalar bizim işimiz olmamalı?

KDV yi 29 una çekelim.

KURUMLAR VERGİSİNİ ay sonuna çekelim, 

Geçici vergiyi 20 sine çekelim. 

Olsun bitsin. 

Zaten Doğrusu da bu. 

Size bir imtihan sorusu sormak istiyorum; Son sekiz ayda KDV verme tarihi ayın kaçındaydı desem (son gün hangi gündü ?)

Hiç biriniz bilemezsiniz Çünkü son sekiz ayda beyan süreleri yedi defa uzatıldı. Bu uzatma işi bizim işimiz olmamalı aslında TOBB işi olmalı bunlar.

Şu an ; İstanbul SMMM Odamızda 4000 yeni arkadaş ruhsat almayı hak kazanmalarına rağmen, RUHSATLARINI almıyorlar, alamıyorlar.

Çünkü; Yeni Mükellef Gelmiyor. yeni İş yerleri açılmıyor.

Yeni Mükellef gelme durumu yok. %2 mükellef artarken, artan meslektaş sayısı %23 nasıl olacak bu iş? Sorarım sizlere ?

Yeni uzmanlık alanları yaratmalıyız. Her keşi, her işi yapmamalı. Alanlarımızda Konularımızda Uzmanlaşmalıyız. Uzmanlığımız çok fazla olunca, hata yapma şanşımız da çok fazla olmakta.

Bilir kişilik bizim uzmanlık alanımızdan biri olmalı. YMM lik bizim uzmanlık dalımızdır. Uzlaştırıcılık bizim yeni bir uzmanlık dalımız olmalı. Biz bu işin eğitimini verdik ve 240 arkadaşımız belgesini aldı. İş mahkemeleri dahil olmak üzere "ARABULUCULUK" bizlere açılacaktır. Yazın bir kenara.


Yeminli Mali Müşavirlik kalkacak mı ? 

Evet Kalkacak. Çünkü ihtiyaç kalmadı. 

Şu an YMM lik imtihanı için bir öneride bulunduk. En çok TÜRMOB başkanımız karşı çıktı. Öyle bir şey olsa biz yapardık dediler. Ama TÜRMOB Genel Kurulunda Onaylandı.

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete de yayınlanmasını bekliyoruz. Üç yıl içinde Her arkadaşımız YMM lik sınavına girebilecek. Denetim elemanları giriyor da biz neden giremiyoruz? Onların bizden ne üstünlüğü var dedik. Onlarda bizim gibi SMMM lk Ruhsatı ile giriyorlar. Mevzuat girebilir diyor. Bunu anlatamıyorduk arkadaşlarımıza.

Yeşil pasapor la ilgili görüşlerimizi dile getirdik. Hayal dediler. Hatta bununla ilgili Genel Kurulda hakarete bile uğradık. Böyle bir şey olmaz dediler. İstanbul SMMM Odamızda Yeşil pasapor la ilgili çalışmalar karara bağlandı. Ama demek ki bu bizim düşüncemiz. Bizim görüşümüz demedik. Şua an TÜRMOB'a gitti Onaylandı. Yayınlaması için Avukatlarla birlikte mecliste sıradayız. Meslek mensuplarımız adına faydalı olacak görüşler yeterki meslek mensuplarımızın yararına olsun. ama düşünce hangi görüşten olursa olsun... Bizleri mutlu eder.

Gelin emekli olan meslek mensuplarımıza bir maaş da biz verelim dedik. Bunun örnekleri var dedik.

İstanbul barosu veriyor, 

Ankara barosu veriyor.

Böyle bir fonumuz yok diyorlar. Hesapta 28 milyon paramız var. Orada duruyor. Meslektaşlara dağıtılması için yardım fonu var. 

Maalesef dağıtılmıyor?

Bir konuda mahkemelik oldum. Evrak istediğim zaman yönetici olmama rağmen kopyasını bile bana vermiyorlar. Gelir giderlerimizin hepsini görmek sizlerinde hakkınız. Genel kurullarda ne konuşuluyor? O şunu yedi. O bunu yedi.Bunların tartışması yapılmamalı, her konuda şeffaf olmalıyız.

Bilanço nedir? Üst yazısı olan aktif pasifi olan ve dip notu olan bir kayıt şeklidir. Ben İstanbul Odasının Puanını 10 puan kırdım. Çünkü İstanbul odasının hiç bir kayıtlarında dip not yok.

Bizler BMMG olarak nispi temsile karşı değiliz. Hangi gruptan yönetime giren olursa biz yer vereceğiz ve saygı duyacağız. Siz bir bürokrata kapıcı bile olamazsınız derseniz. O bürokrat da SAYIŞTAY Başkanı olursa size hiç bir yerde değer vermez. İtibarımız yerlerde sürünür arkadaşlar. Böyle mi Olmalıydı ?

Türkiye nin sorunları bitmeden muhasebenin sorunları bitmezmiş. Allah aşkına arkadaşlar Türkiye nin sorunları kurulduğumuz günden bu tarafa devam etmekte. O zaman bizim sorunlarımız hiç bitmeyecek demektir.

Bizler mesleki anlamda bu ülkeye hizmet etmekteyiz. 
Bağımsızlık bizim karakterimiz diyen Mustafa Kemal' in yolunda yürümeye devam edeceğiz diyerek sözlerini tamamladıktan sonra;
"Vergi Denetiminde Hile ve Tespitlerikonusunda sunumlarını yapmaları için 
Dr Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun Kocamış - Dr. Gülçin Yıldırım' a söz verildi.
Vergi Denetiminde Hile ve Tespitleri
Vergi Denetiminde Hile ve Tespitleri

Dr Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun Kocamış - Dr. Gülçin Yıldırım

Giriş

2000’li yıllarda yaşanan büyük muhasebe ve denetim skandalları ve büyük ölçekli şirketlerin birbiri ardına iflas etmeleri, mali skandalların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bunun sonucunda kurumsal yönetim ilke ve uygulamaları geliştirilmiştir. 

Devletler, varlık sebebi olan fonksiyonlarını yerine getirebilmek ve kamu harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla finansman kaynaklarına ihtiyaç duyarlar ve bu finansman kaynaklarından en önemlisi vergidir. 

Devletlerin vergi gelirlerine olan ihtiyaçları arttıkça, otoritenin vergi denetimlerine olan ihtiyacı artmakta ve önem kazanmaktadır. 

AJANDA

HİLE

•Hile Kavramı 
•Hile Kavramının İçerdiği Özellikleri
•Hilenin Temel Unsurları ve Hile Üçgeni
•Hilenin Ortaya Çıkarılması ve Hile Denetimi 
•Hile Grupları ve Özellikleri
•Hile Türlerinin Sınıflandırılması
•Hile Denetiminin Önemi ve Amacı
•Sertifikalı Araştırmacılar Birliği (ACFE) 2018 Raporu 


15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Seçim Büroşürlerinde YEŞİL PASAPORT'un Yeminli Mali Müşavirlerin - SMMM lerin (Meslek Mensuplarının) Hakkı Olduğunu üzerine basa basa vurgulamıştı.
Samsun-Bafra Sürmeli Orta Okulu Konferans Salonunu Olarak Restore etmiş Oldukları Samsun-Bafra Sürmeli Orta Okulu Konferans Salonunu ...
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.