TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Turuntay Nalbantoğlu;
17 Eylül 2019 Salı
"Bu sorunların bu yönetim anlayışı ile çözülmesi de mümkün değildir."
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Turuntay Nalbantoğlu;
Saygıdeğer Delege Arkadaşım,

Meslek örgütümüz, girmiş olduğu duraklama sürecinden uzun zamandan beri çıkamamaktadır.

Bu duraklama;

Örgütümüzün toplumsal muhalefet işlevini giderek azaltmış, mesleki kazanımlarımız ise durma noktasına gelmiştir. Toplumsal muhalefet işlevindeki gerilemeyi ülkenin genel siyasi yapısına bağlamak mümkün olsa da, mesleki kazanımlar yönünden gerilemeyi örgüt dışındaki nedenlere bağlamak pek mümkün görülmemektedir.

Şurası kesin ki; meslek örgütümüz içinde ciddi bir kriz yaşanmaktadır.

Bu kriz meslek mensuplarıyla meslek örgütü arasındaki aidiyet bağını ciddi anlamda zedelemektedir.

Sebep her ne olursa olsun sorunun giderilmesi şarttır.

Çözmek zorunda olduğumuz temel sorun budur. Geleceğimiz buna bağlıdır.

Bu sorunların bu yönetim anlayışı ile çözülmesi de mümkün değildir.

Sevgili meslektaşım,

• Hizmet üretmek zorunda olduğu kurumu bir güç sergileme alanı olarak gören,

• Sürekli kişisel imajının ve gücünün peşinde olan, kibri günden güne artan,

• Yapılan yanlışları kabul etmeyip, hesap vermeme eğilimini güçlendiren,

• Gerçeklerden uzaklaşıp, kendi içindeki sanal dünyaya tüm camiayı inandırmaya çalışan anlayışlarla,

• TÜRMOB’ umuzu ego tatmin alanı gören davranış biçimleri ile sorun çözülemez,

• Genel Başkanı yönetmeye kilitlenmiş bir anlayışla yönetilen bir meslek örgütünden ne toplumsal muhalefet işlevini yerine getirmesi ne de mesleki kazanımlar elde etmesi beklenebilir.

Sevgili meslektaşım,

Meslek camiası elbette ki böylesine kişiselleşmiş örgüt yapılarına mahkum değildir.

Kişilerin değil, genelin, mesleğin menfaatini esas alan yeni bir yapının oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Temel ödevlerimizin başında;

• Katılımcı ve demokratik bir meslek örgütü inşa etmek,

• Meslek mensubunu kutuplara ayırmayan ve çatıştırmayan, meslek camiasını bir bütün olarak görüp herkesi kucaklayan,

• Ben seçildim tek belirleyici benim havasında ve kibrinde olmayan,

• Problemleri müzakere yoluyla çözmeye çalışan, işbirliğine açık, mutabakatı yönetimde temel yöntem olarak uygulayacak bir anlayışla TÜRMOB’un yönetilmesini sağlamak gelmektedir.

Böyle bir anlayışı iş başına getirdiğimiz zaman, meslek kazanacak, meslektaş kazanacak.

Yanlışta ısrar eden anlayışlarla beraber olarak ve grup taassubuyla hareket ederek mesleğe katkı

sağlayamayız.

Ben mevcut pozisyonumu terk ederek böyle bir çağrı yapıyorum.

Mesleğin ve meslektaşın sorunlarını birinci önceliğim olarak görüyorum.

Kişisel beklenti, menfaat ve küçücük dünyalarımız için değil, meslek ve meslektaşın sorunları için bir arada olmamız gerektiğine inanıyorum.

Örgütümüzün, TÜRMOB’un önünde duran bu büyük tıkanmayı açması mümkündür.

23.üncü Genel Kurulumuzu tüm bu sorunlara karşın bir fırsata dönüştürebilir ve bu tıkanıklığı aşabiliriz.

Bizler, muhasebe ve denetim mesleğinin sahipleri bu birikim, bu enerji, bu kabiliyete sahibiz.

Konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerinizi bana  http://nalbantoglu.org/ adresindeki form yoluyla iletmenizi bekliyorum.

Şimdi görev bizde.

Saygılarımla.

Rıfat Turuntay NALBANTOĞLU
2- Sunucu Ayşe Çelik, Açılış Konuşmasını Yapması İçin İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak'ı Kürsüye Davet Etti.(Dizin Devam Ediyor)
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....