Ücret desteğinin süresi uzatıldı mı?
11 Eylül 2020 Cuma
Önce kısa çalışma ödeneğinin, daha sonra da işçi çıkarma yasağının süresi Cumhurbaşkanı kararlarıyla 2 ay uzatıldı.
Ücret desteğinin süresi uzatıldı mı?
Ücret desteğinin süresi uzatıldı mı?

Sezgin Özcan - (Sözcü)
Önce kısa çalışma ödeneğinin, daha sonra da işçi çıkarma yasağının süresi Cumhurbaşkanı kararlarıyla 2 ay uzatıldı. Nakdi ücret desteğinin de süresi uzatıldı mı? Özel Güleç

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 24. maddesinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanun'un 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği verileceği hükmü yer alıyor. Diğer bir deyişle, nakdi ücret desteği için öngörülen süre, işten çıkarma yasağı süresine bağlı.

Bu bağlamda, 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan nakdi ücret desteğinin süresi de işçi çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulama süresinin uzatılmasına bağlı olarak 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay uzamış oldu.

Buna göre, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara, 17 Kasım 2020 tarihine kadar, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre için günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılmaya devam edilecek.

Belirli süreli iş sözleşmesi yasak kapsamında değil

Eşim bir yemek firmasında, yemek verdikleri bir özel okulda yemek dağıtım görevlisi olarak çalışıyordu. Pandemi dönemi başlayınca işsizlik maaşı şartlarını sağlayamadığı için günlük 39 TL'den yararlanıyordu. İşten çıkarma yasağı olmasına rağmen 19 Haziran 2020 tarihinde işten çıkışı yapıldı. Pandemi olmasaydı normalde bu tarihte okullar kapanacağı için çıkış yapılacaktı ama yasağa rağmen nasıl oluyor da işten çıkarılabiliyor? Bizim bu durumda şikayet etme gibi bir hakkımız var mıdır? Soner Çetmi

19 Haziran 2020 tarihinde işten çıkarılan eşinizin, “Pandemi olmasaydı normalde bu tarihte okullar kapanacağı için çıkışı yapılacaktı” ifadenizden belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı anlaşılıyor. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi hali fesih (işten çıkarma) yasağı kapsamında değil.

Eşinizin, normal şartlarda 19 Haziran 2020 tarihinde kendiliğinden sona erecek olan sözleşme süresinin, yasak nedeniyle kendiliğinden uzaması söz konusu olmayacağından, sözleşme süre sonunda sona ermiş ve işveren tarafından eşinizin çıkışı yapılmış. İşverenin işten çıkarma yasağına aykırı bir davranışı söz konusu değil.
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .
Covid-19’un en çok etkilediği alanlardan biri dış ticaret. Dünya genelinde ihracat ve ithalat düşüyor. Türkiye’de Mart’tan beri yaşadıklarımızı,
2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne bireysel başvuru yolu açılmış ve o günden sonra . . .
Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon 389 bin lira fazla verdi. Bütçe geçen yılın aynı döneminde 576 milyon TL fazla vermişti.
Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi, vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiğini söylüyor.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti, bin 742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’ı Makamında Ziyaret Etti.
Fon, kâr payı vs. adı ne olursa olsun bir iç kaynağın sermayeye eklenmesi halinde, artık fon, kâr payı vs. niteliğini yitirir ve sermayenin bir parçası olarak sermayenin içinde erir.