Varlık barışı ve gümrük işlemi
26 Temmuz 2018 Perşembe
Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor.
Varlık barışı ve gümrük işlemi
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Varlık barışı ve gümrük işlemi

Hasan AKDOĞAN
hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor. Konunun gümrük mevzuatını ilgilendiren bölümü ile ilgili olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temmuz ayı başında Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bir talimat gönderilmiş bulunuyor. 

Buna göre; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu kanun ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmış olduğu hatırlatması yapılıyor.

Kanuna ilişkin 04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3 no'lu Tebliğ uyarınca, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyona/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerin varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılacağı hüküm altına alındığı belirtiliyor..

Bu nedenle, 2016/1 sayılı Genelge kapsamında düzenlenerek elektronik ortamda nakit kontrolleri programına kaydedilen Nakit Açıklama Tutanağı ve Nakit Beyan Formlarının Kaynağı (Geliş/Gidiş Sebebi) bölümünde yer alan çoktan seçmeli seçeneklere “7143 sayılı Kanun kapsamında (varlık barışı)” açıklamasının ilave edilmiş olduğu belirtiliyor.

Yapılan bu değişiklikle mezkûr kanun kapsamında yurda getirilen kıymetlerin Nakit Kontrolleri Programı'na girişinin yapılabilmesi sağlanmış oluyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerde ilgili seçeneğin tercih edilerek düzenlenecek formlarda bu hususa riayet edilmesinin sağlanması isteniyor.

Ekonomik ve ticari faaliyetler ile bunlara ilişkin parasal hareketlerin kayıt altında olması kuşkusuz izlenmesi gereken yollardan en iyisidir. Zaman içinde yapılacak işlemlere veya ispat olanaklarına esas alınacak kayıtlar bunlar olacaktır.
13- Doç.Dr. Selin Sayek Böke (CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili) "Türkiye' de Ekonomik Kriz ve Çıkış Yolları" Konulu Sunumları Üzerine Gelen Sorulara Cevap Vererek Toplantı Sona Erdi.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nin düzenlediği “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı.
Bilindiği gibi, kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar 5520 sayılı yasanın 10. maddesinde düzenlenmiş olup,
Yargıtay, kıdemli ve vasıflı işçiye asgarî ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti
Türk vergi sistemi; adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulmuş, mükelleflerin “gönüllerinden ne koparsa'' onu beyan ettikleri düzenin adıdır.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
MMMD Genel Merkezi 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü Yeni Genel Başkanı Belirlemek Üzere Seçimli Olağan Genel Kurula Gidiyor.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış"..
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan...
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: