Varlık barışı ve gümrük işlemi
26 Temmuz 2018 Perşembe
Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor.
Varlık barışı ve gümrük işlemi
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Varlık barışı ve gümrük işlemi

Hasan AKDOĞAN
hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor. Konunun gümrük mevzuatını ilgilendiren bölümü ile ilgili olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temmuz ayı başında Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bir talimat gönderilmiş bulunuyor. 

Buna göre; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu kanun ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmış olduğu hatırlatması yapılıyor.

Kanuna ilişkin 04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3 no'lu Tebliğ uyarınca, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyona/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerin varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılacağı hüküm altına alındığı belirtiliyor..

Bu nedenle, 2016/1 sayılı Genelge kapsamında düzenlenerek elektronik ortamda nakit kontrolleri programına kaydedilen Nakit Açıklama Tutanağı ve Nakit Beyan Formlarının Kaynağı (Geliş/Gidiş Sebebi) bölümünde yer alan çoktan seçmeli seçeneklere “7143 sayılı Kanun kapsamında (varlık barışı)” açıklamasının ilave edilmiş olduğu belirtiliyor.

Yapılan bu değişiklikle mezkûr kanun kapsamında yurda getirilen kıymetlerin Nakit Kontrolleri Programı'na girişinin yapılabilmesi sağlanmış oluyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerde ilgili seçeneğin tercih edilerek düzenlenecek formlarda bu hususa riayet edilmesinin sağlanması isteniyor.

Ekonomik ve ticari faaliyetler ile bunlara ilişkin parasal hareketlerin kayıt altında olması kuşkusuz izlenmesi gereken yollardan en iyisidir. Zaman içinde yapılacak işlemlere veya ispat olanaklarına esas alınacak kayıtlar bunlar olacaktır.
1- BMM Grubu Güngören İlçe Temsilcisi Turulhan Çalçap, Konukları Selamladıktan Sonra Açılış Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti.
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..
İflas erteleme müessesesi yerine revize edilen konkordato yeniden uygulamaya konuldu. Düzenleme, alacaklılarla ticari durumu sarsılmış borçlunun müzakere etmesine ve varılan anlaşmanın mahkemece tasdikine dayanıyor...
10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Başvuru yapmak isteyen 5 yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
BMMG Yürütme Kurulu Üyesi Celal Özgüroğlu' nun Yapmış Olduğu Söyleşiyi Noktasına Virgülüne Dokunmadan Aynen Yayınlıyoruz.
Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak.
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Dünkü yazımızda dövizle işlem yasağına ilişkin tebliğin biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması gerektiğini ele almıştım. Bakanlık çağrımıza kulak verdi ve taslağı açıkladı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) çalışma hayatından en önemli faaliyetlerinden olanı Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğudur. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup bakanlıkça yayımlanacak
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Meslek Mensuplarına Yönelik E- Uygulamalarda Son Durum Konulu Eğitim Semineri Düzenledi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artışın tsunami etkisi yarattığı özel sektörde . . . .
20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. İşte detaylar...
20 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere;
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi.
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ...
Özellikle son birkaç yıldır ülkemizde şirketler, araç satın almak yerine uzun vadeli filo kiralamaya yönelmiştir. Resmi istatistikler bir yana sadece trafikte plaka altlıklarına