Yargıdan iki güzel haber
09 Eylül 2020 Çarşamba
Türkiye'nin en önemli sorunlarını tespit etmek için yapılan araştırmalarda, “adalet” yanıtı genelde ilk üç sırada verilir.
Yargıdan iki güzel haber
Yargıdan iki güzel haber

Deniz Zeyrek - (Sözcü)
Türkiye'nin en önemli sorunlarını tespit etmek için yapılan araştırmalarda, “adalet” yanıtı genelde ilk üç sırada verilir. Bunun bir çok nedeni olabilir ama en önemlisi, mahkemeye düşenlerde “adil yargılanma” duygusunun zayıf olmasıdır.

“Adil Yargılama” kavramı Türkiye'nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) 6. Madde'de şöyle tarif ediliyor:

1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut, aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir.

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.

3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;

c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;

e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.

★★★

Türkiye'deki herhangi bir yargılamada mahkemelerin bu maddede belirtilen kurallara harfiyen uyması şarttır. Çünkü Anayasamızın 90. Maddesi AİHS'ni iç hukukumuzun üstünde tutar. Eğer uyulmazsa, Türk vatandaşları iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurabilir. AİHM de vatandaşı haklı bulursa Türkiye'yi tazminata mahkum edebilir ya da başvuru sahibinin yeniden yargılanmasını isteyebilir.

4 Eylül 2020 günü Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen iki duruşma, tam da bu konuyla ilgiliydi.

İlk duruşmada sanık Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'di. Kendisi 2011'de dönemin Eskişehir Milletvekili Salih Koca'yı eleştirmiş, yapılan yargılama sonunda da tazminata mahkum olmuştu. Yılmaz Hoca karar kesinleştikten sonra hem 6. Madde'nin, hem de AİHS'nin “düşünce özgürlüğünü” güvence altına alan 10. Madde'sinin ihlal edildiğini gerekçe göstererek AİHM'e başvurmuştu. AİHM ise 2019'da Büyükerşen'i haklı bulup “yeniden yargılama” istedi.

Duruşma yeniden yargılama amaçlıydı.

İkinci duruşmanın sanığı ise Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tı. Ataç da o tarihte Başbakan olan Tayyip Erdoğan'a yönelik bir eleştirisi nedeniyle 2011'de adli para cezasına çarptırılmış, konuyu “10. Madde (düşünce özgürlüğü) ihlali” gerekçesiyle AİHM'e taşımıştı. AİHM de 2019'da “Başvurucunun, partisinin siyasi bir etkinliği sırasında dönemin başbakanını hedeflediği konuşmasında, özellikle başbakanın tutumunu ve eski siyasetçiler hakkında yaptığı eleştirilere karşı bu cümleyi sarf etmiştir” gerekçesiyle Ataç'ı haklı bulup, yargılamanın yenilenmesini talep etti.
Ataç'ın duruşması da yeniden yargılama amaçlıydı.

İki duruşmada da mahkeme Büyükerşen ve Ataç'ın beraatına karar verdi.

AİHM'in kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada, 9 yıl sonra da olsa iki belediye başkanıyla ilgili mahkumiyetler ve sonuçları tamamen ortadan kalkmış oldu.

                                                                     ★★★

Büyükerşen ve Ataç'ın “cezayı ödeyeyim, kurtulayım” deyip kolaya kaçmak yerine haklarını araması çok değerli. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hakimler Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın bu kararların arkasında durması da çok önemli. Hepsinden önemlisi de yeniden yargılama duruşmasında AİHM içtihatlarına uyan hakimlerin tavrı. Gerçekten alkışı hak ediyorlar. Emin olun, benzer karar arttıkça biz vatandaşlarda “yargıda iyi şeyler de oluyor”, “adalet er ya da geç yerini buluyor” hissi güçlenecektir.
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .
Covid-19’un en çok etkilediği alanlardan biri dış ticaret. Dünya genelinde ihracat ve ithalat düşüyor. Türkiye’de Mart’tan beri yaşadıklarımızı,
2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne bireysel başvuru yolu açılmış ve o günden sonra . . .
Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon 389 bin lira fazla verdi. Bütçe geçen yılın aynı döneminde 576 milyon TL fazla vermişti.
Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi, vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiğini söylüyor.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti, bin 742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’ı Makamında Ziyaret Etti.
Fon, kâr payı vs. adı ne olursa olsun bir iç kaynağın sermayeye eklenmesi halinde, artık fon, kâr payı vs. niteliğini yitirir ve sermayenin bir parçası olarak sermayenin içinde erir.