Varlık barışında son düzenlemeler
03 Eylül 2018 Pazartesi
18 Mayıs 2018 tarihde yayımlanan 7143 sayılı "Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Varlık barışında son düzenlemeler
Serbest Kürsü

Varlık barışında son düzenlemeler

YILMAZ SEZER - Güncel Group YKB

18 Mayıs 2018 tarihde yayımlanan 7143 sayılı "Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile başta vergi, gümrük ve sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması olmak üzere, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, varlık barışı ve imar barışı düzenlemelerine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Varlık Barışı düzenlemesi esasında yurt dışında bulunan varlıkların cezasız olarak Türkiye'ye getirilmesinin sağlanılmasıdır. Bu kapsamda;

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlar bulunmaktadır.

Yurtdışında bulunan varlıklar ise; Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır. Söz konusu varlıklarını 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıkları diledikleri gibi hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın tasarruf edebileceklerdir.

Ancak burada banka ve aracı kurumların kendilerine beyan edilen varlık üzerinden stopaj yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Ancak bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenecektir.

Varlık barışı ana hatları ile yukarıda özetlenmiş olup, yararlanma süresi ise daraltmıştır.
Ancak Maliye Bakanlığı 18/08/2018 tarihli yaptığı düzenleme ile (7143 sayılı Kanun Genel Tebliği'ne (Seri No: 3) eklenen maddelere ilişkin tebliğ yayınlayarak) Varlık Barışı uygulamasında bize göre ciddi bir değişiklik yapmıştır.

Yapılan bu değişiklik ile " Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.” hükmü getirilmiştir. Yani yurtdışından para gönderen kişi Hans, Michael olabilirken yurtiçinden alıcılar Ali, Ahmet olabilmekte ve Ali ile Ahmet Varlık Barışı'ndan faydalanabilmektedir.

Bize göre uygulanması farklı ama doğru bir uygulama olarak değerlendirmektedir.
Çünkü varlık barışında esas olanın mümkün olduğu kadar ülkeye bol döviz girişini gerçekleştirmek olduğu düşünülmektedir. Bu değişikliğin ise uygulamaya destek olarak artırabileceği düşünülmektedir.

Ancak kanun hükmü gereği 31/07/2018 tarihine kadar uygulamasında yani yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye'ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmemiştir. Bu tarihten sonra getirilen varlıklardan ise %2 vergi alınması uygulaması başlamış bulunmaktadır.

Bize göre madem varlık barışından söz ediyoruz, madem asıl amacımız ülkemize yüksek tutarlı döviz girişinin sağlanılması gelin, kanunun 31/07/2018 öncesi uygulamasında olduğu gibi vergisiz olarak getirilmesine izin vererek, %2 vergi uygulamasına son verelim. Bu şekilde daha etkin bir barış sağlama imkanımızın olacağı düşünülmektedir.(Dünya)
5- Oturum Başkanı İstanbul Okan üniversitesi Meslek Yüksek okulu Hukuk Bölümü Adalet Programı Öğr. Gör. Sinan Derman,"Kıdem Tazminatı Fonu" ve "Kıdem Tazminatı ve Özellik Arz Eden Durumlar " Konusunda Konuklardan Gelen Sorulara Yanıt Verildi.
Tarım Sigortaları Havuzu’na devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası olanları belli oldu.
Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor.
Artan fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla Mart ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile patates ve soğan için gümrük vergileri sıfırlanmıştı.
Zirve de açılış konuşması yapan ATSO Başkanı Sn: DAVUT ÇETİN; “Zor günler geçiyor, valimiz bize moral, bakanlıklar destek veriyor...
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan. . .
Kademeli indirim modeli kapsamında öncelikle geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan oranın 20'ye düşürülmesi bekleniyor.
Düzenlenen Etkinlik 13 Nisan 2019 Cumartesi günü 16;00 -19;00 saatleri arasında yapıldı.
Özellikle yakın akrabalar arasında karşılıksız para hareketi ya da mal hareketi yapılabiliyor. Örneğin, abi kardeşine, koca karısına daire alabiliyor.
Ekonomi reform paketinin en önemli ayağı yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Buna göre az kazanandan az vergi alınacak, asgari ücretlinin vergi yükü azalacak.
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
1990’lı yıllarda Hollywood’un gişe rekortmeni bilim kurgu filmlerinde 21. yüzyıl dünyayı ele geçirmek isteyen robotların, uçan arabaların,
Şirket tasfiyeleri daha da kolaylaşacak.Enerji ve inşaat için finansal fonlar kurulacak. Emeklilik sistemi değişecek. . . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da düzenlediği toplantıyla Reform Paketi'ni açıkladı.
BMMG, MMMBD Fatih Şubesi İle Müşterek Düzenlediği; Kahvaltılı Etkinlikte; Fatih Ottamans Life Hotel Deluxe’ de 300 Civarında Meslek Mensupları İle Adeta "Fatih Çıkarması " Yaptı.
İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.Bilimler Fakültesi Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 2019 yılı Eşgüdüm Toplantısı
Sabah : 00:09 da başlayan seçim yarışı Gece Yarısından sonra Saat 00:20. de Bitti