TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-I
02 Kasım 2019 Cumartesi
24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik . . .
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-I
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-I

Can Türker - (Hürses)

24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile yeni bazı vergiler getirilmektedir. Bu yazımızda kısaca bahsi geçen kanun teklifinde yer alan yeni vergileri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

Günümüzde kentsel dönüşümle ile birlikte riskli yapılar yıkılmakta ve yerine yeni, modern ve depreme dayanıklı yapılar yapılmaktadır. Bu haliyle yeni yapıların fiyatlarının yüksek olduğunu göstermektedir . İlgili kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği üzere;

“Genel refah düzeyindeki vatandaşlar için sahip olunması güç olan yüksek değerli bir veya daha fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olunmasının, mali gücün yüksekliğinin ölçütü olarak dikkate alınabileceği açıktır.”

Yukarıda belirtilen mali güce göre vergilendirme ilkesine esas alınarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda düzenleme yapılarak Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisi esas bina vergi değeri veyahut Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlardan “Değerli Konut Vergisi” alınması öngörülmüştür.

Değerli Konut Vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazların değeri;

- 5.000.000 TL - 7.500.000 TL arasında olan meskenlerden binde 3,

- 7.500.001 - 10.000.000 TL arasında olan meskenlerden binde 6,

- 10.000.001 TL’nı aşan meskenlerden ise binde 10

Oranında vergilendirilmektedir.

Verginin matrahı bina vergi değeri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Beyanname, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5 milyon lirayı aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20. günü sonuna kadar verilecek, şubat ve ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.
3- YMM İbrahim Akbayrak "Turizm Payı Beyannamesi Özellik Arz Eden Durumlar" Konusunda Sunumlarına Devam Ederken, YMM Kadir Erkeçoğlu Zaman Zaman Katkı Sundu
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-
Limited şirketlerde, ortağın şirketten çıkabilmesinde ön koşul, ortaklıktan pay devri yapılarak ayrılmadır. Pay devri noterde yapılarak,
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
“Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla,
Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
Bilindiği üzere; ülkemizde hem vergi dairelerine hem de sosyal güvenlik kurumlarına borcu olan milyonlarca mükellef vardır.
Marmara Games 2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Organizasyonu Açılış Töreni 15 Kasım 2019 Cuma günü
I. Marmara Games 2019 bugün (16.11.2019 Cumartesi) kürek yarışları ile Küçükçekmece Gölünde start aldı.
Muhasebe-Finans Denetim Sempozyumu 20 KASIM 2019 - NOV 20, 2019) 13.30 - 15.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
Böyle bir vergi mi var ki zam olsun diyebilirsiniz. Bu ad altında ödediğimiz bir vergi yok. Ancak vergi kanunlarının kabul etmediği çok sayıda gider
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puanlık artışla