Varlık barışı ve gümrük işlemi
26 Temmuz 2018 Perşembe
Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor.
Varlık barışı ve gümrük işlemi
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Varlık barışı ve gümrük işlemi

Hasan AKDOĞAN
hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor. Konunun gümrük mevzuatını ilgilendiren bölümü ile ilgili olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temmuz ayı başında Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bir talimat gönderilmiş bulunuyor. 

Buna göre; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu kanun ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmış olduğu hatırlatması yapılıyor.

Kanuna ilişkin 04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3 no'lu Tebliğ uyarınca, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyona/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerin varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılacağı hüküm altına alındığı belirtiliyor..

Bu nedenle, 2016/1 sayılı Genelge kapsamında düzenlenerek elektronik ortamda nakit kontrolleri programına kaydedilen Nakit Açıklama Tutanağı ve Nakit Beyan Formlarının Kaynağı (Geliş/Gidiş Sebebi) bölümünde yer alan çoktan seçmeli seçeneklere “7143 sayılı Kanun kapsamında (varlık barışı)” açıklamasının ilave edilmiş olduğu belirtiliyor.

Yapılan bu değişiklikle mezkûr kanun kapsamında yurda getirilen kıymetlerin Nakit Kontrolleri Programı'na girişinin yapılabilmesi sağlanmış oluyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerde ilgili seçeneğin tercih edilerek düzenlenecek formlarda bu hususa riayet edilmesinin sağlanması isteniyor.

Ekonomik ve ticari faaliyetler ile bunlara ilişkin parasal hareketlerin kayıt altında olması kuşkusuz izlenmesi gereken yollardan en iyisidir. Zaman içinde yapılacak işlemlere veya ispat olanaklarına esas alınacak kayıtlar bunlar olacaktır.
31- Eleştirmen, Yazar B. Sadık Albayrak Söz İsteyerek Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra, Bursa'dan SMMM Selma Çalışır Giresun Vergi Dairesi Müdürü Celal Demir'e Soru Yönelttikten Sonra Kapanış Konuşmasını TMMP Bşk. İbrahim Akel Yaptı.(SON)
Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre artık yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
ABD kaynaklı küresel ekonomik saldırı sürecini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz;
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan aksiyon planı kapsamında reel sektörün banka kredilerine yönelik yeni tedbirler açıkladı.
Kur zararı dolaysıyla bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmak zorunda kalanların, söz konusu satış kazançları üzerinden yararlanabilecekleri bir vergi erteleme müessesesini,
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK’nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanalı Perakende Ticarette ...
Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkemeden, yaz aylarının gelmesiyle yıllık izin planları yapanlara kötü haber geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yaptırım kararları alması ve ekonomideki dalgalanmalar dolayısıyla yayımladığı mesajında
Ticaret unvanı ve işletme adı, Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve sonraki maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve .....
MASAK, döviz hareketleri ile ilgili yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 14/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca . . . . .
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasının ileri gelenleri ile gerçekleştirdiği toplantıda içinde bulunduğumuz ekonomik krize önlem olmak üzere neler yapacaklarını anlattı.
Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.