VUK’a Göre Ceviz Ağacı Yetiştiriciliği Muhasebe Kayıtları
01 Kasım 2019 Cuma
VUK uyarınca meyve ağaçlarında faydalı ömürler belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre ceviz ağaçlarının yatırım dönemlerini takiben amortismana tabi tutar ...
VUK’a Göre Ceviz Ağacı Yetiştiriciliği Muhasebe Kayıtları

VUK’a Göre Ceviz Ağacı Yetiştiriciliği Muhasebe Kayıtları

Emsal Özcan

Yeminli Mali Müşavir 

VUK uyarınca meyve ağaçlarında faydalı ömürler belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre ceviz ağaçlarının yatırım dönemlerini takiben amortismana tabi tutar üzerinden 40 yılda amorti edilmeleri gerekmektedir. Hangi amortisman yönteminin uygulanacağı konusunda işletme yöneticileri, Normal Amortisman veya Azalan (Hızlandırılmış) Bakiyeler yöntemlerinden birine karar vereceklerdir.

Amortismana konu olan tarımsal (canlı) varlıklar, VUK’da hayvan ve bitki olmak üzere iki grupta ele almıştır. VUK’nun 276’ncı maddesine göre tarımsal ürünler maliyet bedelleri ile değerlemeye tabi tutulurlar. Maliyet bedellerinin bulunmaması durumun da maliyet bedeli yerine emsal bedelleri ile değerlemeye tabi tutulurlar. Bu bedeller aynı zamanda bu varlıkların amortismana tabi değerlerini de göstermektedir (VUK, 267).

Değerlemenin amacı; sadece dönem karı veya zararının doğru hesaplanmasına kaynaklık etmek değil, diğer yandan bir işletmenin piyasa değerinin de doğru şekilde tespit edilmesine katkı sağlamaktır. VUK’a dayalı muhasebe uygulamasında tarihi maliyetler esas alındığından meyve yetiştirme işletmelerinin finansal tablolarında yer alan değerler, piyasa değerleri ile yeterli uyumu göstermemektedirler. Çünkü biyolojik dönüşüm geçiren ağaçlar devamlı surette büyümekte ve büyüdükçe de değer kazanmaktadır. Bu kazanımların muhasebeleştirilmesini VUK öngörmemektedir. Finansal tablolardaki değerlerin gerçek olmaması nedeniyle de işletmenin özvarlığı ve işletmenin piyasa değeri ölçülememektedir.

Detay için tıklayınız >>>>> Tarihi maliyet yaklaşımı yerine gerçeğe uygun değer esasının benimsenmesi, işletme ile ilgili çevrelere gerçeğe uygun bilgi sunma olanağı sağlayacaktır.

3- YMM İbrahim Akbayrak "Turizm Payı Beyannamesi Özellik Arz Eden Durumlar" Konusunda Sunumlarına Devam Ederken, YMM Kadir Erkeçoğlu Zaman Zaman Katkı Sundu
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-
Limited şirketlerde, ortağın şirketten çıkabilmesinde ön koşul, ortaklıktan pay devri yapılarak ayrılmadır. Pay devri noterde yapılarak,
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
“Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla,
Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
Bilindiği üzere; ülkemizde hem vergi dairelerine hem de sosyal güvenlik kurumlarına borcu olan milyonlarca mükellef vardır.
Marmara Games 2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Organizasyonu Açılış Töreni 15 Kasım 2019 Cuma günü
I. Marmara Games 2019 bugün (16.11.2019 Cumartesi) kürek yarışları ile Küçükçekmece Gölünde start aldı.
Muhasebe-Finans Denetim Sempozyumu 20 KASIM 2019 - NOV 20, 2019) 13.30 - 15.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
Böyle bir vergi mi var ki zam olsun diyebilirsiniz. Bu ad altında ödediğimiz bir vergi yok. Ancak vergi kanunlarının kabul etmediği çok sayıda gider
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puanlık artışla