Tobin vergisi geri geldi, ama haberimiz yok
27 Mayıs 2020 Çarşamba
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Tobin vergisi geri geldi, ama haberimiz yok
SERBEST KÜRSÜ

Tobin vergisi geri geldi, ama haberimiz yok

Yılmaz SEZER - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken araya gizlenmiş olan Tobin Vergisi’ni ihmal ettik. Söz konusu kanunun dördüncü bölüm madde 8’de “gider vergileri Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan binde biridir ibaresi binde ikisidir şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir ibaresi kambiyo muamelesinde on katına vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir şeklinde değiştirildi.

Söz konusu madde hükmü ile kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde iki olarak değiştirilmekte ve spekülatif amaçlı döviz alım satımının önlenmesini teminden bu vergi oranına yönelik Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler yeniden düzenlenmektedir. 23.05.2020 tarihli ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1’e çıkarıldı. Yani binde 2 olan oran, yüzde 1 olarak değişti. Artık 100 dolar kendimize alırken 1 dolarda devlete alacağız.

Kısa vadeli spekülasyonları engelleme ve uzun vadeli yatırımları teşvik etme konusundaki vergi uygulama önerisi Keynes’e kadar dayanmakta. Ancak süpekülatif amaçlı işlemleri ve sermayeyi vergilendirme fikri esas olarak James Tobin tarafından dillendirilmiştir. Tobin 1970 yalında Nobel ödülü alan iktisatçıdır. Spekülatif amaçlı işlemlerin vergilendirilerek istikrarsızlığa neden olmasını önlemek için ileri sürülmüş bir politika aracı olarak değerlendirilmiştir. Tobin, kısa vadeli sermaye hareketlerinin maliyetlerini artırarak spekülasyonu azaltmayı amaçlamıştır. Tabi bu vergilendirmenin amacına ulaşabilmesi için tespit edilen vergi oranın doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Tobin, piyasa dalgalanmalarını kontrol edebilmek ve kısa vadeli sermayenin aniden çıkışından kaynaklanan riskleri azaltmak için dövizli işlemler üzerinden %0.1-%0,5 arasında vergi alınmasını önermiş daha sonrada bu oranın maksimum %1’e çıkabileceğini savunmuştur. Tobin’in son önerdiği ve olmasını savunduğu oran ise %0.2 dir. Tobin vergisinin spekülasyonları caydırma ve gelir sağlama fonksiyonları olduğundan söz edilse bile, spekülatif amaçlı sermaye hareketlerini dünya çapında uygulanmadığı sürece caydırıcılığının olmadığı baskın olarak dillendirilir. Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma reflekslerine neden olur. Sermaye vergisiz bölgelere kaçar. Bu nedenle getirilen Tobin vergilerinin amacına pek uygun olmayacağı bir miktar gelir yaratıcı özelliği olsa bile, kaçırdığı sermaye nedeniyle bununda anlamlı olmayacağı, dolayısıyla attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecektir.(Dünya)
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
OECD bünyesindeki uluslararası para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü-Financial Action Task Force),
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gündemin önemli konularından birisidir kıdem tazminatı. 1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını
Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra, Ağustos 2016'da 6736 sayılı Kanun çıkartılarak yürürlüğe konuldu. Bu kanunda vadesi geçmiş borçlar iki ayda bir ödenmek koşuluyla 18 ay vadelendirildi, matrah ar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.