Vergi borçluları yapılandırma bekliyor
22 Haziran 2020 Pazartesi
Son 4 yılda 3 kez vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçlarının yeni vadeler ve düşük faizle yapılandırılmasına olanak tanıyan yasa çıktı.
Vergi borçluları yapılandırma bekliyor
Vergi borçluları yapılandırma bekliyor

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Son 4 yılda 3 kez vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçlarının yeni vadeler ve düşük faizle yapılandırılmasına olanak tanıyan yasa çıktı. Bu yasalardan 2016'da çıkan 6736  sayılı (Mayıs 2020 sonu itibarıyla bu yasa kapsamında 42 milyar 721 milyon lira tahsil edilmiştir) ve 2018 yılında çıkan 7143 sayılı yasalarda (Mayıs 2020 sonu itibarıyla bu yasa kapsamında 25 milyar 68 milyon lira tahsil edilmiştir) ödenmeyen amme borçlarının yeniden yapılandırılması dışında; matrah artırımı, stok, kasa affı, ihtilaflı dosyaların davalardan feragat edilerek temizlenmesini sağlayan düzenlemeler mevcuttu. 2017 yılında çıkarılan 7020 sayılı yasada (Mayıs 2020 sonu itibarıyla bu yasa kapsamında 5 milyar 503 milyon lira tahsil edilmiştir) ise sadece vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan düzenlemeler mevcuttu.

Son 4 yılda darbe girişimi, Rahip Brunson krizi ve 2020 yılında ise Covid-19 belasını yaşayan vergi mükellefleri her platformda vergi ve sigorta borçlarını ödeyemediklerini ve yeni bir yapılandırma gerektiğini ifade etmektedirler.

TAHSİLAT/ TAHAKKUK ORANLARI YAPILANDIRMA ŞART DİYOR 

Bütçenin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlardan hareketle Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tahsilat/tahakkuk oranlarını aşağıda sizin için oluşturdum.

 
TABLO NE DİYOR?

Yukarıdaki tablodan çıkan sonuçlar:

– Mayıs 2020 itibarıyla vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranları yüzde 54 olup tahsil edilemeyen vergi geliri toplamı 238 milyar 931 milyon 623 bin liradır.

– Gelir Vergisi'nde tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 49.4 olup tahsil edilemeyen Gelir Vergisi tutarı 59 milyar 949 milyon 935 bin liradır.

– Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 17.1 olup tahsil edilemeyen Katma Değer Vergisi tutarı 93 milyar 27 milyon 552 bin liradır.

Ülkemizde çıkartılan yapılandırma düzenlemelerinde başarı oranı yüzde 8 ve yüzde 10 arasında gerçekleşmiştir. Yeni çıkartılacak bir yapılandırma düzenlemesi eski düzenlemeler gibi olursa başarı oranı bunun yarısı bile olamaz. Yıllardır ödenemeyen vergi ve sigorta borçları ekonominin bozulması, alacakların tahsil edilememesi ve kârlılık oranının çok düşmesi nedeni ile bu borçların değil 36 ayda 72 ayda bile ödenmesi çok zor gözükmektedir. Covid-19 nedeni ile açıklanan ve tahsis edildiği duyurulan banka kredilerinden vergi-sigorta borcunu ödeyemeyen mükellefler, ‘vergi-sigorta borcu yoktur' yazısı alamadıkları gibi hesaplarındaki ‘elektronik hacizler' nedeniyle faydalanamamakta çaresiz beklemektedirler.

Yüz liralık vergi toplamanın maliyetinin 57 kuruş olduğu ülkemizde, vergiyi tahsil edememenin maliyeti çok yüksektir. Vergi toplayamayan Türkiye borçlanmak zorundadır. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde 46 milyar 384 milyon lira olan faiz giderimiz 2020 yılının ilk 5 ayında 64 milyar 960 milyon liraya çıkmıştır.

RADİKAL DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR!

Vergi ve sigorta borçluları yapılandırma beklerken çok sayıda mükellef de matrah artırımı, stok, kasa, ortaklar cari hesabı ve ihtilaflı dosyalarla ilgili hükümler içeren 6736 ve 7143 sayılı yasa benzeri bir düzenleme beklemektedir. Devletin ödenmeyen borçlarla ilgili yapılandırma durumunda tahsilat problemini çözemediği dikkate alındığında; özellikle matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesabına ilişkin düzenlemelerden ciddi gelirler elde ettiği net bir şekilde görüldüğüne göre herkesi memnun edecek bir düzenleme çıkartıldığında kazanan yine Maliye olacaktır.

Devletin 1984 yılından bu yana tahsil edemediği, tahsil zaman aşımı da geçtiği halde, Maliye'nin bir şekilde canlı tuttuğu fiktif amme alacaklarının silinmesi bir zorunluluktur. Uzun süredir tahsil edilemeyen vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemede aynen banka kredilerinde olduğu gibi 1 yıl ödemesiz dönem veya belirlenen sürede borcun kapatılması durumunda vergi aslından yüzde 50'lik indirim içeren düzenlemeler yapılmalıdır.
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .