Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik
17 Mart 2020 Salı
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar,
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik

Berker Bostancı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Cumhurbaşkanının 2151 sayılı Kararı ile 5520 sayılı kurumlar vergisi Kanununun 13’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Söz konusu kararda özet olarak yapılan değişiklikler şöyledir.

- Transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılması için, en az %10 oranında ortaklık payı, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranacağı ve ilişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

- Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süre beş yıla çekilmiş, anlaşmanın yenilenmesi talebinde mükellefin idareye başvuru süresini, mevcut anlaşmanın bitim süresinden 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi sağlanmıştır. (Bu süre değişiklikten önce 9 ay idi.)

- Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının 3 yıllık olan süre, 5 yıllık süre olarak yapılacağı, anlaşmanın imzalandığı tarihte hüküm ifade edeceği belirtilmiştir.

- Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünün kapsamına genel rapor ve ülke bazlı rapor dokümanı dahil edilmiş, bu kapsamda belirli şartları sağlayan mükelleflere yıllık transfer fiyatlandırması raporunun yanı sıra genel rapor ve ülke bazlı rapor düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

- “İşleme Dayalı Kar Yöntemi” yerine “İşlemsel Kar Yöntemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

- İlişkili Kişi, Grup, Çok Uluslu İşletmeler Grubu, İşletme, Nihai Ana İşletme, Vekil İşletme, Yetkili Makam Anlaşması, Uluslararası Anlaşma ve Sistematik Hata tanımları yeniden belirlenmiştir. (kararın 1’nci maddesinde)

- Peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe uygulanmasında, mükellef ve idare belirlenen yöntemin zaman aşımına uğramamış olması halinde, geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilebileceği, daha önce ödenen vergilerin ret ve iade edilemeyeceğini, ancak vergi usul kanununda tadat edilen hataların düzeltilmesi ve reddiyat bölümlerinin saklı olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır.

- Belgelendirmede; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapordan oluştuğu belirtilmiştir. Bu raporların düzenlenmeleri ile alakalı olarak, hangi ölçütlerdeki uluslararası işletmelerce hazırlanacağı kıstasları ile bu raporları, hangi ölçütlerdeki vergi mükelleflerince vergi idaresine ne zaman ve hangi işletme tarafından tevdi edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Daha önce sadece yıllık transfer fiyatlandırması raporu söz konusu iken, bu kararla “Genel Rapor” ile “Ülke Bazlı Rapor” eklenmiştir. Kararda; Raporlarda yer alması gereken bilgilerle ilgili uygulama ve raporların ne zaman vergi dairesine tevdi edileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

- Belgelendirme ve ceza indirimi uygulamasıyla alakalı, belgelendirmeye ilişkin esası etkilemeyen hata ve eksikliklerin ceza indirimini etkilemeyeceği, belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getirmiş olan mükelleflerin örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Vergi idaresinin incelemeye yetkilileri tarafından tespit edilmesi halinde, bahse konu cezada indirim uygulanmayacağı belirtilmiştir. (Hürses)

Bu karar yayımı tarihinde (25.02.2020) yürürlüğe girmektedir. (Resmi Gazete: 25.02.2020 tarih 31050 sayılı)
TÜRMOB - Video Seminer - Corona Virüs Nedeni İle Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler.
Corona Virüsü Nedeni İle;Z or Anlar Yaşadığımız Bu Günlerde;Dertleriniz Kum Tanesi Kadar Küçük, Sevinçleriniz Bahar Yağmuru Tanecikleri kadar Bol,
12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de
İstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla
SGK prim ertelemesine ilişkin son düzenleme ile genel sağlık sigortası primlerinin ödemesi de ertelendi mi? SGK Yönetim Kurulu'nca alınan erteleme kararı ve yayınlanan . .
2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi . . . 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 01.04.2020 tarihli duyurusu ile Ticaret Bakanlığı'nca kendilerine iletilen 31.03.2020 tarihli yazı ile
26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde . . . .
Hukuki açıdan mücbir sebep kısaca idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller ve/veya idareye karşı . . . .
Söz konusu 7226 sayılı Yasa 26.03.2020 gün ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
İlk önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada . . .
İki gün önce “a haber Tv” de Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayraktar’ı izledim. Açıklamalar çok güzel. . . .
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisinin...
Rusya'nın daha önce duyurduğu koronavirüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı belirtilerek . . .
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Korona virüs [Covid- 19] salgını nedeniyle ardı ardına yeni kararlar uygulamaya konurken Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlerin kâr payı
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkıp ülkemiz ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını,