Ticaret ve Finans Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Ticaret ve Finans Mevzuatı
  • 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,
  • 6102 Türk Ticaret Kanunu ( R.G:14.02.2011- Sayı:27845) - (YENİ),
  • 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,
  • 7397 Sayılı Sigorta Murakebe Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı, Faktoring Şirketlerine İlişkin Mevzuat
  • 5941 sayılı Çek Mevzuatı içerir
İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama