TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-I
02 Kasım 2019 Cumartesi
24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik . . .
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-I
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-I

Can Türker - (Hürses)

24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile yeni bazı vergiler getirilmektedir. Bu yazımızda kısaca bahsi geçen kanun teklifinde yer alan yeni vergileri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

Günümüzde kentsel dönüşümle ile birlikte riskli yapılar yıkılmakta ve yerine yeni, modern ve depreme dayanıklı yapılar yapılmaktadır. Bu haliyle yeni yapıların fiyatlarının yüksek olduğunu göstermektedir . İlgili kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği üzere;

“Genel refah düzeyindeki vatandaşlar için sahip olunması güç olan yüksek değerli bir veya daha fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olunmasının, mali gücün yüksekliğinin ölçütü olarak dikkate alınabileceği açıktır.”

Yukarıda belirtilen mali güce göre vergilendirme ilkesine esas alınarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda düzenleme yapılarak Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisi esas bina vergi değeri veyahut Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlardan “Değerli Konut Vergisi” alınması öngörülmüştür.

Değerli Konut Vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazların değeri;

- 5.000.000 TL - 7.500.000 TL arasında olan meskenlerden binde 3,

- 7.500.001 - 10.000.000 TL arasında olan meskenlerden binde 6,

- 10.000.001 TL’nı aşan meskenlerden ise binde 10

Oranında vergilendirilmektedir.

Verginin matrahı bina vergi değeri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Beyanname, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5 milyon lirayı aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20. günü sonuna kadar verilecek, şubat ve ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Şirketler niçin holding çatısı altında toplanırlar? Soruyu bir başka şekilde de sorabiliriz. Normalde herhangi bir üretimi olmayan,. . .
Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, . .
Önceki yazımda şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1.e maddesinde düzenlenen gayrimenkul
İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl geleneksel olarak yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılına ait olanını önceki gün kamuoyuna açıkladı.
Bundan 4 yıl önce Amerikan Emperyalizminin FETÖ terör örgütü marifetiyle kalkıştığı hain darbe girişimi Türk Ordusu, . . .
Perpa Kooratifi Yönetim Kurulu Başkanı, SMMM Hacı Demir' in Babası Ziya Demir Hakk'a yürümüştür.
Huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi olup olmadığı konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor. Huzur hakkı ödenecek kişi, a
Özet : 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, . . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde
Sermaye Piyasası Kurumu'nun daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerin yatırım tavsiyesi vermek . .
Mükellefler dayanağını bilemedikleri ya da göremedikleri vergi ve ceza ihbarnamesine karşı ancak dava açtıktan sonra neden vergi ve cezaya muhatap olduklarının gerekçesini öğrenebileceklerdir.
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”
Vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesi;
Mali yapıyı güçlendirmede vergisel bir teşvik: gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnası Ekonominin içinden geçtiği bu zor günlerde,
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID- 19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23 üncü Maddesindeki ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ süresi; 01.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
2007 yılında emekli oldum. Ancak bu tarih itibarıyla çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki SGDP ödeniyor.