Türkiye’ de Arabuluculuk Sistemi ve Uygulaması
01 Şubat 2018 Perşembe
İnsanların sosyalleşmesi ile birlikte aralarında çatışmalar doğması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun temelinde . . . .
Türkiye’ de Arabuluculuk  Sistemi ve Uygulaması

Türkiye’ de Arabuluculuk  Sistemi ve Uygulaması

Arabulucu Av. Fatma Gül Emek

Arabulucu Av. Banu Keskin

Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Kanunu Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

İnsanların sosyalleşmesi ile birlikte aralarında çatışmalar doğması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bunun temelinde, insan doğası ve onun tabiatından kaynaklanan farklılıklar yatmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlıklar, insanlık tarihi ile yaşıttır.

Anlaşmazlık, 

        “menfaatleri bütün yönleriyle tam olarak tatmin edilmesi imkânsız durumda olan iki ya da daha fazla kişinin içinde bulundukları çatışma hali” olarak tanımlanmıştır. Anlaşmazlık karşılıklı menfaatlerin bulunduğu her noktada karşımıza çıkabilir.

Uyuşmazlık ise anlaşmazlığın aleniyet kazandığı, açıklandığı aşamayı ifade eder. Kişinin anlaşmazlık içinde bulunduğu konuyu karşı tarafa bildirmemesi veya anlaşmazlık doğrultusunda diğer tarafın karşı çıkacağı bir talepte bulunmaması hâlinde olay, anlaşmazlık boyutunda kalacak, anlaşmazlığın uyuşmazlığa dönüşmesi karşı tarafa yapılacak talep sonucunda olacaktır.         
        Uyuşmazlık; çeşitli meseleler üzerinde müzakere, arabuluculuk veya üçüncü bir kişinin kararı ile giderilmesi veya en azından değerlendirilmesi mümkün olan anlaşmazlıkları ifade eder. Anlaşmazlığın hukukun ilgi alanına girmesi, uyuşmazlığa dönüşmesi ile mümkün olacaktır.

Detay için tıklayınız >>>>> arabulucu slayt.pptx

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.