TÜRMOB Genel Kuruluna Giderken…
26 Eylül 2019 Perşembe
12-13 Ekim günlerinde TÜRMOB seçimleri yapılacak. TÜRMOB delegeleri önümüzdeki üç yıl kendilerini yönetecek ve mesleği yönlendirecek meslektaşlarını seçecekler.
TÜRMOB Genel Kuruluna Giderken…
TÜRMOB Genel Kuruluna Giderken…

İbrahim Balcıoğlu - SMMM

12-13 Ekim günlerinde TÜRMOB seçimleri yapılacak. TÜRMOB delegeleri önümüzdeki üç yıl kendilerini yönetecek ve mesleği yönlendirecek meslektaşlarını seçecekler. TÜRMOB yönetimi 9 kişiden oluşuyor ve bunun 5 tanesi Yeminli Mali Müşavirlerden seçilmesi gerekiyor. 110 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 5 Bin kadar da Yeminli Mali Müşavir olmak üzere 115 bin kişilik meslektaş arasından seçilecek 9 yönetim kurullu üyesi yanında 3 denetleme ve 5 de disiplin kurulu üyesini seçecek olan 1600’e yakın delege başkanını da yeminli mali müşavirlerden seçmek zorunda.

1989 yılında çıkarılan 3568 sayılı yasa ile düzenlenen mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleği geçen bu 30 yıllık sürede bir adım bile ileri gitmemişse kendilerine çağdaş diyen yöneticiler yüzündendir. Çağdaşlar isimleri ile müsemma olmayan bir şekilde meslek örgütlerinin üzerine bela gibi çökmüşler, bir daha da gitmemişlerdir. Değişik türevleri olsa da milletin değerleri ile hiçbir zaman barışık olmayan bu tipler, geldikleri misyon gereği örgütçülüğü çok iyi kullanmışlar ve bulundukları makamları bir daha bırakmamışlardır.

İşin doğrusu her dönem işlerine yarayacak siyasi gelişmeleri çok iyi kullanarak oylarını muhafaza etmeyi bilmişler, seçime katılan çok az sayıda insanın oyunu almayı başararak hem odalarda hem de TÜRMOB’da seçimi kazanarak saltanatlarını sürdürmüşlerdir. Meslektaşların bir kısmı şirketlerde ücretli çalıştığı için mesleğin içinde bulunduğu sorunlardan bihaber olarak siyasi eğilimleri doğrultusunda oyunu kullanmış ve onların bu saltanatlarını sürdürmesine yardımcı olmuşlardır.

Her ne kadar 2008 yılında meslek yasasında yapılan değişiklikle nispi temsil sistemi yasaya sokulmuşsa da demokratik sistemi içselleştirmeyen yöneticiler yüzünden odalarda yönetimlere seçilmek de sadra şifa olmamıştır. Bu kez de başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasipten oluşan icra dedikleri oluşum, yönetim kurulunu işlevsiz bırakarak onun görev ve yetkilerini bu organa kullandırtmışlardır. Böylelikle odalarda yapılan iş ve işlemler oy birliği yerine oy çokluğu ile yapılmaya başlanmıştır. Oysa odalar seçilenlerin özel mülkü değildir. Seçilenler, tüm üyeleri temsil etmek yerine siyasi görüşüne uyanları temsil ettiklerini sanma yanılgısına düşmüşlerdir.  

TÜRMOB’da ise işler daha da kötü olmuştur. Mesleğin sadece %4’ünü oluşturan bir grup diğer %96’ının verdiği oylarla ve aidatlarla yönetim erkini işgal etmişlerdir. Başlarda da söylediğimiz gibi 9 kişiden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesinin YMM’den oluşması zorunludur. Bu yetmiyormuş gibi genel başkanın da YMM olma zorunluluğu vardır. 3 kişilik denetleme kurulunda ise 1 YMM zorunlu olup kurulun başkanı olması yasa gereğidir. 5 kişilik disiplin kurulunda ise 3 üye YMM olmak zorundadır. Üç YMM’nin olduğu yerde ise başkanın onlardan olması kadar doğal bir şey olamaz.

Meslek oligarşisinin en açık görüldüğü bu meslekte tabanı temsil etmeyen bir yapı 30 yıldır devam etmektedir. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Diğer mesleklerde olmayan bu uygulama temsilde adalet ilkesinin apaçık ihlalidir. Barolarda başkanın veya yönetim kurulunun uzman hukukçulardan, profesör veya doçentlerden oluşacağına dair bir hüküm yoktur. Tabip odalarında yöneticilerin sahip oldukları ünvanlar zikredilmezken bizim meslekte bunun hangi saiklerle konduğunu bilmiyoruz. 

Bu genel kurulun bir başka önemli konusu da geçtiğimiz yıllarda açılan nispi aidatın iptali için açılan ve geçtiğimiz aylarda neticelenen mahkeme konusu olacaktır. Geçtiğimiz yıl gözlerden uzak bir şekilde mecliste yapılması düşünülen düzenleme bizim de müdahalemizle son anda önlenmişti.

Nispi aidat iptal edildiğine göre büyük bir gelirden mahrum olan odalar buna bir çare arayışına gireceklerdir. Geçmiş yıllarda alınan nispi aidatların bazı üyeler tarafından iade edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu durum odaların iflası anlamına gelmektedir. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiği ortadadır. Benim kanaatim 2016 yılına kadar olan nispi aidatlar oda genel kurullarında kararlaştırıldığı için alınmalı, geri kalanlar terkin edilmeli ve üyelere buna göre tebligatlar yapılmalıdır. Yoksa bu kargaşanın altından kimse kalkamaz…

TÜRMOB Genel Kurulunun bir de seçim boyutu var ki o da bundan önemsiz değil, onu da bir başka yazıda irdeleyelim…
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.