Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve işlemlerinde elektronik dönem
08 Ekim 2018 Pazartesi
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve işlemlerinde elektronik dönem
VERGİ PORTALI

Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve işlemlerinde elektronik dönem

Cenk Ulu - Hilal Kacı
dunyaweb@dunya.com

31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve düzenlenecek teşvik belgelerine ilişkin işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 2 Temmuz öncesinde düzenlenen belgelere ilişkin işlemler ise kâğıt ortamında yapılmaya devam edilecek.

İşlemlerin elektronik ortama taşınması yatırımcılara büyük kolaylık sağlayacağı gibi, bakanlığı da arşiv külfetinden kurtaracak gibi görünüyor. Ancak her yeni sisteme adaptasyon sürecinde olduğu gibi, bu süreçte de yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşmaktadır. Aşağıda yatırımcıların merak ettiği süreçler ile ilgili önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

Elektronik başvuruyu hangi sistem üzerinden ve nasıl yapmalıyım?

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları bu tarihten itibaren E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacaktır. Düzenleme öncesi Karar’da yer alan yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere başvuru seçeneğinin de böylelikle kaldırıldığından söz edebiliriz.

Tebliğ’e göre E-TUYS üzerinden başvuru yapabilmek için yatırımcıların öncelikle başvuru işlemlerini sistem üzerinden takip etmesine karar verdiği kişi veya kişiler için yetkilendirme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Şirketler sistem üzerinde işlem yapabilecek bir kişiyi yetkilendirebilecekleri gibi birden fazla kişiye de yetki verebilmektedirler. Yetki verilen kişi veya kişilerin e-İmza sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Yetkilendirme başvurusu 31.05.2018 tarihinde yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ekinde yer alan başvuru dilekçesi ve ekli evrakların belirtilen şekilde doldurulup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teslim edilmesi ile yapılır.

Tebliğ, yetki verilen kişinin yetki süresinin uzatılmasına ve yetkisinin alınması imkân tanımaktadır. Bu işlemlerin yapılması için de yine aynı tebliğ ekinde bulunan ilgili evrakların belirtilen şekilde doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teslimi gerekmektedir.

Başvuruda aranan belgelerde bir değişiklik var mı?

Yetkilendirme işlemi tamamlandıktan sonra yatırımcılar, yetkilendirdikleri kişinin e-İmzası ile sisteme erişim sağlarlar.

10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ile kararda yapılan değişikliğe göre elektronik sisteme geçiş öncesinde başvuruda aranan belgeler genel hatları ile elektronik başvuruda da aranmaktadır. Ancak birkaç küçük değişiklik de yapılmıştır.

Yeni sistemde yapılacak başvurularda, eskisinden farklı olarak ithal ve yerli makine teçhizat liste formatının hazırlanması aranmamaktadır. Ancak temin edilecek yerli ve ithal makine teçhizat bilgilerinin E-TUYS içerisinde ilgili sekmelere girilmesi gerekmektedir. Sisteme temin edilecek makine teçhizata ilişkin bilgiler girilirken elektronik dönem öncesinde hazırlanan makine- teçhizat listelerinde aranan bilgilere ilave olarak hem yerli hem de ithal makine – teçhizatlara ait GTIP bilgileri istenmektedir. Ayrıca temin edilecek ithal makine-teçhizatların eskiden olduğu gibi Tek Pencere Sistemi üzerinden de girişleri yapılacaktır.

Bir diğer değişikliğe baktığımızda elektronik başvuruda istenen belgeler arasından yatırım bilgi formu çıkarılmıştır. Ancak yatırım bilgi formunda beyan edilen yatırım bilgilerinin form hazırlanmaksızın E-TUYS üzerinde belirlenen sekmelere girilmesi istenmektedir. İlave olarak yatırım konusu sistemde tanımlanırken yatırıma ilişkin US-97 kodunun da girilmesi gerekmektedir.

14 Eylül 2018 tarih ve 30535 sayılı Resmi Gazete ‘de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'da yapılan değişiklik ile belge başvurularında aranan 400 TL tutarındaki müracaat harcı kaldırılmıştır (Madde 6 fıkra 2). Düzenlemenin Elektronik başvuru sistemine geçiş sonrası yapılmasından yola çıkarak, elektronik ortamda yatırımcıya iletilecek belgeler için bu bedelin tahsil edilmeyeceğini söyleyebiliriz.

Karardaki bir diğer değişiklik ile belgenin zayi olması durumunda yeniden temini için yatırılması gereken 300 TL tutarındaki zayii bedeli de kaldırılmıştır(Madde 25). Yine belgenin elektronik olması referans alınarak bu düzenlemenin yapıldığını söylemek yerinde olacaktır.

Tamamlama vizesi için izlenecek yolda bir değişiklik var mı?

Tamamlama vizesi başvuruları 2 Temmuz sonrasında yapılan başvuru ile alınan belgelerde elektronik ortama taşınmıştır. Tamamlama vizesinin yapılması için yine, E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı sekmelerin doldurulması ve istenen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa iletilmesi gerekecektir.

Yapılan düzenlemeleri topluca yorumladığımızda başvuru ve kapama işlemleri için istenen bilgi ve belgelerde önemli bir değişiklik olmadığını, elektronik başvuruya geçişteki asıl amacın işlemleri hızlandırmak ve belgeleri kâğıt ortamında saklama yükümlülüğünün önüne geçmek olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik sisteme geçiş, yatırım ortamının iyileştirilmesi için işlemleri kolaylaştırıcı önemli bir adımdır. (Dünya)
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.