Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve işlemlerinde elektronik dönem
08 Ekim 2018 Pazartesi
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve işlemlerinde elektronik dönem
VERGİ PORTALI

Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve işlemlerinde elektronik dönem

Cenk Ulu - Hilal Kacı
dunyaweb@dunya.com

31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve düzenlenecek teşvik belgelerine ilişkin işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 2 Temmuz öncesinde düzenlenen belgelere ilişkin işlemler ise kâğıt ortamında yapılmaya devam edilecek.

İşlemlerin elektronik ortama taşınması yatırımcılara büyük kolaylık sağlayacağı gibi, bakanlığı da arşiv külfetinden kurtaracak gibi görünüyor. Ancak her yeni sisteme adaptasyon sürecinde olduğu gibi, bu süreçte de yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşmaktadır. Aşağıda yatırımcıların merak ettiği süreçler ile ilgili önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

Elektronik başvuruyu hangi sistem üzerinden ve nasıl yapmalıyım?

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları bu tarihten itibaren E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacaktır. Düzenleme öncesi Karar’da yer alan yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere başvuru seçeneğinin de böylelikle kaldırıldığından söz edebiliriz.

Tebliğ’e göre E-TUYS üzerinden başvuru yapabilmek için yatırımcıların öncelikle başvuru işlemlerini sistem üzerinden takip etmesine karar verdiği kişi veya kişiler için yetkilendirme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Şirketler sistem üzerinde işlem yapabilecek bir kişiyi yetkilendirebilecekleri gibi birden fazla kişiye de yetki verebilmektedirler. Yetki verilen kişi veya kişilerin e-İmza sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Yetkilendirme başvurusu 31.05.2018 tarihinde yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ekinde yer alan başvuru dilekçesi ve ekli evrakların belirtilen şekilde doldurulup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teslim edilmesi ile yapılır.

Tebliğ, yetki verilen kişinin yetki süresinin uzatılmasına ve yetkisinin alınması imkân tanımaktadır. Bu işlemlerin yapılması için de yine aynı tebliğ ekinde bulunan ilgili evrakların belirtilen şekilde doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teslimi gerekmektedir.

Başvuruda aranan belgelerde bir değişiklik var mı?

Yetkilendirme işlemi tamamlandıktan sonra yatırımcılar, yetkilendirdikleri kişinin e-İmzası ile sisteme erişim sağlarlar.

10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ile kararda yapılan değişikliğe göre elektronik sisteme geçiş öncesinde başvuruda aranan belgeler genel hatları ile elektronik başvuruda da aranmaktadır. Ancak birkaç küçük değişiklik de yapılmıştır.

Yeni sistemde yapılacak başvurularda, eskisinden farklı olarak ithal ve yerli makine teçhizat liste formatının hazırlanması aranmamaktadır. Ancak temin edilecek yerli ve ithal makine teçhizat bilgilerinin E-TUYS içerisinde ilgili sekmelere girilmesi gerekmektedir. Sisteme temin edilecek makine teçhizata ilişkin bilgiler girilirken elektronik dönem öncesinde hazırlanan makine- teçhizat listelerinde aranan bilgilere ilave olarak hem yerli hem de ithal makine – teçhizatlara ait GTIP bilgileri istenmektedir. Ayrıca temin edilecek ithal makine-teçhizatların eskiden olduğu gibi Tek Pencere Sistemi üzerinden de girişleri yapılacaktır.

Bir diğer değişikliğe baktığımızda elektronik başvuruda istenen belgeler arasından yatırım bilgi formu çıkarılmıştır. Ancak yatırım bilgi formunda beyan edilen yatırım bilgilerinin form hazırlanmaksızın E-TUYS üzerinde belirlenen sekmelere girilmesi istenmektedir. İlave olarak yatırım konusu sistemde tanımlanırken yatırıma ilişkin US-97 kodunun da girilmesi gerekmektedir.

14 Eylül 2018 tarih ve 30535 sayılı Resmi Gazete ‘de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'da yapılan değişiklik ile belge başvurularında aranan 400 TL tutarındaki müracaat harcı kaldırılmıştır (Madde 6 fıkra 2). Düzenlemenin Elektronik başvuru sistemine geçiş sonrası yapılmasından yola çıkarak, elektronik ortamda yatırımcıya iletilecek belgeler için bu bedelin tahsil edilmeyeceğini söyleyebiliriz.

Karardaki bir diğer değişiklik ile belgenin zayi olması durumunda yeniden temini için yatırılması gereken 300 TL tutarındaki zayii bedeli de kaldırılmıştır(Madde 25). Yine belgenin elektronik olması referans alınarak bu düzenlemenin yapıldığını söylemek yerinde olacaktır.

Tamamlama vizesi için izlenecek yolda bir değişiklik var mı?

Tamamlama vizesi başvuruları 2 Temmuz sonrasında yapılan başvuru ile alınan belgelerde elektronik ortama taşınmıştır. Tamamlama vizesinin yapılması için yine, E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı sekmelerin doldurulması ve istenen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa iletilmesi gerekecektir.

Yapılan düzenlemeleri topluca yorumladığımızda başvuru ve kapama işlemleri için istenen bilgi ve belgelerde önemli bir değişiklik olmadığını, elektronik başvuruya geçişteki asıl amacın işlemleri hızlandırmak ve belgeleri kâğıt ortamında saklama yükümlülüğünün önüne geçmek olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik sisteme geçiş, yatırım ortamının iyileştirilmesi için işlemleri kolaylaştırıcı önemli bir adımdır. (Dünya)
13- Doç.Dr. Selin Sayek Böke (CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili) "Türkiye' de Ekonomik Kriz ve Çıkış Yolları" Konulu Sunumları Üzerine Gelen Sorulara Cevap Vererek Toplantı Sona Erdi.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nin düzenlediği “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı.
Bilindiği gibi, kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar 5520 sayılı yasanın 10. maddesinde düzenlenmiş olup,
Yargıtay, kıdemli ve vasıflı işçiye asgarî ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti
Türk vergi sistemi; adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulmuş, mükelleflerin “gönüllerinden ne koparsa'' onu beyan ettikleri düzenin adıdır.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
MMMD Genel Merkezi 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü Yeni Genel Başkanı Belirlemek Üzere Seçimli Olağan Genel Kurula Gidiyor.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış"..
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan...
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: