Varlık barışı ve gümrük işlemi
26 Temmuz 2018 Perşembe
Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor.
Varlık barışı ve gümrük işlemi
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Varlık barışı ve gümrük işlemi

Hasan AKDOĞAN
hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, biliyorsunuz “Varlık Barışı” adı altında yurda kaynak transferine olanak tanındı. Bankalar aracılığıyla gelen kaynaklar zaten sistemlerde kayıt altına alınmış oluyor. Konunun gümrük mevzuatını ilgilendiren bölümü ile ilgili olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temmuz ayı başında Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bir talimat gönderilmiş bulunuyor. 

Buna göre; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu kanun ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmış olduğu hatırlatması yapılıyor.

Kanuna ilişkin 04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3 no'lu Tebliğ uyarınca, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyona/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerin varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılacağı hüküm altına alındığı belirtiliyor..

Bu nedenle, 2016/1 sayılı Genelge kapsamında düzenlenerek elektronik ortamda nakit kontrolleri programına kaydedilen Nakit Açıklama Tutanağı ve Nakit Beyan Formlarının Kaynağı (Geliş/Gidiş Sebebi) bölümünde yer alan çoktan seçmeli seçeneklere “7143 sayılı Kanun kapsamında (varlık barışı)” açıklamasının ilave edilmiş olduğu belirtiliyor.

Yapılan bu değişiklikle mezkûr kanun kapsamında yurda getirilen kıymetlerin Nakit Kontrolleri Programı'na girişinin yapılabilmesi sağlanmış oluyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerde ilgili seçeneğin tercih edilerek düzenlenecek formlarda bu hususa riayet edilmesinin sağlanması isteniyor.

Ekonomik ve ticari faaliyetler ile bunlara ilişkin parasal hareketlerin kayıt altında olması kuşkusuz izlenmesi gereken yollardan en iyisidir. Zaman içinde yapılacak işlemlere veya ispat olanaklarına esas alınacak kayıtlar bunlar olacaktır.
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.