YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 Salı
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.

Bildiğiniz üzere, 28 Ocak 2019 tarihli haberimizde; ülkemizde ön lisans ve lisans programları ile yüksek lisans programları hakkındaki eşdeğerlik kararlarına dair bilgi kirliliği yaşandığını, hatta kamu kurumlarının insan kaynakları birimlerinin de zaman zaman eşdeğerlik kararları ile ilgili bilgisi olamaması sebebiyle personel alımlarında hatalar yapılarak mağduriyetler oluştuğu; bu bağlamda, önceden alınarak geçerliliği süren tüm bölümlerle ilgili eşdeğerlik kararları ile ilerleyen süreçte alınabilecek yeni kararları da kapsayacak şekilde Yükseköğretim Kurulu web sayfası üzerinden eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmasının gereksiz iş yükünü ve doğabilecek mağduriyetleri minimum seviyeye indireceğini gündeme taşımıştık.

Tam da birinci paragrafta özetlediğimiz konu hakkında somut bir olay Milli Eğitim Bakanlığında yaşanmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden mezun olan davacı tarafından, Yükseköğretim Kurulunun 13 Mayıs 2014 tarihli toplantısında almış olduğu kararla Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün teknik eğitim yapan program kapsamında sayılması sebebiyle teknik öğretmenlere verilen ilave bir derece hakkından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru reddedilmiştir.

Kişinin bu konu hakkında açmış olduğu davada; İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43/b maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun 13/05/2014 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün Teknik Öğretmen kapsamında sayıldığına dikkat çekerek idarenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi uyarınca bir derece verilmemesi yönündeki işlemini iptal etmiştir.

Şimdi işin enteresan tarafına gelelim. İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı 28 Haziran 2016 tarihinde alınıyor. Halbuki idare mahkemesinin iptal kararından yaklaşık dokuz ay önce Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ekim 2015 tarihli toplantısında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına denk olmadığına ve 13 Mayıs 2014 tarihli "mahkemenin de kararına gerekçe olan" kararın iptal edilmesine karar veriliyor.

Muhtemeldir ki Yükseköğretim Kurulu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü hakkında aldığı eşdeğerlik kararının iptali ile ilgili konuyu Milli Eğitim Bakanlığına bildirmediği için davaya savunma hazırlayan avukat Da bu konuyu dosyaya sunamamıştır. İdare mahkemesi de konu hakkında yeni bir kararın olup olmadığı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bilgi talep etmediği için davacının beyan ettiği eski eşdeğerlik kararına göre değerlendirme yaparak doğrudan iptal kararı vermiştir.

Devletin bir kurumunun almış olduğu kararın konuyla ilgili olabilecek herkesle elektronik ortamdan paylaşılmadığı için mahkemeler dahi hataya düşebilmektedir. Sadece bu örnek üzerinden bakıldığında, diğer kamu kurumlarında bölüm eşdeğerlikleri ile ilgili nasıl hatalar yapılabileceğini de tahmin etmek zor olmasa gerek !

Bu bakımdan, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz haberde de dile getirdiğimiz hususu yeniliyor, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen tüm bölüm ya da unvan eş değerliklerinin/iptal kararlarının elektronik ortamda takip edilebilen ve özellikle sürekli güncellenen bir platform üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasının büyük önem arz ettiğini bilgilerine sunuyoruz ! (Yavuz Selim KAPLAN) (Memurlar)

16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.