TÜRMOB ‘ a Çağrı; Çiğerlerimiz Yandı ! . . .
13 Eylül 2019 Cuma
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
TÜRMOB ‘ a Çağrı;  Çiğerlerimiz Yandı ! . . .
TÜRMOB ‘ a Çağrı;  

Çiğerlerimiz Yandı ! . . . 

Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.

Örgütlü olmak, hem kendi meslek haklarını, hem de toplum çıkarlarını koruyabilmek, savunabilmek ve güçlü olmak,  demektir.  

Bu nedenle Dünya’da milyonlarca meslek sahibi insan herhangi bir meslek örgütünün üyesidir.

Üyelerinin nabzını tutan bu kurumlar, meslek örgütünün sorunlarının yanı sıra devletin el uzatamadığı, gözden kaçırdığı ihtiyaçların karşılanması hususunda devreye girer.  

Geleceğe umutlu bakabilmek, saygın ve onurlu bir duruşa sahip güçlü bir meslek örgütüne sahip olmak elbette tüm meslek örgütünün özlemi ve beklentisidir.   
            
Bunun için sorunların üstesinden gelebilecek, geçmişi temiz, mesleki ve entelektüel birikime sahip, mesleğinin sorunlarını iyi bilen, deneyimli ve akademik bir yaklaşımla sorunları analiz edip, ekip anlayışı, işbirliği ve dayanışmayla çözümler üretebilecek yöneticileri seçmesi ve akabinde tek vücut olmuş, özlenen örgütü yaşama geçirecek kadroların iş başına gelmesi çok önemlidir.

Göreve getirilen meslek örgütleri kendi meslek haklarını korumak ve savunmakla birlikte toplumsal tüm konularda görüş bildirmek ve toplum çıkarlarını da korumakla yükümlü olması gerektiği halde, toplumun duyarlı olduğu konular ne yazık ki meslek örgütümüz TÜRMOB’ un gündeminde hiçbir zaman yer almamıştır.

Meslek örgütünün yönetimine aday olanlar her seçim döneminde mesleki saygınlık konusunu gündeme getirdiği halde, bunu ne şekilde sağlayacağı konusunda bir açıklama yapamazken, toplumun duyarlı olduğu konularda hiçbir görüş ve öneri ortaya koymayanların meslekte saygınlık konusunda toplumu ikna etmesi mümkün değildir.

Oysa tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.


Geçtiğimiz günlerde ülkeyi ayağa kaldıran ve ilgili ilgisiz tüm kesimlerin tepkisine neden olarak toplumsal öfkeye dönüşen KAZ DAĞLARI ağaç katliamı ile ilgili olarak TÜRMOB ‘un tek cümle ile de olsa görüş bildirmemesi 120 bin üyeli meslek örgütü için büyük bir hayal kırıklığıdır.

Ağaç katliamına neden olan Alamos Gold Şirketi’nin mensup olduğu Kanada’ nın, toplam 9.985.000 km² olan yüzölçümünün % 50’ si ormanlarla kaplıdır. 
 
Ülkede ağaç kesmek yasak olmakla birlikte ülke yönetimine egemen olan iktidarın her yıl belirli sayıda ağaç dikme zorunluluğu bulunuyor. 

Ülkemizde böyle bir uygulama gerçekleşir mi bilinmez ancak meslek örgütü olarak buna benzer bir uygulamanın öncüsü olabiliriz. 

Türmob genel kurulunda alınacak bir karar ile meslek örgütümüzün odalar aracılığı ile her yıl üye sayısı kadar ağaç dikme konusu zorunlu hale getirilebilir. 

Türmob’ un Tarım ve Orman bakanlığı işbirliği ile gerçekleştireceği bu uygulama sonucu, KAZ DAĞLARINDA kaybedilen 195.000 ağacın yerine bir yıl içinde yenileri dikilmiş olurken bu uygulama ülkemizin diğer meslek kuruluşları için de örnek oluşturacaktır.   

TÜRMOB yönetim kurulu’ nun gerekli duyarlılığı göstererek 12-13 EKİM tarihlerinde gerçekleşecek olağan genel kurulda bu çağrımızı gündemine alarak müzakere edilmesini sağlamalıdır. 

Bu önerimizin TÜRMOB yönetim kurulu tarafından karşılık bulmaması halinde genel kurul toplantısında verilecek önergemize, görüşümüzü onaylayan duyarlı delegelerimizin katkı vermeleri ile gündeme alınması sağlanmalıdır. 

     TÜRMOB İstanbul Delegeleri   

Celal Özgüroğlu  -  Hüseyin Dulay
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.