TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat NALBANTOĞLU Trabzon SMMM Odasını Ziyaret Etti.
29 Eylül 2019 Pazar
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) 23. Olağan genel kurulu öncesi TÜRMOB Yöneticisi ve . . . .
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat NALBANTOĞLU Trabzon SMMM Odasını Ziyaret Etti.
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat NALBANTOĞLU Trabzon SMMM Odasını Ziyaret Etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) 23. Olağan genel kurulu öncesi TÜRMOB Yöneticisi ve Ege Odaları Platformu Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ile Ankara SMMM odası sekreteri Naci Alkan, Trabzon’a gelerek TÜRMOB Trabzon delegeleri ve Yönetim Kurulu ile görüştü.

Nalbantoğlu, Hayatı boyunca yönetim ilkesi olarak çoğunluk değil Çoğulculuğu önemsediğini ifade etti. Bu nedenle TÜRMOB’da kişilerin hegomanyasına karşı çıkmanın, Şahsımı yıllarca TÜRMOB’da yönetim kurulu üyesi yapan meslek camiamıza karşı sorumluluk olarak hissediyorum dedi. Yıllarca bu anlayışın yerleşmesi için grup içerisinde yoğun çaba sarfettiğini, ancak en ufak bir düzelme çabasının başka kişilerde olmadığını ifade eden Nalbantoğlu, 2016 TÜRMOB seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde “Ben yaptım oldu” anlayışıyla Camia üzerinden kişisel bir takım planların denendiğini ve bu anlayışın camiaya büyük zarar verdiğini ifade etti. Bugün de göstermelik seçimlerle aynı anlayışın sürdüğünü ve aynı hataların hiç ders çıkarılmadan tekerrür ettiğini ifade etti.

Nalbantoğlu, Sorunları bürosunda yaşamamış bir başkanın 100 bin Mali Müşavirin sorunlarını çözemeyeceğini ifade eden Nalbantoğlu, daha önce TÜRMOB Başkan adayı olarak SMMM den YMM olan kişilerin seçileceği yönünde karar alsakta, bu kararların bir kişi tarafından hiçe sayılarak maliye kökenli bir adayın meslek camiasına dayatılmasına karşı durmak camiamıza olan borcumuzdur. Böyle bir dayatmanın kabul edilmesi mümkün değildir dedi. Bu nedenle Serbest Kökenli olan ve tek kişinin hegamonyaasına karşı çıkan tek TÜRMOB Başkan adayının Dr. Masum Türker olduğunu ve onu desteklemenin ve TÜRMOB’da çoğulculuğu esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılmanının bizler için bir görev olduğunu ifade etti.

Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında Yönetim kurulu üyeleri ve Türmob Trabzon Delegelerinin katılımıyla, Samimi bir sohbet ortamında geçen görüşmeden sonra Türmob yönetim kurulu üyesi Rıfat Nalbantoğlu ve Ankara Oda sekreteri Naci Alkan çalışmalarına Ankara’da devam etmek üzere akşam uçağı ile Ankara’ya seyahat ettiler.(Yurthaber61)
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.