Türkiye’ de Arabuluculuk Sistemi ve Uygulaması
01 Şubat 2018 Perşembe
İnsanların sosyalleşmesi ile birlikte aralarında çatışmalar doğması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun temelinde . . . .
Türkiye’ de Arabuluculuk  Sistemi ve Uygulaması

Türkiye’ de Arabuluculuk  Sistemi ve Uygulaması

Arabulucu Av. Fatma Gül Emek

Arabulucu Av. Banu Keskin

Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Kanunu Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

İnsanların sosyalleşmesi ile birlikte aralarında çatışmalar doğması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bunun temelinde, insan doğası ve onun tabiatından kaynaklanan farklılıklar yatmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlıklar, insanlık tarihi ile yaşıttır.

Anlaşmazlık, 

        “menfaatleri bütün yönleriyle tam olarak tatmin edilmesi imkânsız durumda olan iki ya da daha fazla kişinin içinde bulundukları çatışma hali” olarak tanımlanmıştır. Anlaşmazlık karşılıklı menfaatlerin bulunduğu her noktada karşımıza çıkabilir.

Uyuşmazlık ise anlaşmazlığın aleniyet kazandığı, açıklandığı aşamayı ifade eder. Kişinin anlaşmazlık içinde bulunduğu konuyu karşı tarafa bildirmemesi veya anlaşmazlık doğrultusunda diğer tarafın karşı çıkacağı bir talepte bulunmaması hâlinde olay, anlaşmazlık boyutunda kalacak, anlaşmazlığın uyuşmazlığa dönüşmesi karşı tarafa yapılacak talep sonucunda olacaktır.         
        Uyuşmazlık; çeşitli meseleler üzerinde müzakere, arabuluculuk veya üçüncü bir kişinin kararı ile giderilmesi veya en azından değerlendirilmesi mümkün olan anlaşmazlıkları ifade eder. Anlaşmazlığın hukukun ilgi alanına girmesi, uyuşmazlığa dönüşmesi ile mümkün olacaktır.

Detay için tıklayınız >>>>> arabulucu slayt.pptx

6- Fatih SGK Müdürü Coşkun Bilgin ,"7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kapsamında SGK İşlemleri İle Teşviklerine İlişkin" Sunumlarını Tamamlayarak Semineri Sonlandırdılar.
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,
Önceki yazımızda Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 7. maddesinde düzenlenen “kontrol edilen kurum kazancı” müessesesini irdelemeye başlamıştık.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1), Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı ...
Vergi mevzuatının sık değiştiğini bilmeyen yok. Mesleği bu alanda olanlar bile değişikliklere yetişmekte zorlanıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum,