VD.B. KDV Gurup Müd. Hakkı SAYAN ve Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV
03 Mayıs 2018 Perşembe
İstisnanın kapsamına Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir. istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alınabilir. İstisnanın başlangıç tarihi 01/04/2017’dir.
VD.B. KDV Gurup Müd. Hakkı SAYAN ve Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV
VD.B. KDV Gurup Müd. Hakkı SAYAN ve Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV

 KDV Kanunundaki Değişiklikler
 6824 sayılı Kanun
 7061 sayılı Kanun
 7103 sayılı Kanun
 7104 sayılı Kanun

KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

 İstisnanın kapsamına Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.
 istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alınabilir
 İstisnanın başlangıç tarihi 01/04/2017’dir.
 Konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde istisna uygulanır
 İstisnadan yararlanacak alıcılar;
 Türk vatandaşları (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan)
 Yabancı uyruklu gerçek kişiler (Türkiye’de yerleşmiş olmayan)
 Tüzel kişiler (Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen)
KDVK’nın 13’üncü maddesine (i) bendi eklenmiştir. Yürürlük: 01 Nisan 2017
12 No.lu KDV Değişiklik Tebliğinde istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Detay için tıklayınız 25.04.2018-hakkisayan-dunayadakdv.pdf

3- Yapılan Basın Açıklamasının Ardından Gelen Sorulara Cevap Verilmeye Devam Edildi. A. Hamdi Balcı ve H.Hüseyin Kırmızıtoprak Sunumlarını Tamamladıktan Sonra 1990-92 Dönemi İSMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Benzerler Zorunlu Açıklamalarda Bulundu.
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevapladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
Defter-Beyan Sistemi Nedir?, Nasıl Başvuracağım ?, Nasıl Kullanacağım ?, Avantajları Nelerdir ? Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması ve Entegrasyon Başvurusu
SGK, iş kazalarının ardından hem sigortalıya hem de bakmakla yükümlü bulunduğu kişilere yardımda bulunuyor.
Malum, geçtiğimiz Aralık ayı başlarında 7194 sayılı Torba Kanun Meclis’te kabul edildi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.