Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB); Hukuk Uygulansın Nispi Aidat Kaldırılsın İmza Kampanyası Başlattı.
13 Ağustos 2018 Pazartesi
Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.
Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB);  Hukuk Uygulansın Nispi Aidat Kaldırılsın İmza Kampanyası Başlattı.
Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB);  Hukuk Uygulansın Nispi Aidat Kaldırılsın İmza Kampanyası Başlattı.


TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.

Nispi aidat’ın kanuna aykırı olarak uygulandığını ve bu nedenle iptal edildiğini gösteren mahkeme kararları aşağıdadır. 

1-Danıştay 8. Dairesinin 28/01/2016 tarih ve E:2015/9561 sayılı kararı ile nispi aidat uygulamasında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’na karar verilmiştir. 

2-Yapılan itiraz üzerine DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’nun 29/09/2016 gün ve YD İtiraz No:2016/384 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına yapılan itiraz reddedilmiş , Danıştay 8. Dairesinin 14/06/2017 tarih ve E:2015/9561,K:2017/5316 sayılı kararı ile dava konusu yönetmeliğin 6. Maddesinin (b) bendinde yer alan nispi aidat düzenlemesi ile 10. Maddesindeki nispi aidat ile ilgili düzenlemenin İPTALİNE karar verilmiştir.

3-Aynı konuda bir meslektaşımızın Manisa 1. İdare mahkemesinde açtığı davada adı geçen mahkeme Esas no:2016/1884,Karar no:2017/1951 no’lu kararı ile “..Kanun’da açıkça öngörülmemesine karşın yönetmelik düzenlemesi ile eşit durumda olan ve verilen hizmetlerden yararlanma bakımından bir farklılık bulunmayan üyelerden kazançlarına göre farklı miktarlarda aidat alınması durumunun” hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile NİSPİ AİDAT UYGULAMASI’nın İPTALİNE karar vermiştir.

4-En son olarak TBMM’de yaptığınız çalışma ile nispi aidat alınmasını yasal hale getirmeye çalıştınız ve Meclis genel kurulu bu konuda verilen önergeyi REDDETTİ. TBMM Tutanak müdürlüğünün tutanak suretinde ret gerekçesi yazılıdır.

Danıştay ve Mahkeme tarafından verilen kararlar son derece açık iken halen nispi aidat almakta ısrar edilmesi SUÇ teşkil etmektedir. Anayasamızın 138.maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare,mahkeme kararlarına uymak zorundadır;bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmüne;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun,” Kararların sonuçları ” başlıklı 28. Maddesinin 1. Bendinde, ”Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez ” hükmüne yer verilmiştir.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinin 4.fıkrasında” Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMENİZİ VE HAKSIZ BİR ŞEKİLDE  ALMAK İSTENEN  NİSPİ AİDAT UYGULAMASINDAN VAZGEÇMENİZİ TALEP EDİYORUZ. Aksi takdirde TÜRMOB ve ODALARIMIZIN tüzel kişiliğine karşı hissettiğimiz sorumluluğa rağmen Cumhuriyet Savcılığına ve CİMER’e başvurmak zorunda kalacağımızı beyan ediyoruz.!

Saygılarımızla,   
            
Kampanya metnini şu bağlantı üzerinden okuyup imza verebilirsin:
Teşekkürler

Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB)
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.
“Mükemmel bir dijital dönüşüm için ihtiyacımız nedir?” diye sorarsanız, size verebileceğim en iyi cevap: “Tasarım Odaklı Düşünme” olur.