Vergi ve varlık barışında revize takvim
07 Eylül 2018 Cuma
25 Temmuz tarihinde bu köşede vergi ve varlık barışı uygulamalarında takvimi tablolarla özetlemiştim. Kanun kapsamının genişliği ve uzatılan/uzatılmayan uygulamalar nedeniyle takvimi revize ederek yeniden hatırlatmak istedim.
Vergi ve varlık barışında revize takvim
VERGİ PORTALI

Vergi ve varlık barışında revize takvim

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

25 Temmuz tarihinde bu köşede vergi ve varlık barışı uygulamalarında takvimi tablolarla özetlemiştim. Kanun kapsamının genişliği ve uzatılan/uzatılmayan uygulamalar nedeniyle takvimi revize ederek yeniden hatırlatmak istedim.

1. Kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

Kanunun yayımlandığı tarih olan 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi, uzatılması sonrasında 27 Ağustos tarihinde sona erdi.

Yapılandırılan borçların bir defada ödenmesinin tercih edilmesi durumunda son ödeme tarihi 1 Ekim 2018. Taksitle ödeme tercih edilmişse, ilk taksit eylül ayında olmak üzere birer ay atlamalı ödenmesi gerekiyor.

2. İnceleme sonucu salınan vergiler

Kanunun yayımı tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce başlanan incelemeler sonucu salınan vergiler için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurulması gerekiyor. Bu şekilde yapılandırılan borcun, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

3. Matrah artırımı

Matrah ve vergi artırımı için başvuru süresi uzatılmadı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi.
Matrah ve vergi artırımı yapanlar, hesaplanan vergiyi bir defada ödemeyi tercih etmişlerde, son ödeme tarihi 1 Ekim 2018. Taksitle ödeme tercih edilmişse, ilk taksit eylül ayında olmak üzere birer ay atlamalı altı taksitte ödenmesi gerekiyor.

4. Muhasebe düzeltmeleri

Muhasebe düzeltmeleri için başvuru süresi uzatılmadı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Muhasebe düzeltmesi yapanlar için, bundan sonra yapılacak işlemlerle ilgili süreler şöyle özetlenebilir:

- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması nedeniyle sorumlu sıfatıyla hesaplanan katma değer vergisinin, bildirim verildiği ay dikkate alınarak, KDV beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekir. Dolayısıyla, bildirim ağustos ayında yapılmışsa, hesaplanan verginin son ödeme tarihi 26 Eylül.

- İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan malların kayıtlardan çıkartılması nedeniyle bildirimin yapıldığı ayda hesaplanan katma değer vergisi, tamamı beyanname verme süresi içinde veya ilk taksiti beyanname verme süresi içinde olmak üzere üç taksitte ödenebilir.
- Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesinden doğan verginin, beyan süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu vergi en geç ağustos ayı içinde ödenmiş olmalı.

5. Varlık barışı

Varlık barışında takvim aşağıdaki tabloda olduğu gibi. Yurtdışındaki varlıkların vergisiz olarak getirilmesinde, kanun avantajlarından yararlanmak için yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye transferi için öngörülen süre 31 Temmuz tarihinde bitmiş durumda.

İşlem Tarih

Yurt dışı varlıklar Banka veya aracı kurumlara bildirim 30 Kasım 2018
Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
Banka ve aracı kurumlarca vergi dairesine beyan 31 Aralık 2018
Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması 30 Kasım 2018
Yurt içi varlıklar Vergi dairesine beyanı 30 Kasım 2018
Verginin ödemesi 31 Aralık 2018
Yasal defterlere kayıt 30 Kasım 2018
Vergisiz olarak kanun avantajlarından yararlanmak için yurt içindeki varlığın kayda alınması 31 Temmuz 2018

6. Bazı yurt dışı kazançlara ilişkin istisna

7143 sayılı Kanun’un 10/13-h maddesi gereği, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların, 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri;
- Yurt dışı iştirak kazançları,
- Yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları,
- Yurt dışı şube kazançları ile

kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların, 31.12.2018 tarihine kadar tasfiyesinden doğan kazançları, 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştu.

31.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yukarıda yer alan süreler 6 ay uzatıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların, 30.04.2019 tarihine kadar elde ettikleri;

- Yurtdışı iştirak kazançları,
- Yurtdışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları,
- Yurtdışı şube kazançları ile
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların, 30.06.2019 tarihine kadar tasfiyesinden doğan kazançları, 30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna.

8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Bazı sektörleri desteklemek için yapılan vergi indirimleri diğer sektörlerde de heyecan yarattı ve beklentileri artırdı. Adil bir vergi sistemi herkesi memnun edebilir…
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Meslek Mensuplarını , Taraklı-Göynük ve Mudurnu Kültürel Etkinliğinde Bir Araya Getirerek Rehber Ayfer Kuralay Eşliğinde Doyumsuz Bir Etkinlik Gerçekleştirdiler.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 80'inci Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Resmi Tören de BMM Grubu Derneği de Yerini Aldı.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ