VD.B. KDV Gurup Müd. Hakkı SAYAN ve Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV
03 Mayıs 2018 Perşembe
İstisnanın kapsamına Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir. istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alınabilir. İstisnanın başlangıç tarihi 01/04/2017’dir.
VD.B. KDV Gurup Müd. Hakkı SAYAN ve Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV
VD.B. KDV Gurup Müd. Hakkı SAYAN ve Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV

 KDV Kanunundaki Değişiklikler
 6824 sayılı Kanun
 7061 sayılı Kanun
 7103 sayılı Kanun
 7104 sayılı Kanun

KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

 İstisnanın kapsamına Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.
 istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alınabilir
 İstisnanın başlangıç tarihi 01/04/2017’dir.
 Konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde istisna uygulanır
 İstisnadan yararlanacak alıcılar;
 Türk vatandaşları (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan)
 Yabancı uyruklu gerçek kişiler (Türkiye’de yerleşmiş olmayan)
 Tüzel kişiler (Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen)
KDVK’nın 13’üncü maddesine (i) bendi eklenmiştir. Yürürlük: 01 Nisan 2017
12 No.lu KDV Değişiklik Tebliğinde istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Detay için tıklayınız 25.04.2018-hakkisayan-dunayadakdv.pdf

Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.