Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde yeni dönem
24 Şubat 2020 Pazartesi
İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti.
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde yeni dönem
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde yeni dönem

Nedim Türkmen - (Sözcü)

İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti. Geçen yılın Aralık ayında yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza 3 yeni vergi girdi. Özellikle yüksek ücret geliri elde edenler ile ilgili istisnalar daraltıldı.

NELER DEĞİŞTİ?

Yapılan değişiklik ile eski uygulamada tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilen ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan dışı bırakılırken, yeni düzenleme ile 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın (2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşılması halinde beyanname verilecektir.

Yine, eski uygulamada birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda; sadece birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı ile beyan sınırı karşılaştırılırken, yapılan düzenleme sonrasında; birinci işverenden de elde edilen dâhil olmak üzere,  tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamının yukarıdakine benzer bir biçimde 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşması halinde;  bu defa tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilecektir.

Ayrıca,  tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmasa dahi, hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde de tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için de beyanname verilecektir.

 
Yapılan yasa değişikliği ile 01.01.2020'den itibaren elde edilen ücret gelirlerinin nasıl vergilendirileceğine ilişkin ayrıntılı tablo yukarıda yer almaktadır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birleşmesi dengeleri bozdu

Maliye Bakanlığı'nın yıllardan beri hazırlık yaptığı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına hazırlık olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu 2016, 2017 ve 2018 yılları verilerini, Maliye Bakanlığı ile paylaşmıştı. Maliye Bakanlığı, bu bilgilerden hareketle; bir takvim yılı içinde birden fazla işverenden istisna tutarının üzerinde ücret geliri elde edip, beyanname vermeyenleri tespit ederek, beyanname vermeyen ücretlilere tarhiyat yaptı.

Ücretlilerin artık birden fazla işverenden ücret almaları durumunda; beyanname verip vermediklerini tespit etmek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin birleştirilmesi ile beraber rutin bir işlem haline geldi. Özellikle yüksek ücret geliri elde edenlerin ileride Maliye Bakanlığı ile sorun yaşamamak için, yukarıda açıklamaya çalıştığım ücretliler için yeni vergi düzenine harfiyen uymalarında fayda vardır. 
TÜRMOB - Video Seminer - Corona Virüs Nedeni İle Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisinin sektördeki sıkıntılardan dolayı yılbaşına ertelendiğini açıkladı.
Rusya'nın daha önce duyurduğu koronavirüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı belirtilerek . . .
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Korona virüs [Covid- 19] salgını nedeniyle ardı ardına yeni kararlar uygulamaya konurken Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlerin kâr payı
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkıp ülkemiz ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını,
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Açıklamalar Sorular ve Cevaplar Konusunda Canlı Yayın Yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.
Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önemli bir kısımını ekonomik tedbirler oluşturmaktadır.
Koronavirüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay daha süre tanıdı.
1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecektir.
SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 21 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet üzerinden . . . .
Koronavirüs salgını dolayısıyla kişileri/ mükellefleri rahatlatıcı hukuki düzenlemeler bir birinin peşi sıra yayınlanıyor.
2016 yılında başlanılan ve 2017 yılında, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde ve 2019 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğine . . .
GİB tarafından 19.10.2019 tarihinde yayınlanan tebliğ ile 2018 ve/veya 2019 brüt cirosu 5 Milyon TL ve üzeri ...
İktidar, salgın hastalık nedeniyle işyerleri kapanan ya da ciroları sıfıra inen işyerlerinde çalışan işçilerin mağduriyetini önlemek için
Bu duyuru, TFRS 9 Finansal Araçlar’da yer alan hükümlere yönelik herhangi bir değişiklik meydana getirmemekte olup,