Vergi dairelerinde ve ticaret sicilde işe başlamada TC kimlik yeterliliği
27 Ağustos 2019 Salı
Bilindiği üzere, ülkemizde e-devlet uygulamaları genişlemiş ve TC kimlik numarası birçok kurumda geçerlilik kazanmıştır.
Vergi dairelerinde ve ticaret sicilde işe başlamada TC kimlik yeterliliği
Vergi dairelerinde ve ticaret sicilde işe başlamada TC kimlik yeterliliği

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Bilindiği üzere, ülkemizde e-devlet uygulamaları genişlemiş ve TC kimlik numarası birçok kurumda geçerlilik kazanmıştır. TC kimlik numarasının kullanımı ile nüfus ve ikametgah belgeleri şirket kuruluşlarında ve vergi dairesi mükellefiyet tesislerinde istenilmemesi gerekecektir. Nüfus idaresinden alınan “yerleşim yeri ve diğer adres belgesi” pek çok alanda geçerli olup, bu belgenin uygulanması ile beraber nüfus ve ikametgah belgeleri tarihe karışmış bulunmaktadır.

25.07.2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde, 17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca; anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin ilkeler belirlenmiş ve açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre, şirket kuruluşlarında ticaret sicil müdürlükleri nüfus ve ikametgah belgelerini talep etmeyecektir.

Söz konusu tebliğin 1 nolu ekinde Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler belirlenmiştir. Bu defa Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan, 17.03.2009 tarih ve 27172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğide Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2009/1) ile Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin EK-1’inin (G) maddesinde yer alan “nüfus cüzdanı suretiyle ikametgah ilmühaberleri” ibaresi “TC Kimlik numaraları” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik, bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla AŞ ve sadece TC kimlik numarasının yazılması yeterli görülmektedir.

Diğer taraftan, şirket ortağı gerçek kişinin TC uyruklu olmaması durumunda, 20 Ekim 2006 tarih ve 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/1157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye’de Oturan Yabancı Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye’de herhangi bir amaçla en az 6 ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar kimlik bilgilerinin ve beyan edecekleri nüfus olayları, yabancılar kütüğünde tutulmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca yabancılara kimlik numarası verilebilmektedir. Yeri gelmişken burada belirtilmesi gereken önemli bir konu: yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de müstakil olarak iş yapmaları durumunda mutlak surette izin almaları gerekmektedir. Şöyle ki, konuyla ilgili olarak yayımlanan 29/8/2003 gün ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği bu konuda yabancıların izin ve başvuru işlemlerini düzenlemektedir.[1] Söz konusu yönetmeliğin incelenmesinde yarar bulunmaktadır. (Bkz. 4817 yasa md. 22). Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de izinsiz çalışmaları halinde kesilecek idari para cezası 4817 sayılı kanunun değişik 21/5 md. hükmüne göre 2.240,00 TL’dir. Bu ceza her yıl arttırılabilmektedir. Söz konusu cezalara 15 gün içerisinde itiraz veya dava açma başvuru mercii ise sulh ceza mahkemeleridir. Bu mahkemelerin kararlarına karşı da temyiz yolu ağır ceza mahkemeleridir.

Dolayısıyla yabancı uyruklu gerçek kişilerin TC kimlik numarası alması halinde, şirket kuruluşlarında bunların da TC kimlik numaralarının yazılması yeterlidir. Bunlardan da ayrıca nüfus veya ikametgah senedi talep edilmeyecektir.

Bundan böyle uygulamada gerek vergi dairelerinde ve gerekse diğer kurumlarda şirket kuruluşları sırasında, gerçek kişilerin mükellefiyet kayıtlarının tesisi sırasında nüfus ve ikametgah senedi talep edilmemelidir. Böylece, mükellefiyet kayıtlarının açılması ile ilgili aranan belgeler arasında nüfus ve ikametgah evrakları vergi daireleri tarafından istenmemesi bürokratik işlemleri azaltmış olacaktır. Aksi yöndeki uygulamalar için Başbakanlık nezdinde oluşturulan Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü veya bürokrasi ile mücadele ile ilgili birimlere konuyla ilgili şikayetler iletilebilir. (Hürses)

-------------------------------------
[1]Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ŞAKAR Müjdat, “İş Kanunu Yorumu” 4. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, 2009.
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.