Uygulamalı Konkordato Eğitimi
01 Kasım 2018 Perşembe
Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Hilmi Yaman Bilgin Ve Anabilim Dalı Başkanı Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan 'In Sunumlarıyla . . . .
Uygulamalı Konkordato Eğitimi
UYGULAMALI KONKORDATO EĞİTİMİ

LL.M. Hilmi Yaman Bilgin

Bağımsız Denetçi Mali Müşavir

BAĞIMSIZ DENETÇİ MALİ MÜŞAVİR HİLMİ YAMAN BİLGİN ve ANABİLİM DALI BAŞKANI MEDENİ USUL ve İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI HUKUK FAKULTESİ  ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. MEHMET ERTAN 'IN SUNUMLARIYLA

"UYGULAMALI KONKORDATO EĞİTİMİ"

HAKKINDA SUNUM YAPTILAR.

SEMİNERE İLGİ BİR HAYLİ FAZLA OLDU.

KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ

*Konkordato Borçlunun Teklifi, Alacaklıların Belirli Bir Oranının Kabulü Ve Kanundaki Diğer Şartların Varlığı Halinde, Mahkemenin Tasdiki İle Ortaya Çıkan Kollektif Bir İcra Şeklidir.

KONKORDATONUN TÜRLERİ NELERDİR

*Mahkeme İçi Konkordato
*Mahkeme Dışı Konkordato

MAHKEME İÇİ KONKORDATO TÜRLERİ
*Vade Konkordatosu
*Tenzilat Konkordatosu
*Birleşik Konkordato

UYGULAMALI KONKORDATO EĞİTİMİ.pptx

12- l. OTURUM - "Yeni Hükümet Sisteminde Muhasebe ve Denetimin Ekonomiye Katkısı" Konusunda Oturum Başkanı İstanbul YMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık'ın Davetiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu "Yeni Hükümet Sisteminin İdari ve Siyasi Yapısı" Üzerine Sözlerine Son Verdi.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.
“Mükemmel bir dijital dönüşüm için ihtiyacımız nedir?” diye sorarsanız, size verebileceğim en iyi cevap: “Tasarım Odaklı Düşünme” olur.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış"
“Türkiye Ekonomisinde Konkordato Müessesesinin İşleyişi ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu”Konulu toplantı düzenledi.