Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; Meslek Kamuoyuna;
16 Mayıs 2020 Cumartesi
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığını yanlışta ısrar etmemeye davet ediyoruz."
Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; Meslek Kamuoyuna;
"1.Dönem Geçici Vergi illa 28 mayıs’ta verilecek diye ısrar edilecek olursa bundan doğabilecek vergi kayıpları ile cezalardan sorumlu tutulmak istemediğimizi ilgili makamlara ifade ediyoruz."


Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; 

Meslek Kamuoyuna;

Bilindiği üzere ; 2020 yılı birinci dönem geçici vergi beyannamelerinin düzenlenerek  Gelir İdaresine verilme ve tahakkuk eden verginin ödeme süresi 28/05/2020 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu Beyannamenin hazırlanabilmesi için beyana esas bazı verilere ihtiyaç vardır. Sağlıklı ve doğru bir beyan oluşturabilmek için 2019 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin hazırlanmış olması gerekmektedir. Çünkü Kurumlar Vergisi beyannamesinin dayanağı olan 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarında yer alan stok gibi ,kar/zarar gibi veriler 2020/1.dönem geçici vergi çalışmalarını doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan Ocak/Şubat/Mart 2020 aylarına ait gelir-gider belgelerinin, banka işlemlerinin, çek, senet vs .ile ilgili verilerin kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

Bu açıklamalarımız ışığında yaşadığımız koşullara baktığımızda tüm dünyada ve ülkemizde devam eden corana virüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalara ve tedbirlere başvurulması zorunlu hale gelmiş ve İlgili makamlar tarafından uygulanmıştır. 

Bu anlamda,

1-İşini yaptığımız birçok sektörde işyerleri kapatılmış ,bir kısım sektörde faaliyet gösteren işyerleri ise mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

2-Hal böyle olunca müşterilerden evrak temininde ciddi sıkıntılar baş göstermiştir.

3-Nitekim sıkıntıların ilgili makamlar tarafından zar zor anlaşılması sonucunda Mart 2020 Kdv beyannamelerinin verilme süresi Temmuz ayına ertelenmiştir.

4-Yine aynı nedenlerle 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 01/06/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bu gerçekler önümüzde dururken sağlığı tehdit altında olan, virüs nedeniyle bir çok can kaybına uğrayan Mali Müşavirler Mart-Nisan aylarında Kısa Çalışma Ödeneği, ücretsiz izin ödeneği gibi konularla da ilgilenmek zorunda kalmış zaten aşırı olan iş yükleri taşınamaz boyutlara gelmiştir.

Değerli meslektaşlar, sağlığı tehdit altında olan, ilgili mercilerin duyarsızlığı sonucu bir kenara itilen mali müşavirler olarak şunu çok net olarak ifade etme isteriz;

2019 YILI KURUMLAR VERGİSİ VE DAYANAĞI OLAN BİLANÇO- GELİR TABLOSU HAZIRLANMADAN 2020 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ HAZIRLAMAK SAĞLIKLI VE DOĞRU SONUÇLAR VERMEYECEKTİR. Yukarıda belirttiğimiz koşullar nedeniyle 2020/1.dönem geçici vergi uygulaması ile 2020/2.dönem geçici vergi uygulaması birleştirilerek bir defaya mahsus olmak üzere Ağustos 2020 de 6 aylık olarak gerçekleştirilmelidir.

Diğer taraftan eksik ve sağlıksız verilerle 1.dönem geçici vergi illa 28 mayıs’ta verilecek diye ısrar edilecek olursa bundan doğabilecek vergi kayıpları ile cezalardan sorumlu tutulmak istemediğimizi ilgili makamlara ifade ediyoruz.

Son söz olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığını yanlışta ısrar etmemeye davet ediyoruz. 

                     Saygılarımızla

  TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
               Yürütme Kurulu adına
  Oktay Yeşilyurt                       Belma Sabuncu
             
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.
Başlığı okuyunca “Sanat ve icadın vergisi mi olur?” diye aklınıza gelebilir. Paranın olduğu her yerde vergi mutlaka vardır.
İthalatçıların ve ihracatçıların önemli kapısı gümrüklü liman sahalarında hizmet ücretleri çoğunlukla döviz olarak ödeniyor.
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Arabuluculuk Daire Başkanı tarafından ekibiyle birlikte yeni bir arabuluculuk kanunu yazılıyor.